Integrirani pogoni automatskih vrata

Električna vrata s nevidljivim pogonom. S integriranim automatskim pogonom vrata vaša se zaokretna vrata otvaraju kao čarobnim štapićem. Stvarate pristupačnost bez prepreka i sigurnost na najdecentniji mogući način. Pogon vrata jednostavno je ugrađen u list vrata ili okvir vrata. I to na visokokvalitetnim vratima najrazličitijih izvedbi. Sama površina vrata se ne prekida. Tako se automatska vrata mogu ugrađivati i u privatnom stanovanju uz niske troškove te se prilagođavati potrebama individualnih korisnika.