Teme

Zelena zgrada – certificirana održiva gradnja

Klimatske promjene i nestašica resursa znače da građevinska industrija mora promijeniti način razmišljanja. Stoga se sve više odabiru zelene zgrade, pri čemu je održivost vodeće načelo pri izgradnji. Dostupne su i informativne certifikacije za analizu građevinskih proizvoda i zgrada.

Ekološka gradnja kao obveza i izazov

Imamo samo jedan planet. Kako ga možemo održati? Na koji način možemo živjeti, raditi i graditi na našem planetu kako bi on bio naseljiv za sljedeću generaciju? Djelujući održivo. To je obveza cijelog društva uključujući građevinsku industriju. Pritom je ključna riječ zelena gradnja koja označava održivu gradnju koja obuhvaća sve od odabira prikladnih građevinskih lokacija do posebno odabranih materijala, povećane energetske učinkovitosti i certificiranih interijera.

Cilj je zelene gradnje sačuvati ekosustav i okoliš te donijeti korist ljudima i društvu. Stoga se u obzir uzimaju promjenjivi odnosi između ljudi, izgrađenog okoliša i ekosustava. Cilj je ostaviti za sobom netaknuti svijet prikladan za naseljavanje budućih generacija.

Iz tog razloga vodeće načelo održivosti u idealnom slučaju obuhvaća cijeli životni ciklus zgrade - od razvijanja projekte i planiranja pa sve do gradnje, upravljanja, održavanja i rušenja. Stoga se „zelene” zgrade odlikuju visokokvalitetnim ekološkim dizajnom i vrhunskom učinkovitošću resursa u području energije, vode i materijala. Štetni učinci na zdravlje i okoliš smanjeni su na najmanju moguću mjeru.

Pametne zgrade – omogućavanje inteligentne gradnje

Izvrsna arhitekturalna kvaliteta, funkcionalno radno okruženje, održivo upravljanje: sjedište ÖAMTC-a u Beču s proizvodima tvrtke GEZE koje je certificiralo Njemačko društvo za održivu gradnju (DGNB).

Sjedište ÖAMTC: inteligentno planiranje osigurava niske operativne troškove © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Održiva gradnja u načelu znači pametna gradnja i, posebice, učinkovita uporaba energije i resursa te automatizirane tehnike zgrade u cilju povećanja udobnosti i funkcionalnosti. Inteligentne zgrade nude udobna, okolišno prihvatljiva i visokotehnološki razvijena okruženja koja su produktivnija za život i rad.

U praksi je glavni fokus općenito na potrošnji energije s obzirom na to da operativni troškovi objekata sačinjavaju oko 40 posto ukupne potrebe za energijom u Njemačkoj. Primjerice, kad bi se 50 posto starijih zgrada moderniziralo radi održivosti, emisije ugljikovog dioksida mogle bi se smanjiti za 200 milijuna tona godišnje. Sve nove zgrade sada su usmjerene na energetsku učinkovitost.

Certifikacija za zelene zgrade

Empire State Building, najpoznatija uredska zgrada na svijetu potpuno je restaurirana 2009. godine. Otada je model održivosti i energetske učinkovitosti. Dodijeljen joj je LEED zlatni certifikat 2011. godine te je tako postala najveća zgrada u SAD-u koja ima LEED certifikat. LEED je jedan od najpoznatijih sustava certificiranja za procjenu ekološke, društvene i ekonomske kvalitete zgrada.

Održive zgrade imaju veću vrijednost, niže operativne troškove i troškove održavanja. Zahvaljujući visokoj kvaliteti koja je poznata vlasnicima, stanarima i korisnicima, lakše ih je prodati ili iznajmiti. Certificirane zgrade mogu se usporediti i na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Potražnja za certificiranim zgradama u stalnom je porastu.

Različiti sustavi certificiranja za održivu gradnju uspostavljeni su na međunarodnoj razini. Svi služe za procjenu zgrada s pomoću posebnog niza kriterija, ali upotrebljavaju različite faktore ponderacije i temelje se na tipičnim nacionalnim normama i propisima.

