Radijska proširenja

Wireless KIT FA GC 170 Komplet od bežičnog modula GC 171 i bežičnog stropnog detektora dima GC 172

Wireless KIT GC 170 Komplet od bežičnog modula GC 171 i daljinskog stropnog detektora dima GC 172
  • Nije potrebna kabelska veza između nadvratnog detektora i stropnog detektora odn. tipkala za ručnu aktivaciju
  • Jednostavno spajanje bežičnih komponenata
  • Moguća kombinirana instalacija (bežično/kabelski)
  • Mali troškovi servisa zahvaljujući dugom vijeku rada baterije od osam godina
Kontaktirajte nas

Komplet od bežičnog modula GC 171 i bežičnog stropnog detektora dima GC 172

Područja primjene

  • Instalacija u zgrade zaštićene kao spomenici kulture bez strukturnih promjena (polaganje voda)
  • Nadogradnja ili proširenje postojećih sustava

Specifikacije proizvoda

Wireless KIT FA GC 170
Područje primjene Unutarnje područje

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022