2-krilni sustavi

Slimdrive EMD-F-IS Elektromehanički sustav pogona zaokretnih vrata za dvokrilna protupožarna i protudimna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja

Slimdrive EMD-F-IS
 • Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN 4-6
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti
 • Mehanički završni moment zatvaranja u pogonu bez struje i električki završni moment zatvaranja u regulacijskom pogonu, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Mehanička i električka regulacija redoslijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
 • Funkcija Low Energy otvara i zatvara vrata smanjenom brzinom pomicanja i time ispunjava najviše zahtjeve sigurnosti
 • Funkcija Servo za motornu potporu ručnom otvaranju vrata
Prikaži više
 • Funkcija vjetrobrana regulira otvaranje i zatvaranje dvaju vrata koja se nalaze jedna iza drugih (predvorje)
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u otvoreni položaj
 • Funkcija Push & Go nakon blagog pritiska rukom na krilo vrata aktivira automatiku pogona
 • Pogon se može upotrebljavati s kliznom vodilicom ili polužjem
 • Mogućnost priključivanja centrale za dojavu dima čiji signal u slučaju požara samostalno zatvara vrata
 • Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametriranja
 • Može se umrežiti i integrirati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
 • Uređaji za blokadu s integriranom blokadom - treba uzeti u obzir zahtjeve specifične za zemlju
 • Dvokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata s udaljenošću spojnica do 2800 m, širinom krila do 1400 mm ili težinom do 230 kg
 • Minimalan razmak spojnica 1500 mm, minimalna širina krila 750 mm
 • Unutarnja i vanjska vrata koja se i bez struje moraju zatvoriti ispravnim slijedom
 • Montaža na okvir na stranu otvaranja i na suprotnu stranu otvaranja

Specifikacije proizvoda

Slimdrive EMD-F-IS
Težina krila (maks.), 1-krilno 230 kg
Dimenzija spojnica (min.-maks.) 2-krilno, polužje 1500 mm - 2800 mm
Dimenzija spojnica (min.-maks.) 2-krilno, vodilica kotačića 1700 mm - 2500 mm
Širina krila (min.-maks.) 750 mm - 1400 mm
Dubina špalete (maks.) 400 mm
Preklop vrata (maks.) 50 mm
Tip pogona Elektromehanički
Kut otvaranja (maks.) 130 °
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s polužjem Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Mehanički završni moment zatvaranja Da
Električni završni moment zatvaranja Da
Električna regulacija slijeda zatvaranja Da
Mehanička regulacija slijeda zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Glavna sklopka u pogonu
Zadrška aktiviranja (maks.) 20 s
Radni napon 230 V
Nazivna snaga 230 W
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 1000 mA
Radna temperatura -15 - 50 °C
Vlaga zraka, ne kondenzira (maks.) 95 %
Tip zaštite IP20
Način rada Automatika, Trajno otvoreno, Noć, Isklj, Samo izlaz
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje Programska sklopka integrirana u pogonu, Programska sklopka DPS, Programska sklopka MPS
Parametriranje Servisni terminal ST 220, Programska sklopka DPS, GEZEconnects (PC + Bluetooth)
Sukladnost s normom DIN 18263-4, DIN 18650, EN 1158, EN 16005
Prikladnost za protupožarna vrata Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022