Referentni objekti

Uspješna integracija GEZE sustava u tehniku vođenja zgrade (GLT) u IT kampusu tvrtke Vector

Novo sjedište specijalizirane informatičke tvrtke iz Stuttgarta pod nazivom Vector Informatik dosad je najveća zgrada u kompleksu tvrtke i oslanja se na najsuvremeniju tehniku zgrade. Digitalnim mrežnim rješenjima i sigurnosnom tehnikom po mjeri tvrtka GEZE doprinijela je pristupu „pametne zgrade”.

Sve na prvi pogled zahvaljujući BACnet tehnici vođenja zgrade

Rotirajuća zaokretna vrata u ulaznom području IT kampusa tvrtke Vector. Fotografija: Jürgen Pollak za tvrtku GEZE GmbH

Više od 180 rješenja vrata tvrtke GEZE, putem modula sučelja IO 420 u sustavu automatizacije zgrade GEZE Cockpit umrežen i integriran u BACnet tehniku vođenja zgrade.

Tvrtka GEZE je u novu zgradu IT kampusa implementirala više od 180 visokokvalitetnih, uglavnom višefunkcionalnih sigurnosnih sustava vrata. Kako bi se omogućio centralni, simultani nadzor i upravljanje svim automatiziranim sustavima vrata, oni su umreženi preko modula sučelja u sustav automatizacije zgrade GEZE Cockpit i integrirani u tehniku vođenja zgrade BACnet. Pritom su korišteni razdjelnici vrata specifični za GEZE: Svi dovodni vodovi i modul sučelja IO 420 spajaju se na tim središnjim čvorištima vrata. Jedinstvena struktura razdjelnika vrata GEZE daje upravitelju zgrade pregled sučelja s drugim strukama na svakim vratima, a time i cjelokupne umrežene tehnike zgrade.

„Pametna” vrata sa sustavom automatizacije zgrade GEZE Cockpit i modulom sučelja IO 420

GEZE IO 420 BACnet modul sučelja. Fotografija: GEZE GmbH

Srce koncepta „pametne zgrade”: GEZE IO 420 BACnet modul sučelja. © GEZE GmbH

GEZE Cockpit i moduli sučelja IO 420 razmjenjuju podatke između vrata i tehnike vođenja zgrade (GLT) pomoću standardiziranog protokola BACnet. Informacije o „inteligenciji vrata” (npr. status vrata otvorena/zatvorena, zaključana/otključana ili smetnja) daje modul IO 420 putem BACnet MS/TP. GEZE Cockpit osigurava prijevod s BACnet MS/TP na BACnet/IP. Sustav pruža sve informacije o statusu i funkciji vrata. One se prosljeđuju središnjim računalima, dokumentiraju se i jasno vizualiziraju. Filtriranje podataka zahvaljujući GEZE Cockpitu dolazi do dobrodošle nuspojave, a to je smanjenje podatkovnog prometa u mreži.

U slučaju alarma, kvara ili manipulacije vratima, upravljanje zgradom može odmah reagirati i npr. otpustiti vrata radi zaštite evakuacijskog puta (ploča s evakuacijskim putom) ili zaključati panik brave.

SAZNAJTE VIŠE O ZAŠTITI EVAKUACIJSKOG PUTA

Samostojeće spiralno stubište u predvorju IT kampusa. Fotografija: Jürgen Pollak za tvrtku GEZE GmbH

Samostojeće spiralno stubište u predvorju IT kampusa. Fotografija: Jürgen Pollak za tvrtku GEZE GmbH

Umreženi sustavi vrata na „dvorišnim vratima za kampus”

Električni otvarač vrata slikan izbliza. Fotografija: Jürgen Pollak za tvrtku GEZE GmbH

Savršeno za fino uokvirena vrata: diskretni električni otvarači vrata tvrtke GEZE.

Ostakljeno predvorje od 500 m², koje je otvoreno na sva četiri kata i „dvorišna vrata za kampus” impresioniraju svojom otvorenom, svijetlom atmosferom. Kombinirana rješenja vrata u ulaznom prostoru spajaju pristupačnost bez prepreka, kontrolu pristupa, protuprovalnu funkciju, zaštitu evakuacijskog puta i pouzdano odimljavanje u slučaju požara.

 • Dvoja identična, trokrilna, potpuno automatska rotirajuća vrata svladavaju dnevni protok posjetitelja. Osim toga, opremljena su automatskim lučnim kliznim vratima kao noćnim zaključavanjem.
 • Dvoja dvokrilna automatska evakuacijska vrata s „jakim” Powerturn pogonima zaokretnih vrata s desne i lijeve strane rotirajućih zaokretnih vrata osiguravaju pristupačnost bez prepreka i mogu se lako otvoriti rukom zahvaljujući funkciji Smart swing.
 • Jedna od evakuacijskih vrata opremljena su pogonima preklopne poluge K 600 kao RWA otvorom za dovod zraka. U slučaju požara vratna krila automatski se širom otvaraju kako bi dim i toplina mogli izaći.
 • Druga evakuacijska vrata služe kao potpuna panik vrata zahvaljujući sustavu kontrole pristupa i samozaključavajućoj panik bravi IQ lock AUT: U slučaju opasnosti svatko ih može otvoriti iznutra, čak i kad su zaključana.

