Zaokretna vrata

Mnogobrojne varijante zaokretnih vrata udobno nas vode kroz svakodnevnicu. Nazivaju ih još i zaokretna vrata sa zaokretnim krilom ili zaokretna vrata, a u pučkoj praksi tako nazivaju i rotirajuća vrata – zaokretna su vrata sveprisutna. Bilo da je riječ o automatskim vratima bez prepreka u privatnim ili javnim zgradama, gdje otvaranje vrata treba prolaziti apsolutno bez problema, ili vratima opremljenima zatvaračem vrata za ručno otvaranje: tehnika vrata i pogonski sustavi poduzeća GEZE otvaraju i zatvaraju zaokretna vrata udobno, sigurno i prema individualnim zahtjevima.