Rješenja

Energetski učinkovitim, sigurnim i lako upravljivim rješenjima za automatizaciju zgrada pridonosimo stvaranju zgrada ugodnih za život. Tako funkcionira upravljanje zgradama u pametnim zgradama. Bilo da je riječ o vizualizaciji i povratnoj dojavi statusa za siguran rad evakuacijskih izlaza i izlaza za spašavanje, aktivaciji i nadzoru fasadnih vrata za veću sigurnost ili korištenje odvoda dima i topline za ventilacijske funkcije. S našim sustavom automatizacije zgrade mi smo predvodnici u umrežavanju vrata i prozora.