Zgrade vrijedne življenja u doba promjena

Razgovaramo s našim GEZE stručnjacima Sörenom Eilersom, Berndom Sallerom i Florianom Süpfleom o zahtjevima i trendovima u modernoj gradnji Što se posljednjih godina promijenilo u gradnji i predodžbi zgrada vrijednih življenja?

Gradi li se danas drukčije?

Florian Süpfle: Gradnja se tijekom posljednjih desetljeća jako promijenila. U poslijeratnom razdoblju težište je bilo prvenstveno na obnovi. Tada su se zgrade gradile brzo, ponekad s materijalima slabije kvalitete i bez previše planiranja. A danas? Današnji su prioriteti sigurnostodrživost i energetska učinkovitost.

Koji izazovi proizlaze iz toga?

Florian Süpfle: Projektiranje zgrada bez prepreka i energetski učinkovitih zgrada postalo je složenije. Tome treba pridodati i pridržavanje propisa, npr. za protupožarnu zaštitu. Da bi se sve to uskladilo, projektanti moraju surađivati sa stručnjacima iz različitih područja.

Saznajte više o projektiranju višefunkcionalnih vrata

Sören Eilers: Bez obzira na sve to, i dalje gradimo zgrade, a u javnom sektoru čak i više. Zgrade se grade za „posebne potrebe”, a pri tome treba poštovati postojeće zakone. Drugi fokus je na zaštiti okoliša poboljšanjem energetske bilance zgrada. To je izazov za projektante, ali i prilika.

BIM čini složene građevinske projekte troškovno jeftinijima i učinkovitijima.

Koje nove tehnologije mijenjaju proces projektiranja?

Bernd Saller:Softver kojim se ispituju izvedivost, pouzdanost i usklađenost s normama može, naravno, olakšati pridržavanje postavljenih normi.

Florian Süpfle: Točno, digitalizacija olakšava provođenje građevinskih projekata. Informacije o zgradi digitaliziraju se Informacijskim modeliranjem građevina (eng. Building Information Modeling, BIM). To omogućuje svim stručnjacima raznih struka lakšu razmjenu informacija. A primjenom virtualnih stvarnosti projektanti i kupci mogu virtualno doživjeti zgradu i sve promjene u stvarnom vremenu.

Preuzimanje GEZE BIM objekata

Informacije o zgradi digitaliziraju se Informacijskim modeliranjem građevina (BIM). To omogućuje svim stručnjacima raznih struka lakšu razmjenu informacija.

Florian Süpfle, voditelj prodaje specifikacija u tvrtki GEZE
FA GC 170 - bežično radijsko proširenje

GEZE Wireless Kit omogućuje bežično povezivanje stropnih detektora i tipkala za ručnu aktivaciju kod uređaja za blokadu tvrtke GEZE s detektorom na dovratniku. © Annika Feuss / GEZE GmbH

Sören Eilers: I sama uporaba postaje sve bitnija. Na primjer, zbog rada od kuće potreba za uredskim prostorima manja je.

Florian SüpfleTo je točno. U poslovnoj zgradi često su jedinice različitih zakupoprimaca. Zbog toga je projektiranje evakuacijskih izlaza i izlaza za spašavanje kroz jedinice različitih zakupoprimaca pravi izazov. No, prenamjena postojećih zgrada veliki je potencijal za tvrtku GEZE.

Sve o temi sanacije zgrada

Sören Eilers: Ne smijemo zaboraviti održivu gradnju. Raste potražnja za prozorima i vratima niske vrijednosti prolaska topline. Kod novih se gradnji uostalom sve više teži ostvarivanju maksimalne energetske učinkovitosti.

Florian Süpfle: Danas postoje brojni materijali koji su održiviji, lakši i djelomično povoljniji. Prije su se vrata i prozori proizvodili isključivo od drva. U međuvremenu se upotrebljavaju plastika, aluminij, drvo i staklo ili kombinacija tih materijala.

Bernd Saller:Tome se pridružuje i cjenovni aspekt. U međuvremenu je dizajn pao u drugi plan.

Sören Eilers: Unatoč tomu postoji jasan trend potražnje staklenih površina, gradnji otvorenog tlocrta i umrežavanja zgrade.

Saznajte više o automatizaciji zgrade

Ne smijemo zanemariti održivu gradnju. Raste potražnja za prozorima i vratima niske vrijednosti prolaska topline. Kod novih se gradnji uostalom sve više teži ostvarivanju maksimalne energetske učinkovitosti. Unatoč tomu postoji trend potražnje staklenih površina, gradnji otvorenog tlocrta i umrežavanja zgrade.

Sören Eilers, voditelj prodaje specifikacija u tvrtki GEZE

Željno iščekujemo buduće promjene zgrada vrijednih življenja. Jedno je sigurno: Aktivno ćemo sudjelovati u tom procesu promjene. Hvala vam na razgovoru.