Vodeća sigurnosna komponenta cjelokupnog sustava vrata je umrežena centrala vrata TZ 320: Upravitelji zgrade mogu putem tehnike vođenja zgrade u bilo kojem trenutku daljinski zabilježiti status vrata, prilagoditi ga ili promijeniti način rada (npr. „trajno otvoreno”). Središnje naredbe mogu se izdati za pojedinačna vrata, nekoliko njih ili sva vrata, a mogu se i vremenski programirati.

Višefunkcionalna vrata: Jednostavno središnje rukovanje

Višefunkcionalna sigurnosna vrata na prvom katu omogućuju pristup samo ovlaštenim osobama po potrebi. S pogonom GEZE Powerturn F i električnim otvaračem vrata FT500 kao i centralom vrata TZ 320 služe i kao vrata na protupožarnim odsječcima i kao evakuacijska vrata bez prepreka. U slučaju ovlaštenog otvaranja, pritiskanja tipke za slučaj nužde centrale vrata ili prilikom upravljanja od strane vatrodojavnog sustava zaključavanje vrata za izlaz u slučaju nužde FTV 320 otključava vrata. Unutarnja vrata poslovnog kompleksa također su opremljena različitim verzijama programa GEZE e-otvarača s Powerturn pogonima i/ili sustavom kontrole pristupa. Baš kao i vrata na protupožarnim odsječcima, umrežena su u tehniku vođenja zgrade i može ih daljinski nadzirati i kontrolirati upravljanje zgradom.

SAZNAJTE VIŠE O SIGURNOSTI ZGRADE

Dobra kombinacija: Sustav odvoda dima i topline i zaštita evakuacijskog puta u jednom

Restoran tvrtke s dvoja dvokrilna staklena vrata.

Uređaji za blokadu umreženi preko tehnike vođenja zgrade služe i za upravljanje klimom. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Uređaji za blokadu sustava vrata i kontrola klime u tehnici vođenja zgrade rade zajedno u restoranu tvrtke. Dvokrilna potpuno panik evakuacijska vrata omogućuju pristup bez prepreka i služe kao otvor za dovodni zrak u slučaju požara: U slučaju opasnosti upravljačka centrala za sustav odvoda dima i topline MBZ 300 otključava samoblokirajuću IQ lock AUT panik bravu i automatski otvara krila vrata do maksimalne širine otvora putem pogona preklopne poluge K 600. U isto vrijeme, status alarma RWA upravljačke jedinice s napajanjem u nuždi aktivira motore za odimljavanje Status vrata, koji se automatski prosljeđuje tehnici vođenja zgrade, omogućuje trenutačnu reakciju: Ako se status alarma resetira, uređaji za blokadu zatvaraju se preko zatvarača vrata i samostalno zaključavaju.

SAZNAJTE VIŠE O SUSTAVU ODVODA DIMA I TOPLINE

Umrežavanje zatvarača vrata i kontrole klime

Jednokrilna staklena zaokretna vrata u protupožarnoj izvedbi. Fotografija: Jürgen Pollak za tvrtku GEZE GmbH

Složena tehnologija vrata: fino uokvirena i centralno upravljiva. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Umrežavanje sustava vrata u tehniku vođenja zgrade ima prednost u tome što se vrata mogu otvoriti ručno ljeti ili za kratkotrajno prirodno prozračivanje te zatvoriti električno pomoću GEZE e-blokade u kliznoj vodilici zatvarača vrata. Upravitelji zgrade mogu upotrebljavati tehniku vođenja zgrade kako bi odredili kada se vrata moraju zatvoriti, na primjer nakon vremena zatvaranja. Status vrata zabilježen u tehnici vođenja zgrade prosljeđuje se sustavu kontrole klime, koji po potrebi može izvršiti prilagodbe na energetskiučinkovit način. To omogućuje učinkovito upravljanje energijom i pomaže u uštedi troškova grijanja i očuvanju prirodnih resursa.
Na taj način „inteligentno” upravljanje vratima spaja energetsku učinkovitost i protuprovalnu funkciju.

