Zaokretna vrata

Uređaji za blokadu

Sa sustavima za zadržavanje vrata u otvorenom položaju možete se bez ikakvih prepreka koristiti protupožarnim vratima u svojoj zgradi. Poput blokade vrata, oni drže vrata otvorenima. U slučaju nužde samostalno i na siguran način zatvaraju protupožarna vrata. Protupožarna vrata električki se drže u otvorenom stanju kada su opremljena odgovarajućim zatvaračem vrata. I to sve dok se ne zatvore ili ručno ili (u slučaju požara) aktivacijom dimnog prekidača. Za preventivnu protupožarnu zaštitu poduzeće GEZE nudi sustave za zadržavanje vrata u otvorenom položaju, sve na jednom mjestu.