Sustavi automatizacije zgrade

myGEZE Control s GEZE CAN sabirnicom, I/O tehnikom i KNX-om Sustav kontrolera za povezivanje GEZE CAN proizvoda i komponenti koje nisu kompatibilne sa sabirnicom te KNX/EIB komponenti

myGEZE Control
 • Sustav obuhvaća: osnovni uređaj, 8-kanalna digitalna ulazna stezaljka, stezaljka za raspodjelu potencijala 24 V DC, stezaljka za napajanje, izlazna stezaljka 2-kanalni relej, izlazna stezaljka 4-kanalni relej, CAN glavna stezaljka, CAN utična spojnica, spojnica E-sabirnice, 2x stezaljke KNX/EIB, krajnja stezaljka sabirnice
 • Sustav je dostupan i bez CAN glavnih stezaljki i digitalnih ulaznih i izlaznih stezaljki
 • Kompaktni I/O sustavi mogu se ugraditi i u sustave razdjelnika vrata
 • Integracijom u KNX sustav mogu se prikupljati i podatci s vremenske stanice
 • Moguće su opsežne konfiguracije specifične za projekt prema korisničkim specifikacijama (identifikacija sustava, tekstovi komentara, tekstovi statusa)
 • Vremenske funkcije i grupirane naredbe za prebacivanje mogu se konfigurirati putem scenskih aplikacija
Prikaži više
 • BACnet koncept alarma integriran i prilagodljiv prema kupcu
Kontaktirajte nas

BACnet Building Controller (modul za upravljanje zgradom BACnet) sa stezaljkom modula za povezivanje do 63 sudionika na CAN sabirnica, 80 digitalnih ulaznih signala (24 V DC), 40 digitalnih izlaznih signala (releja), GEZE KNX sustav s IQ box KNX

Područja primjene

 • BACnet IP integracija u sustave za upravljanje zgradom
 • Umrežavanje GEZE proizvoda koji se mogu povezati s tehnologijom CAN sabirnice
 • Umrežavanje komponenti koje nisu sposobne za sabirnicu putem digitalnih ulaznih i izlaznih stezaljki
 • Umrežavanje GEZE pogona prozora sposobnih za KNX u sustavu za upravljanje zgradom
 • Proizvodi prikladni za sustave evakuacijskih putova: TZ 320, TZ 321 i TZ 322
 • Proizvodi prikladni za automatske pogone vrata: Slimdrive, Powerturn, TSA 325 NT i Revo.PRIME
 • Proizvodi prikladni za sustave odvoda dima i topline: MBZ 300 u raznim izvedbama
 • Proizvodi prikladni za prozorske sustave: Slimchain, Powerchain, F 1200+ i sustavi blokade
 • Za proizvode s I/O tehnologijom kao što su GEZE uređaji za blokadu i proizvodi trećih strana

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022