VIŠE O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI ZGRADA

Održiva gradnja zahvaljujući automatizaciji zgrade

Prema studiji koju je proveo Bitkom 1/3 ukupnih energetskih potreba Njemačke odnosi se na sektor zgrada. Uz promet i industrijsku proizvodnju, zgrade su stoga jedan od najvećih potrošača energije i izvora emisije CO2 u Njemačkoj. Prema nalazima studije, najveći pojedinačni potencijal za smanjenje emisija CO2 leži u smanjenju zahtjeva za toplinom putem automatizacije zgrade. 
Stoga se Vector Informatik, kao inovativna tehnološka tvrtka, oslanja na najnoviju tehnologiju i koncepte za što joj je Njemačko vijeće za održivu gradnju dodijelilo platinasti certifikat DGNB. Osim toga, projekt je dobio DGNB dijamant za izvanrednu arhitekturu s posebnim dizajnom i kvalitetom kulture gradnje. Nova zgrada na mnoge načine doprinosi očuvanju resursa. Primjerice, građevinski materijali odabrani su na temelju kriterija održivosti, a potrošnja električne energije smanjena je inteligentnim upravljanjem zgradom. Zahvaljujući svim tim mjerama tijekom rada može se izbjeći ukupno oko 460 tona emisije CO2 godišnje.

Individualno projektiranje vrata i planovi kabliranja

Modernizacija bivšeg sjedišta tvrtke Vector pokazuje kako se može uštedjeti vrijeme i novac kroz profesionalno projektiranje od samog početka projekta. Naši GEZE stručnjaci bili su uključeni već u ranoj fazi projektiranja. Na taj se način moglo izravno raspravljati o popisima i funkcijama vrata te ih izravno projektirati. Postojeća vrata uključena su u projektiranje, a GEZE rješenja u konzultacije. 

Cijenimo partnere koji aktivno razmišljaju i oblikuju stvari. U tvrtki GEZE znamo da već u fazi planiranja dobivamo savjete usmjerene prema budućnosti, usmjerene na rješenja. Planovi kabliranja posebno prilagođeni našem projektu pomogli su uštedjeti vrijeme i novac tijekom faze izgradnje.

Sebastian Gaiser, voditelj konstrukcije u tvrtki Vectoru

Planovi kabliranja vezano uz objekt i koordinacija različitih struka

Zajedno s kupcem dizajnirali smo i implementirali pojedinačne planove kabliranja za bolju konstrukciju i koordinaciju sučelja. Posebnost u vezi s tim planovima kabliranja specifičnim za kupca i objekte: Problem sučelja između struka za vrata i elektrotehniku mogao se riješiti jer su uzete u obzir i druge struke i odgovornosti, što je inače prilično neuobičajeno u industriji.

Stoga se smatramo pružateljem sveobuhvatnih i cjelovitih rješenja. To znači da svoje kupce ne opskrbljujemo samo izvrsnim GEZE proizvodima, nego želimo stvarno razumjeti potrebe naših kupaca, njihove izazove i riješiti probleme. Zahvaljujući dugogodišnjoj ekspertizi i stručnosti u industriji znamo što umrežavanje znači u određenom projektu i kojih zamki treba biti svjestan.

Christian Schulze Dieckhoff, voditelj prodaje tvrtke GEZE
Tvrtka GEZE nudi profesionalno projektiranje, implementaciju i usluge tijekom cijelog životnog ciklusa zgrade.

Profesionalno projektiranje, implementacija i usluge tijekom cijelog životnog ciklusa zgrade, sve iz jednog izvora.

Projektiranje, implementacija i usluga – sve s jednog mjesta

Kombinacija individualnog savjetovanja o objektu, GEZE proizvoda i usluga sve s jednog mjesta nudi mnoge prednosti: Kupac uvijek ima GEZE osobu za kontakt u različitim fazama usluge - od projektiranja vrata preko montaže do tekućeg upravljanja zgradom putem GEZE servisa. 

Ovaj cjelokupni paket očito je uvjerljiv: Investitor je već ukazao svoje povjerenje GEZE rješenjima za četiri zgrade na lokaciji tvrtke Vector Informatik u Stuttgartu, kao što je uspješna integracija u tehniku vođenja zgrade pomoću GEZE Cockpita. Uključeni smo i u planiranje sljedeće zgrade - tako izgleda suradnja okrenuta budućnosti.

GEZE proizvodi u sjedištu tvrtke Vector

 • Modularni sustav automatizacije zgrade GEZE Cockpit
 • Modul sučelja IO 420
 • trokrilna, potpuno automatska rotirajuća vrata
 • Pogon zaokretnih vrata Powerturn
 • Pogon preklopne poluge K 600
 • GEZE sustav kontrole pristupa
 • Panik brava sa samozaključavanjem IQ lock AUT
 • umrežena centrala vrata TZ 320
 • GEZE Powerturn F pogon
 • električni otvarač vrata FT500
 • Zaključavanje vrata za izlaz u slučaju nužde FTV 320
 • RWA upravljačka centrala MBZ 300
 • Sustav zatvarača vrata s kliznom vodilicom TS 5000 R-ISM Ecline