Slimdrive EMD

Programski prekidač Za pogon zaokretnih vrata Slimdrive EMD

Programska sklopka 640 mm
  • Integrirana sklopka za odabir načina rada
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Jednokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
  • Zaokretna vrata sa širinom krila do 1400 mm ili težinom do 230 kg
  • Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
  • Montaža na krilo vrata i montaža na okvir

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022