Teme

Zaštita evakuacijskog puta - sigurnost koja spašava živote i štiti imovinu

Uvijek otvoreni, ali sigurno zatvoreni - zahtjevi za evakuacijske izlaze i izlaze za spašavanje opsežni su i naizgled proturječni. Njihova je svakodnevna zadaća spasiti živote u slučaju opasnosti i spriječiti pristup neovlaštenim osobama. Inteligentna rješenja sustava za evakuaciju i spašavanje savršeno su rješenje za tu očitu proturječnost.

Evakuacijski putovi za osobnu sigurnost

Osobe koje često putuju zrakoplovom znaju to već napamet. Prije svakog leta kabinsko osoblje ukazuje na dvije svjetlosne trake na podu kabine koje označavaju put do evakuacijskih izlaza i izlaza za spašavanje. S druge strane, planovi evakuacije i spašavanja u zgradama zahtijevaju aktivan pristup.

Obično se u zgradi osjećamo sigurni. Iznenadan, neočekivan događaj poput glasnog praska u trgovačkom centru potpuno će iznenaditi sve prisutne i dovesti do nekontrolirane masovne panike. Upravo takvi iznenadni događaji predstavljaju određeni rizik za našu sigurnost. Sigurno mjesto vrlo brzo postaje područje opasno po život koje treba evakuirati u što kraćem vremenu.

Bijeg kao ljudska reakcija na ozbiljnu opasnost

Ljudi različito reagiraju na opasnost. Vrlo malo njih ostane smireno i sabrano; većina počne paničariti i ponašati se nerazumno. No govoreći općenito, svima nam je zajedničko jedno: poriv za udaljavanjem od opasne situacije. Prirodna je reakcija bježanje.

Suočeni s ozbiljnom opasnošću u zgradi, ljudi koji se u njoj zateknu suočeni su sa stvarnim građevinskim i prostornim uvjetima: zidovi, stubišta i građevinski okovi iznenada postaju prepreke koje odjednom otežavaju napuštanje zgrade. Ljudi u stanju straha ili panike mogu izgubiti i osjećaj za orijentaciju te tako povećati rizik za svoje živote.

Evakuacijski putovi spašavaju živote

Evakuacijska vrata otvaraju se pritiskom na tipkalo.

Evakuacijska vrata otvaraju se pritiskom na tipkalo. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Evakuacijski izlazi i izlazi za spašavanje mogu spasiti živote u opasnim situacijama. U opasnoj situaciji, jasno označeni prometni putovi vode ljude van iz zgrade ili u zaštićeno područje u najkraćem mogućem roku putem evakuacijskih izlaza i izlaza za spašavanje ili panik vrata. Istodobno omogućuju vatrogascima ili liječniku hitne službe brzu akciju spašavanja izvana.

Kako bi se zajamčio siguran izlazak kroz evakuacijske izlaze i izlaze za spašavanje, primjenjuju se posebni zakonski i građevinski propisi. U Njemačkoj su oni definirani u Tehničkim pravilima za radna mjesta. Tim se propisima osigurava da je sigurnost evakuacijskog puta (ili sigurnost staze za spašavanje) uvijek glavni prioritet. K tomu, pri projektiranju evakuacijskih putova i evakuacijskih vrata potrebno je uzeti u obzir građevinske propise specifične za pojedinu saveznu državu u Njemačkoj.

Prema Tehničkim pravilima za radna mjesta, evakuacijski izlaz i izlaz za spašavanje jamči sigurnost samo ako su u obzir uzete specifične smjernice.

Smjernice za evakuacijske izlaze i izlaze za spašavanje

  • Raspored i dimenzije evakuacijskih putova
  • Strukturni i tehnički dizajn evakuacijskih putova
  • Označavanje evakuacijskih putova
  • Sigurnosna rasvjeta za evakuacijske putove
  • Izrada planova evakuacijskih izlaza i izlaza za spašavanje

Evakuacijska vrata: mjesto interakcije različitih funkcionalnih zahtjeva

Vrata moraju ispuniti različite zahtjeve ovisno o namjeni. Mogu se optimalno kombinirati uporabom različitih komponenti sustava, međutim, pritom je važno pravodobno planiranje za predviđenu namjenu.

Za evakuacijske izlaze i izlaze za spašavanje najvažniji je izazov omogućiti ljudima brzo i sigurno napuštanje zgrade. Međutim, kada ne postoji opasnost, vrata moraju ostati zatvorena i biti zaštićena od neovlaštenog prolaska. Operatoru zgrade posebno je važno zaštititi objekte od sabotaže, provale, krađe ili zlouporabe.

