Radijska proširenja

Nema više kabela – odaberite odgovarajuće radijsko proširenje iz velikog asortimana proizvoda GEZE kao dodatak za vaša automatska zaokretna vrata. Stropni vatrodojavni sustav i tipkala za ručnu aktivaciju mogu se bežično spojiti na uređaj za blokadu. Za to se ne moraju postavljati vodovi – idealno i za zgrade zaštićene kao spomenici kulture. I na početku se ne morate brinuti oko održavanja – GEZE radijska proširenja postižu rezultat s dugim vijekom trajanja baterije od osam godina.