Najpoznatiji sustavi ocjenjivanja zelene gradnje jesu

 • britanski BREEAM (Metoda za ocjenjivanje utjecaja građevina na okoliš) sustav certificiranja,
 • sustav certificiranja LEED (Vodstvo u energetskom i okolišnom dizajnu) Američkog savjeta za zelenu gradnju,
 • i sustav certificiranja DGNB (Njemačko društvo za održivu gradnju).
   

Te certifikacije omogućuju operatorima i vlasnicima zgrada praćenje strukturiranog postupka za poduzimanje praktičnih i mjerljivih mjera za planiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje održivih zgrada. Danas se primjenjuju diljem svijeta.

EPD – deklaracija o svojstvima proizvoda relevantnim za okoliš

EPD deklaracije ekološkog proizvoda

EPD deklaracije ekološkog proizvoda

Zelene zgrade upotrebljavaju ekološki sigurne materijale s niskim emisijama. Informacije za njemačko tržište pruža industrija građevinskih materijala pod okriljem IBU-a (Institut za gradnju i okoliš) koristeći se deklaracijama ekološkog proizvoda, ili skraćeno EPD-ovima.

EPD pruža kvantificirane informacije o okolišu o životnom ciklusu proizvoda kako bi se omogućila usporedba s proizvodima iste funkcije. EPD se temelji na neovisno provjerenim podacima iz procjena ekološkog životnog ciklusa, stručnih procjena ili informacijskih modula koji su u skladu sa serijom norme ISO 14040.

Njemački Institut za gradnju i okoliš (IBU) i Institut za prozorsku tehniku u Rosenheimu javno su priznati promicatelji programa u Njemačkoj te izrađuju i objavljuju EPD-ove za građevinski sektor.

Postupak izrade EPD-ova od 2005. godine:

 • proizvođači izrađuju ekološku procjenu za svoj proizvod i predstavljaju te podatke kao EPD u skladu s europskom normom.
 • IBU šalje te podatke na provjeru neovisnim stručnjacima te se zatim objavljuje EPD.
   

EPD-ovi opisuju građevinske materijale, proizvode ili komponente u odnosu na njihov učinak na okoliš na temelju ekološke procjene te njihovih funkcionalnih i tehničkih svojstava. Te se informacije odnose na cijeli životni ciklus građevinskog proizvoda. Utvrđuje se potrošnja energije potrebne za proizvodnju i emisije koje to prouzrokuje, dugotrajnost te kapacitet za demontažu i recikliranje.

EPD-ovi čine osnovu podataka za procjenu održivosti zgrada, primjerice, putem međunarodnih sustava procjene BREEAM i LEED, ili sustava kojima upravlja DGNB (Njemačko društvo za održivu gradnju) ili Savezno ministarstvo graditeljstva.

Tri ključna certifikata za zgrade

Sustavi certificiranja ispituju i potvrđuju održivost cijelih zgrada. Znak Njemačkog DGNB i američki i kanadski LEED certifikat trenutačno se bore za titulu najsveobuhvatnijeg sustava certificiranja. Primjerice, društvo Deutsche Bank odlučilo je za sve svoje poslovne zgrade, a posebno one novije, izraditi certifikate DGNB i LEED kako bi moglo usporediti svoj međunarodni portfelj nekretnina.

Sva tri znaka slijede isti osnovni postupak. Zgrade koje žele dobiti certifikat moraju ispuniti vrlo složen skup zahtjeva. Zgradi se dodjeljuju bodovi na temelju ocjenjivanja različitih kriterija. Procjena se izrađuje na temelju svih kategorija i potkategorija koje pokazuju razinu održivosti zgrade.

Kao tvrtka kojoj je održivost glavna smjernica i koja aktivno doprinosi energetski učinkovitoj gradnji, članstvo u Njemačkom društvu za održivu gradnju DGNB očit je odabir.