Funkcionalnost evakuacijskih vrata u slučajevima nužde

Evakuacijska vrata važan su dio evakuacijskih izlaza i izlaza za spašavanje. Raspored i broj evakuacijskih vrata ovisi o zgradi i dotičnim građevinskim propisima. Unatoč tomu, jasno je da evakuacijska vrata omogućuju ljudima evakuaciju opasnog područja u bilo kojem trenutku. Mogućnost brzog i jednostavnog otvaranja vrata bez vanjskih pomagala od ključne je važnosti. Evakuacijska vrata moraju se odmah otvoriti u smjeru bijega i usmjeravati ugrožene ljude prema van ili u zaštićena područja.

Prema novim europskim normama, evakuacijska vrata mogu biti opremljena različitim bravama evakuacijskih vrata. Optimalan odabir brava evakuacijskih vrata ovisi o broju ljudi koji treba evakuirati u slučaju nužde. Ako postoji rizik od masovne panike, zatvarače panik vrata treba ugraditi u vrata u skladu s normom DIN EN 1125. Sastoje se od vodoravne šipke u kombinaciji s panik bravom, a mogu upotrebljavati mehaničke, elektromehaničke ili motorne panik brave. Posebno u javnim zgradama posjetitelji nisu upoznati s lokalnim evakuacijskim putovima i funkcijama evakuacijskih vrata. Ako pritisnu prema krilu vrata u smjeru bijega, zatvarači panik vrata omogućuju otvaranje vrata u manje od nekoliko sekundi, a za to nisu potrebne dodatne upute.

Ako je u zgradi umjeren broj ljudi te su oni upoznati s evakuacijskim putovima, obično je dovoljno ugraditi sigurnosne izlazne zatvarače u skladu s normom DIN EN 179. Primjerice, vodoravna panik šipka može se zamijeniti ručkom vrata jer nema izgleda za paniku.

Funkcionalnost evakuacijskih vrata u normalnom radu

Evakuacijska vrata često se upotrebljavaju u protupožarnim odjeljcima. Sigurna funkcija bijega jednako je važna kao samo-zatvaranje i svojstva vatrootpornosti instalacije vrata. Ako automatizirana vrata trebaju pružiti složene funkcije na evakuacijskim izlazima i izlazima za spašavanje, sustavno rješenje uređaja za upravljanje vratima nudi elektronički element za blokadu, kao npr. brave evakuacijskih vrata ili otvarače evakuacijskih vrata te panik brave (poznate i kao anti-panik brave). S jedne strane to jamči zaštitu od neovlaštenog prolaska, a s druge strane slobodan prolazak za osobe koje bježe u slučaju opasnosti.

Vrata su jedna od najvažnijih komponenti za sigurnost zgrade.

Thomas Borgmann, voditelj odjela za sigurnosnu tehniku, GEZE GmbH
Evakuacijski putovi moraju biti jasno označeni u zgradama.

Evakuacijski putovi moraju biti jasno označeni u zgradama. © Morten Bak / GEZE GmbH

Uređaj za upravljanje vratima, kao „mozak” sustava za upravljanje evakuacijskim putom, osigurava i nadzire postupke otvaranja i zatvaranja na evakuacijskim putovima. Samo-blokirajuća panik brava jamči brzo otvaranje u slučaju nužde, a uređaj za upravljanje vratima kontrolira prolazak. Kada se aktivira putem sustava za dojavu požara ili u slučaju prekida struje, automatski se zaključava ako se upotrebljava motorna brava. Kroz vrata se ipak može proći u smjeru bijega jer se brava evakuacijskih vrata automatski deblokira u slučaju aktivacije detektora požara ili prekida struje. Vrata se otvaraju i tipkalom za slučaj nužde ako ga nekoliko osoba pritisne u slučaju nužde. Vrata se mogu izvana otvoriti ključem u bilo kojem trenutku, međutim, ako se upotrebljava samo-blokirajuća panik brava, to pruža jamstvo zaštite od provale usklađeno s osiguranjem u smjeru suprotnom od smjera bijega.

U toj trostrukoj kombinaciji automatska zaokretna vrata u normalnom pogonu zatvaraju se samo-blokiranjem panik brave te se mogu kontrolirati i osigurati putem uređaja za upravljanje vratima. U postavljena vremena, npr. dnevnom pogonu, uređaj za upravljanje vratima može deblokirati vrata. U suprotnom dopušta kontrolirano pojedinačno deblokiranje s pomoću ključa ili sustava kontrole pristupa. U slučaju opasnosti vratima se može upravljati u bilo kojem trenutku pritiskom na tipkalo za slučaj nužde na uređaju za upravljanje vratima. Zajamčena sigurnost ključna je u slučaju nužde: GEZE uređaji za upravljanje vratima ispitani su u skladu s njemačkom Direktivom o elektroničkim sustavima zaključavanja na evakuacijskim vratima (EltVTR) i smjernicama udruženja TÜV, a panik brave u skladu s normama DIN EN 179, 1125, 12209, 1627 i 1634-1 koje se primjenjuju za brave.

