Sustavi automatizacije zgrade

Osnovni uređaj myGEZE Control Snažno embedded osobno računalo za montažu na DIN nosač s integriranom BACnet komunikacijom

Osnovni uređaj myGEZE Control
  • Modularni sustav automatizacije zgrade
  • BACnet Standardized Device profili B-BC (BACnet Building Controller)
  • Mogućnost spajanja različitih linija sabirnica za fleksibilno projektiranje zgrade i skalabilnost
  • Snažan hardver za ugradnju u razvodne ormare (montaža na DIN nosač)
  • Softver za konfiguraciju myGEZE Configurator
  • Aktivacija različitih veza putem licenčnog modela
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Umrežavanje tehnike vrata, prozora i sigurnosne tehnike
  • BACnet IP integracija u sustave za upravljanje zgradom
  • Standardizirano umrežavanje svih GEZE rješenja za automatizaciju tehnike vrata, prozora i sigurnosne tehnike

Specifikacije proizvoda

Osnovni uređaj myGEZE Control
BTL certificiran Da
BACnet IP Integration Da
Maks. broj uređaja koji se mogu spojiti 200
Spajanje CAN sabirnice Da
Radna temperatura -10 - 40 °C
Vrsta montaže Montaža na DIN nosač

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022