Sustavi automatizacije zgrade

myGEZE Control s GEZE CAN sabirnicom i I/O tehnikom Sustav kontrolera za povezivanje GEZE CAN proizvoda i komponenti koje nisu kompatibilne sa sabirnicom na GEZE sustav zgrade

myGEZE Control
 • Sustav obuhvaća: osnovni uređaj, 2x 8-kanalne digitalne ulazne stezaljke, stezaljke za raspodjelu potencijala 24 V DC, stezaljka za napajanje, 2x izlazne stezaljke 2-kanalni relej, 2x izlazne stezaljke 4-kanalni relej, CAN glavna stezaljka, CAN utična spojnica, krajnja kapica sabirnice
 • Sustav je dostupan i bez CAN glavnih stezaljki samo s digitalnim ulaznim i izlaznim stezaljkama
 • Izvedbe kao kompaktni I/O sustavi mogu se ugraditi i u sustave razdjelnika vrata
 • Korištenjem spojnih stezaljki moguće je i nekoliko decentraliziranih stanica za prikupljanje signala
 • Moguće su opsežne konfiguracije specifične za projekt prema korisničkim specifikacijama (identifikacija sustava, tekstovi komentara, tekstovi statusa)
 • Vremenske funkcije i grupirane naredbe za prebacivanje mogu se konfigurirati putem scenskih aplikacija
Prikaži više
 • BACnet koncept alarma integriran i prilagodljiv prema kupcu
Kontaktirajte nas

BACnet Building Controller (modul za upravljanje zgradom BACnet) sa stezaljkom modula za povezivanje 63 sudionika na CAN sabirnici i 80 digitalnih ulaznih signala (24 V DC) te 40 digitalnih izlaznih signala (releja)

Područja primjene

 • BACnet IP integracija u sustave za upravljanje zgradom
 • Umrežavanje GEZE proizvoda koji se mogu povezati s tehnologijom CAN sabirnice
 • Umrežavanje komponenti koje nisu sposobne za sabirnicu putem digitalnih ulaznih i izlaznih stezaljki
 • Proizvodi prikladni za sustave evakuacijskih putova: TZ 320, TZ 321 i TZ 322
 • Proizvodi prikladni za automatske pogone vrata: Slimdrive, Powerturn, TSA 325 NT i Revo.PRIME
 • Proizvodi prikladni za sustave odvoda dima i topline: MBZ 300 u raznim izvedbama
 • Za proizvode s I/O tehnologijom kao što su GEZE uređaji za blokadu i proizvodi trećih strana

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022