Sigurne staze za spašavanje s pomoću inteligentne GEZE tehnike

Zahtjevi za sigurnosne i zaštitne komponente različiti su i individualni skoro kao i svaka zgrada. Potrebno je ispuniti i određene dodatne zahtjeve. GEZE sigurnosna rješenja mogu zajamčiti sigurne evakuacijske izlaze i izlaze za spašavanje u bilo kojoj zgradi. Ako evakuacijski izlazi i izlazi za spašavanje ne bi trebali biti otvoreni za svakoga tijekom normalnog pogona, GEZE sustavi kontrole pristupa – koji su povezani s uređajima za upravljanje vratima - mogu preuzeti potreban nadzor. Bilo u zračnim lukama, bolnicama ili kongresnim centrima: višefunkcionalni proizvodi koje isporučuje tvrtka GEZE funkcioniraju kao dobro podmazani zupčanici koji tvore sustav za evakuaciju i spašavanje, koji ne samo da pruža optimalnu zaštitu u slučaju nužde i praktičnost tijekom normalnog pogona, već se može pouzdano isplanirati i ugraditi.

Dobro je znati: GEZE RWS rješenje certificirano je u skladu s njemačkom normom EltVTR. S tehničkog stajališta doseći ćemo zahtjeve norme EN 13637. Trenutačno neovisni institut ispituje sustav kako bi nam dodijelio certifikat u skladu s normom EN 13637.

Individualna rješenja

Osobna sigurnost glavni je prioritet pri planiranju zgrade. Stoga se evakuacijski izlazi i izlazi za spašavanje moraju uzeti u obzir od samog početka. Osim zahtjeva za zgradu, potrebna je i usklađenost sa zakonskim propisima. Svaka bi zgrada trebala imati prilagođen koncept sigurnosti s optimalnom zaštitom evakuacijskog puta: instalacije detektora požara i opasnosti, sustavi kontrole pristupa u kombinaciji s uređajem za upravljanje vratima i sustavom zatvarača vrata, bravama evakuacijskih vrata ili motornim bravama samo su neke od mogućih varijanti. Planiranje općenitog dizajna i rasporeda vrata u zgradi u ranoj fazi važno je u pripremi za kasnija prilagođavanja i nadogradnje.

GEZE nudi rješenja za osiguravanje evakuacijskih izlaza i izlaza za spašavanje koja su prilagođena specifičnim zahtjevima i individualnim konceptima evakuacijskih putova. GEZE ima i dugogodišnje međunarodno iskustvo pružanja savjetovanja za sve vrste zgrada te vam je na raspolaganju i kao voditelj projekta.

Najviši sigurnosni standardi u kombinaciji s jednostavnom montažom

Glavni je izazov u zaštiti evakuacijskog puta optimalno kombinirati proturječne zahtjeve normalnog rada i slučajeva nužde. Kako bi se stvorio evakuacijski put koji neće ujedno poslužiti za bijeg lopovima, treba ga, primjerice, zaključati za neovlaštene osobe. To je posebno važno u robnim kućama.

Kako bi se zajamčila neograničena sigurnost evakuacijskog puta u slučaju opasnosti, tvrtka GEZE kao stručnjak za sigurnosnu tehniku nudi širok asortiman proizvoda i optimalna sustavna rješenja. Prilagođena rješenja kombiniraju individualne sigurnosne zahtjeve u jedan inteligentni sustav tako da se evakuacijski putovi u slučaju nužde otvaraju i zatvaraju na koordiniran način. Sve GEZE komponente mogu se u bilo kojem trenutku jednostavno i brzo integrirati u sustav evakuacijskih izlaza i izlaza za spašavanje. Udovoljavaju najnovijim tehničkim razinama najviših sigurnosnih standarda. Širok asortiman GEZE proizvoda i sustava prilagođen je vlasnicima i korisnicima, dugotrajan i ekonomičan. Pristup na temelju više proizvoda i interakcija između proizvoda tehnike vrata, prozora i sigurnosne tehnike znači da se krajnji korisnici i monteri mogu pouzdati u napredna i koordinirana rješenja.

Stručno održavanje jamči dugotrajnost i savršeno funkcioniranje

Vlasnici zgrada ili prostorija odgovorni su za pravilno održavanje evakuacijskih putova i za poduzimanje svih potrebnih mjera opreza kako bi se zajamčila osobna sigurnost i zaštita zgrade. Kako bi se zadržala funkcionalna sigurnost vrata na evakuacijskim putovima u skladu s normama, ta vrata zahtijevaju redovito održavanje. Održavanje komponenti na evakuacijskim izlazima i izlazima za spašavanje mora provoditi jedanput godišnje proizvođač ili jedan od njegovih ovlaštenih partnera. U okviru tog održavanja treba obavezno provjeriti sve sigurnosne i upravljačke uređaje instalacije vrata u skladu sa zakonskim propisima. Preporučuje se i mjesečni pregled koji treba obaviti vlasnik.

GEZE nudi potpunu uslugu, od planiranja zgrade, montaže i puštanja u rad do servisiranja kao dijela stalnog rada.