Upravljanjesustavom odvoda dima i topline

Upravljačke centrale sami su mozak opskrbe energijom sustava odvoda dima i topline (RWA) u vašoj zgradi. One upravljaju svim RWA komponentama za siguran odvod dima i topline u slučaju požara. Centrale za napajanje u nuždi jesu upravljačka jedinica za sve otvore za dovod i odvod zraka opremljene RWA pogonima ili zatvaračima vrata. One primaju poruku RWA tipkala i automatskih aktivatora, npr. detektora dima, upravljaju odvodom dima i topline te nadziru smetnje na komponentama.