Brigitte Vöster-Alber, Član nadzornog odbora GEZE

Najvažniji sustavi vrednovanja zelenih zgrada: BREEAM, LEED, DGNB

Posljednjih godina održivost zgrada postala je jako važna. Sustavi certificiranja održivih zgrada postaju sve priznatiji, zajedno s razvojem novih kriterija i sustava vrednovanja. Certifikat za zgradu dodjeljuje se kada su ispunjeni zahtjevi za kvalitetu koje je odredila i objavila organizacija. Ti se certifikati prvenstveno upotrebljavaju za osiguranje kvalitete i javno objavljivanje da je dodijeljen dotični znak. Ulagači, vlasnici, stanari i korisnici mogu procijeniti kvalitetu zgrade na temelju njezina certifikata. Tri odabrana znaka teško je usporediti jer se faktori ponderiraju vrlo različito.

Mrežne baze podataka za zelene građevinske proizvode

Građevinski proizvodi znatno doprinose održivosti zgrada. Ako planeri ili vlasnici žele dobiti certifikat, moraju odabrati proizvode koji ispunjavaju zahtjeve certifikata. Pri istraživanju proizvoda i provjeri certifikacijskih tijela korisne su mrežne baze podataka. Proizvođači mogu dokumentirati svoju predanost u području održivosti.

 • IBU.data
  Baza podataka koju pruža Institut za gradnju i okoliš (IBU), a u kojoj su dostupni podaci o utjecaju na okoliš iz deklaracija ekološkog proizvoda (EPD-ova) u XML formatu. Na taj se način EPD-ovi mogu upotrijebiti za izračun ekološke ocjene zgrade.
 • DGNB Navigator
  DGNB Navigator isto navodi građevinske proizvode koji imaju deklaracije ekološkog proizvoda (EPDs), kao i potpune informacije. DGNB Navigator stvara vezu između građevinskih proizvoda i DGNB sustava certificiranja zgrada pružajući potrebne podatke za certificiranje zgrade.
 • greenbuildingproducts.eu
  Baza podataka za proizvode koji su procijenjeni na temelju kriterija DGNB, LEED ili BREEAM. Baza podataka proizvoda pruža građevinskim stručnjacima potrebne informacije i dokumente za provjeru individualnih proizvoda u obliku unaprijed pripremljenog obrasca. Prednosti uključuju: uštedu vremena pri istraživanju proizvoda i razvrstavanju evidencija, sigurnost planiranja za projekte zelene gradnje te pružanje sve relevantne dokazne dokumentacije.
 • building-material-scout.com
  Uslužna platforma za projekte zelene gradnje. BMS nudi sveobuhvatan alat za planiranje i provedbu zelene gradnje – od automatske analize proizvoda u skladu s uobičajenim kriterijima održivosti DGNB, LEED ili BREEAM, jednostavnog i brzog pretraživanja proizvoda sa svim relevantnim popratnim dokumentima pa sve do projektne dokumentacije.

Održiva gradnja uz pomoć tvrtke GEZE

Inteligentni pogoni i upravljački elementi tvrtke GEZE osiguravaju energetski štedljivo i okolišno prihvatljivo prozračivanje i ventilaciju.

Pogoni i upravljački elementi tvrtke GEZE za održivu gradnju © Exorbitart / GEZE GmbH

GEZE podržava održivu gradnju kao aktivni član njemačkog Instituta za gradnju i okoliš (IBU) i Njemačkog društva za održivu gradnju.

GEZE radi u skladu s najnovijim ekološkim normama, od razvoja proizvoda i proizvodnje pa sve do prodaje, održavanja i postprodajne usluge. Naš sustav upravljanja kvalitetom certificiran je u skladu s normom DIN EN ISO 9001.

Dugovječnost GEZE proizvoda dokaz je njihove održivosti. Zahvaljujući visokom udjelu metalnih sirovina, GEZE proizvodi imaju visoku stopu recikliranja i stoga su iznimno okolišno prihvatljivi. Ujedno daju i važan doprinos energetski štedljivim zgradama. GEZE automatski sustavi vrata zatvaraju se pouzdano, smanjujući gubitak topline ili hladnog zraka kroz otvor vrata.

