Pribor uz zaokretna vrata

Pokretački sklopovi i senzori

Ona su, da tako kažemo, pametni mali umovi zaokretnih vrata i u potpunosti se oslanjaju na udobnost i sigurnost. Upravljački elementi i senzori osiguravaju slobodu bez prepreka i štite od nesreća. Iz širokog asortimana GEZE dodatne opreme odaberite odgovarajući proizvod za svoja zaokretna vrata i svoje zahtjeve, bilo da su to radarski detektori pokreta ili daljinski programi za upravljanje, letve senzora ili laserski skeneri za zaštitu ili programske sklopke, kako biste namjestili način rada svojih automatskih vrata.