2-krilni sustavi

Slimdrive EMD-F/R-IS * Elektromehanički sustav zaokretnih vrata za dvokrilna protupožarna i protudimna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja i integriranom dimnom sklopkom

Slimdrive EMD-F/R-IS
 • Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN 4-6
 • Integrirana centrala za dojavu dima čiji signal u slučaju požara samostalno zatvara vrata
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti
 • Mehanički završni moment zatvaranja u pogonu bez struje i električki završni moment zatvaranja u regulacijskom pogonu, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Mehanička i električka regulacija redoslijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
 • Funkcija Low Energy otvara i zatvara vrata smanjenom brzinom pomicanja i time ispunjava najviše zahtjeve sigurnosti
Prikaži više
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u otvoreni položaj
 • Funkcija Push & Go nakon blagog pritiska rukom na krilo vrata aktivira automatiku pogona
 • Pogon se može upotrebljavati s kliznom vodilicom ili polužjem
 • Funkcija Servo za motornu potporu ručnom otvaranju vrata
 • Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametriranja
 • Može se umrežiti i integrirati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
Kontaktirajte nas

Elektromehanički sustav zaokretnih vrata za dvokrilna protupožarna i protudimna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja i integriranom dimnom sklopkom

Područja primjene

 • Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
 • Uređaji za blokadu s integriranom blokadom - treba uzeti u obzir zahtjeve specifične za zemlju
 • Dvokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata s udaljenošću spojnica do 2800 m, širinom krila do 1400 mm ili težinom do 230 kg
 • Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
 • Montaža na okvir na stranu otvaranja i na suprotnu stranu otvaranja

Specifikacije proizvoda

Slimdrive EMD-F/R-IS
Težina krila (maks.), 1-krilno 230 kg
Dimenzija spojnica (min.-maks.) 2-krilno, polužje 1500 mm - 2800 mm
Dimenzija spojnica (min.-maks.) 2-krilno, vodilica kotačića 1700 mm - 2500 mm
Širina krila (min.-maks.) 850 mm - 1400 mm
Dubina špalete (maks.) 300 mm
Preklop vrata (maks.) 50 mm
Tip pogona Elektromehanički
Kut otvaranja (maks.) 130 °
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s polužjem Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Mehanički završni moment zatvaranja Da
Električni završni moment zatvaranja Da
Električna regulacija slijeda zatvaranja Da
Mehanička regulacija slijeda zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Glavna sklopka u pogonu
Zadrška aktiviranja (maks.) 20 s
Radni napon 230 V
Nazivna snaga 230 W
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 1000 mA
Radna temperatura -15 - 50 °C
Vlaga zraka, ne kondenzira (maks.) 95 %
Tip zaštite IP20
Način rada Automatika, Trajno otvoreno, Noć, Isklj, Samo izlaz
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje Programska sklopka integrirana u pogonu, Programska sklopka DPS, Programska sklopka MPS
Parametriranje Servisni terminal ST 220, Programska sklopka DPS, GEZEconnects (PC + Bluetooth)
Sukladnost s normom DIN 18263-4, DIN 18650, EN 1158, EN 16005
Odobrenja Opća dozvola građevinskog nadzora Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBT) kao uređaj za blokadu
Prikladnost za protupožarna vrata Da
Integrirana dimna sklopka Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022