Automatizirani sustavi prozora isto su dio sustava prozračivanja i ventilacije koji upotrebljava svjež zrak i učinke vjetra i toplinske tehnike. To je isto uzeto u obzir za najniže energetske standarde koji vrijede u EU-u, a koji su utvrđeni Pravilnikom o uštedi energije u Njemačkoj. Inteligentni pogoni s najnovijim upravljačkim elementima tvrtke GEZE osiguravaju prozračivanje pritiskom na tipkalo. Mogu se kombinirati i sa senzorima koji prema potrebi automatski otvaraju i zatvaraju prozore. Prirodno prozračivanje i hlađenje noću isto pomažu pri prirodnom hlađenju zgrada i smanjenju uporabe klimatizacijskih uređaja.

GEZE pruža podršku konceptima održive energije s pomoću umreženih sustava i integracije GEZE pogona u tehniku zgrade ili sustave za upravljanje zgradom (koji koordiniraju i nadziru sustave prozora). Sustav automatizacije zgrade myGEZE Control za pametnu tehniku vrata, prozora i sigurnosnu tehniku ima važnu ulogu u uštedi energije te čini ugrade pametnima i zelenima.

GEZE proizvodi ispunjavaju kriterije LEED i DGNB

GEZE proizvodi pružaju dokaz o usklađenosti s kriterijima DGNB i LEED putem EPD-ova pa su stoga navedeni u mrežnoj bazi podataka DGNB Navigator i greenbuildingproducts.eu s dotičnim certifikatima. Certifikati služe kao dokaz o broju bodova kojima GEZE proizvod može doprinijeti uspješnom DGNB ili LEED certificiranju zgrade. Na taj način GEZE pruža podršku svojim klijentima pri dobivanju certifikata za zelenu zgradu.

Certificirani proizvodi olakšavaju planiranje

Transparentno predstavljanje svojstava proizvoda potkrijepljeno dokazima (deklaracije ekološkog proizvoda) važno je tvrtki GEZE.

GEZE proizvodi ispunjavaju kriterije DGNB i LEED. To je sve važnije arhitektima pri planiranju energetski učinkovitih zelenih zgrada.

GEZE pruža podršku pri planiranju i stvaranju zelenih zgrada - i za nove građevine i za sanaciju postojećih zgrada.

Održivost GEZE proizvoda

GEZE radi u skladu s najnovijim ekološkim normama, od razvoja proizvoda i proizvodnje do prodaje, održavanja i post-prodajne usluge. GEZE sustav upravljanja okolišem certificiran je u skladu s međunarodnom normom DIN EN ISO 14001. GEZE podržava održivu gradnju kao aktivni član njemačkog Instituta za gradnju i okoliš (IBU) i Njemačkog društva za održivu gradnju.

Održivost svih GEZE proizvoda i sustava već se očituje u njihovom dugom vijeku uporabe koji se temelji na vrhunskim materijalima i kvaliteti proizvodnje. Primjerice, uspjeli smo uvesti automatizaciju procesa s minimalnom količinom podmazivanja i tako izbjegli uporabu rashladnih maziva. Potrebna je samo jako mala količina mješavine zraka i ulja. To omogućuje održive, učinkovite i ekonomične uvjete u svim proizvodnim pogonima tvrtke GEZE diljem svijeta.

Osim pozitivnih aspekata ekološke ravnoteže, zatvarači vrata već su dugotrajni zahvaljujući njihovom funkcioniranju. Sprečavaju nenamjerno ostavljanje vrata otvorenima te doprinose energetskoj učinkovitosti zgrade.

Transparentne informacije o proizvodima i proizvodnji

Održivost je jedno od naših vodećih načela. Od razvoja proizvoda i proizvodnje do prodaje, ugradnje i post-prodajne usluge, mi radimo u skladu sa standardima održivosti. Naši visokokvalitetni proizvodi u kombinaciji s našim sveobuhvatnim savjetovanjem i podrškom u svim fazama izgradnje dragocjena su pomoć našim klijentima i partnerima. Oni olakšavaju planiranje održivih zgrada i njihovo sve važnije certificiranje na rastućem tržištu zelene gradnje. Veliku važnost pridajemo pružanju transparentnih informacija o svojim proizvodima i njihovom utjecaju na okoliš.