Slimdrive EMD

Nastavak osovine Slimdrive EMD * Dostupno u duljini od 26 mm

Nastavak osovine GEZE Slimdrive EMD
  • Duljina 26 mm
  • Boja srebrna ili prema RAL
  • Odobreno i za protupožarna vrata
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Nastavak osovine za Slimdrive EMD
  • Montaža na okvir na stranu otvaranja i na suprotnu stranu otvaranja
  • Okomiti pomak vodilice kotačića ili polužja

Specifikacije proizvoda

Nastavak osovine Slimdrive EMD
Prikladnost za protupožarna vrata Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022