Integrirani pogoni automatskih vrata

Vrata bez prepreka s nevidljivim pogonom. S integriranim automatskim pogonom vrata vaša se zaokretna vrata otvaraju kao čarobnim štapićem. Stvarate pristupačnost bez prepreka i sigurnost na najdecentniji mogući način. Pogon vrata jednostavno je ugrađen u krilo vrata ili okvir vrata. I to na visokokvalitetnim vratima najrazličitijih izvedbi. Sama površina vrata se ne prekida. Tako se automatska vrata mogu ugrađivati i u privatnim objektima uz niske troškove te se prilagođavati potrebama individualnih korisnika.