Sustavi automatizacije zgrade

CAN glavna stezaljka myGEZE Control * Glavni u grupi stezaljki za integraciju GEZE CAN uređaja preko nekoliko linija sabirnica

CAN glavna stezaljka myGEZE Control
  • 1-kanalno komunikacijsko sučelje
  • Brzina prijenosa 50 kbaud
  • D-Sub konektor, galvanski izoliran, 9-pinski, prema CANopen specifikaciji
  • Za svaki osnovni kontroler moguće je do pet linija sabirnice
  • Aktivacija različitih veza putem licenčnog modela
Kontaktirajte nas

Glavni u grupi stezaljki za integraciju GEZE CAN uređaja preko nekoliko linija sabirnica

Područja primjene

  • Umrežavanje tehnike vrata, prozora i sigurnosne tehnike
  • Snažan hardver za ugradnju u razvodne ormare (montaža na DIN nosač)
  • Spajanje različitih linija sabirnica za fleksibilno projektiranje zgrade i skalabilnost

Specifikacije proizvoda

CAN glavna stezaljka myGEZE Control
Dimenzije 24 x 100 x 52 mm
Radna temperatura -10 - 40 °C
Vrsta montaže Montaža na DIN nosač

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022