2-krilni zatvarač vrata s funkcijom slobodnog hoda

TS 5000 R-ISM/S s funkcijom slobodnog hoda * Sustav zatvarača vrata s kliznom vodilicom za dvokrilna vrata s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, funkcijom slobodnog hoda na pomičnom krilu, električnom blokadom na pasivnom krilu i integriranom dimnom sklopkom

Sustav gornjeg zatvarača vrata s kliznom vodilicom TS 5000 ISM Zatvarač vrata za dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja i integriranim prigušivačem otvaranja, što djeluje, da se koče jako odgurnuta vrata.
 • Sustav od TS 5000 E Hy 3-6 i TS 5000 te R-ISM/S klizna vodilica s blokadom na pasivnom krilu
 • Pasivno krilo s TS 5000 sa silom zatvaranja EN2-6 ili TS 5000 ECline sa silom zatvaranja EN3-5
 • Aktivno krilo s TS 5000 E Hy (24 V) i podesivom silom zatvaranja EN3-6
 • Električna blokada pasivnog krila u kliznoj vodilici, područje blokiranja 80°-130°
 • Blokada na pomičnom krilu odvija se pomoću zatvarača vrata sa slobodnim hodom
 • S funkcijom blokade Komfort na pomičnom krilu za blokadu vrata u maksimalnom kutu otvaranja
Prikaži više
 • Radni napon 230 V AC
 • Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
 • Integrirana centrala za dojavu dima čiji signal u slučaju požara samostalno zatvara vrata
 • Dimna sklopka s indikatorom onečišćenja i praćenjem praga alarma
 • Hidraulični graničnik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Brzina zatvaranja može se individualno namjestiti
 • Integrirano prigušenje otvaranja, koči snažno otvorena vrata
 • Optički indikator sile zatvaranja za lakšu kontrolu namještanja
 • Sve funkcije s namještanjem sprijeda
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
 • Dvokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
 • Zaokretna vrata udaljenosti spojnica do 2800 mm i širine krila od 1400 mm
 • Minimalna udaljenost spojnica 1500 mm, minimalna širina pomičnog krila 875 mm i pasivnog krila 400 mm
 • Uređaji za blokadu s integriranom blokadom na pasivnom krilu i integriranom dimnom sklopkom
 • Montaža krila vrata na strani spojnica

Specifikacije proizvoda

TS 5000 R-ISM/S s funkcijom slobodnog hoda
Bez prepreka u skladu s DIN 18040 do širine vrata (maks.) u mm 1400 mm
Širina krila (maks.) 1400 mm
Vrsta montaže Montaža krila vrata na strani spojnica
Kut otvaranja (maks.) 180 °
Ulazni napon 230 V AC
Frekvencija napona napajanja 50 Hz
Minimalan razmak spojnica 1500 mm
Minimalna širina pasivnog krila 400 mm
Prikladnost za protupožarna vrata Da
Područje slobodnog hoda 85 ° - 160 °
Podesiva sila zatvaranja Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja Da
Podesivi završni moment zatvaranja Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja Ja, hidrauličko namještanje
Položaj namještanja sile zatvaranja Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja Da
Blokada Električno
Funkcija blokade na pomičnom krilu / pasivnom krilu Da / Da
Područje blokade 80 ° - 130 °
Integrirana dimna sklopka Da
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022