Powerturn

Adapter za polužje za senzore Za pričvršćenje polužja na istu visinu kao i letve senzora

Adapter za šipku senzora
  • Kompaktni adapter
  • Boja EV1 ili prema RAL
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Prikladno za sve automatske sustave zaokretnih vrata
  • Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica

Specifikacije proizvoda

Adapter za polužje za senzore
Prikladnost za protupožarna vrata Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022