Zaokretna vrata

Pribor uz zaokretna vrata

Zaokretna vrata moraju ispuniti raznolike zahtjeve - lukave komponente proširuju sposobnosti. Zahvaljujući elementima za upravljanje i senzorima kroz zaokretna vrata može se udobno prolaziti bez prepreka pa se tako sprečavaju nezgode. A uz pomoć radarskih detektora pokreta, tipkala i bežičnih ručnih odašiljača zaokretnim se vratima može upravljati bez komplikacija dok aktivni infracrveni senzori u obliku letvica i laserski skener preuzimaju osiguranje zaokretnih vrata. Osim toga, sustavi radijskog proširenja za sustave za držanje vrata u otvorenom položaju izbjegavaju zasebno polaganje vodova zahvaljujući pametnoj bežičnoj vezi.