Sustavi automatizacije zgrade

CAN utična spojnica myGEZE Control * Utična spojnica u kućištu za korištenje s CAN glavnom stezaljkom myGEZE Control

CAN utična spojnica myGEZE Control
  • 9-pinski D-Sub konektor za CAN s integriranim završnim otpornikom
  • Vrsta konektora spojke, vrsta kontakta ženski konektor
Kontaktirajte nas

Utična spojnica u kućištu za korištenje s CAN glavnom stezaljkom myGEZE Control

Područja primjene

  • Umrežavanje tehnike vrata, prozora i sigurnosne tehnike
  • Snažan hardver za ugradnju u razvodne ormare (montaža na DIN nosač)
  • Spajanje različitih linija sabirnica za fleksibilno projektiranje zgrade i skalabilnost
  • Za primjenu s CAN glavnom stezaljkom myGEZE Control

Specifikacije proizvoda

CAN utična spojnica myGEZE Control
Dimenzije 16 x 65 x 45 mm

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022