Zatvarači vrata Boxer s funkcijom slobodnog hoda

Boxer EFS 4-6 * Integrirani zatvarač vrata za jednokrilna vrata sa širinom vrata do 1400 mm i električnom funkcijom slobodnog hoda

Boxer EFS Ugrađeni zatvarač vrata veličine EN 4-6, s električnom funkcijom slobodnog hoda uklj. ručicu za slobodan hod s funkcija uglavljivanja Komfort
 • Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN 4-6
 • Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
 • Zatvarač vrata upušten je u krilo vrata ili dovratnik i ispunjava najviše dizajnerske zahtjeve
 • Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
 • Funkcija slobodnog hoda omogućuje prolazak kroz vrata samo uz mali napor
 • Funkcija uglavljivanja Komfort blokira vrata na kraju područja slobodnog hoda
Prikaži više
 • Mogućnost priključivanja centrale za dojavu dima čiji signal u slučaju požara samostalno zatvara vrata
 • Integrirano prigušenje otvaranja, koči snažno otvorena vrata
 • Hidraulični graničnik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Brzina zatvaranja može se individualno namjestiti
 • Sve funkcije mogu se namjestiti u ugrađenom stanju
Kontaktirajte nas

Integrirani zatvarač vrata za jednokrilna vrata sa širinom vrata do 1400 mm i električnom funkcijom slobodnog hoda

Područja primjene

 • Protupožarna i protudimna vrata, za vrata je potreban dokaz o prikladnosti
 • Desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata sa širinom krila do 1400 mm i težinom krila do 180 kg
 • Integrirana montaža
 • Uređaji za blokadu s integriranom blokadom sa slobodnim hodom
 • Pristupi bez prepreka prema DIN 18040

Specifikacije proizvoda

Boxer EFS 4-6
Bez prepreka u skladu s DIN 18040 do širine vrata (maks.) u mm 1400 mm
Širina krila (maks.) 1400 mm
Težina krila (maks.) 180 kg
Vrsta montaže Skriveno
Kut otvaranja (maks.) 120 °
Ulazni napon 24 V DC
Prikladnost za protupožarna vrata Da
Podesiva sila zatvaranja Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja Da
Podesivi završni moment zatvaranja Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja mehanički u kliznoj vodilici
Položaj namještanja sile zatvaranja Gore
Blokada Električno, za funkciju slobodnog hoda

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022