Teme

Smrtni slučajevi uslijed požara ili dima – sustav odvoda dima i topline (RWA) može spasiti živote

Udisanje dima najčešći je uzrok smrti ili ozljede uslijed požara. Dimni plinovi mogu prouzrokovati nesvjesticu nakon samo tri udaha ili smrt nakon deset. Otrovni dimni plinovi predstavljaju ozbiljan rizik, međutim, može ih se brzo ukloniti putem sustava odvoda dima i topline.

Dimni plinovi ugrožavaju živote

U slučaju požara prostorije se mogu brzo ispuniti otrovnim dimnim plinovima.

U slučaju požara prostorije se mogu brzo ispuniti otrovnim dimnim plinovima.

Nema vatre bez dima: 10 kg zapaljenog papira ili kartona oslobađa do 10.000 m³ dimnih plinova. Čak i zapaljeni koš za papir brzo ispuni ured dimom od poda do stropa. Kada požar izbije, najveću opasnost za osobe koje se u njemu zateknu i vatrogasce predstavlja dim.

Tijek događaja je dramatičan: u roku od manje od tri minute dim prvo narušava vid. Ljudi izgube osjećaj za orijentaciju i počnu paničariti. Evakuacijski putovi nisu više uočljivi. Zatim dolazi ugljikov monoksid (CO). Koncentracija tog plina brzo se povećava tijekom požara. Udisanje ugljikovog monoksida prouzrokuje glavobolje, simptome trovanja, nesvjesticu i naposljetku smrt.

Evakuacijski izlazi i izlazi za spašavanje bez dima

Dimne plinove treba ukloniti iz zgrade što je brže moguće. Sustavi za odvod dima ugrađuju se kako bi omogućili prirodno odimljavanje. Ti se sustavi mogu aktivirati automatski (putem detektora dima) ili ručno (tipkalo sustava odvoda dima i topline). Oni otvaraju ventilacijske otvore poput prozora ili svjetlosnih kupola.

Na taj se način dimni plinovi i toplinska energija odvode iz zgrade. Evakuacijski putovi ostaju bez dima, a vatrogasci mogu intervenirati brzo, baš tamo gdje su potrebni.

Za odimljavanje je potreban svježi zrak

Sustavi odvoda dima i topline ovise o odvodu dimu s gornje strane i dovodu svježeg zraka s donje strane. Taj dovodni zrak pomaže protupožarnim mjerama i to:

 • povećanjem uzgona topline zbog čega se dimni plinovi brže odvode kroz prozore ili otvore u krovu (efekt kamina),
 • stvaranjem sloja s malo dima uz pod prostorije kako bi se omogućila dobra vidljivost evakuacijskih izlaza i izlaza za spašavanje,
 • smanjenjem količine dimnih plinova i eksplozivnih karbonizacijskih plinova kao rezultata čišćeg izgaranja,
 • smanjenjem topline što omogućuje vatrogascima da se približe vatri.

Odimljavanje, odvod topline i sustavi odvoda dima i topline

Odimljavanje je dio preventivne protupožarne zaštite i osigurava odvod dima u slučaju požara. Cilj je stabilan sloj zraka s malo dima blizu poda kako bi se evakuacijski izlazi i izlazi za spašavanje mogli upotrebljavati na siguran način. Otvoreno odimljavanje odvodi i toplinu vatre. To znači da se nosivost nosivih ili razdjelnih građevinskih elemenata znatno produljuje. Iz tog se razloga pojmovi odimljavanje i odvod dima/topline (RWA) često upotrebljavaju kao sinonimi.

 • Prirodno odimljavanje (NRA) naziv je za odvod dima koji funkcionira putem prirodnog uzgona topline, tj. bez dodatnih pogona ventilacije (poput ventilatora).
 • Uređaji za prirodni odvod dima i topline s (NRWG) uključuju, primjerice, prozore, svjetlosne kupole i ventilacijske žaluzine koje se automatski otvaraju u slučaju požara i pomažu ukloniti dim i vruće dimne plinove iz zgrade.
  U skladu s DIN EN 12101-2, NRWG je uređaj za prirodni odvod dima i topline namijenjen za montažu kao dio sustava odvoda dima i topline u zgradama.

  Uređaj za prirodni odvod dima i topline sastoji se od
  • prozora i pripadajućih komponenti (profila, brtvi, okova za vrata),
  • ispune (npr. stakla, ploča) i
  • pogonskog sustava i pripadajućih komponenti (pogona, konzola, okova).
 • Mehaničko odimljavanje (MRA) funkcionira s motornim pogonom, kao npr. ventilatorima za odvod dima. Dim se može ukloniti s pomoću kanala za odimljavanje ili bez njih.

Materijali u zidovima ili krovu opisuju se kao odvod topline (WA) ako se rastope pri visokim temperaturama ili se pritom unište. Otvori izrađeni na takav način omogućuju izlaz topline vatre iz zapaljene prostorije. Tako energija uzeta iz zapaljene prostorije više ne zagrijava, primjerice, nosive ili razdjelne građevinske elemente. Slijedom toga ti građevinski elementi kasnije dosežu svoju kritičnu temperaturu.

Na taj način odvod topline produljuje nosivost tih elemenata. Odvod topline načelno funkcionira tek kada požar traje neko vrijeme. Kroz otvore izlaze i dimni plinovi. No to je prekasno u smislu zaštite osoba i gašenja požara. Stoga odvod topline nije isto što i odimljavanje!

Pojam odvod dima i topline i tehnički sustavi koji obavljaju tu funkciju skraćeno se nazivaju RWA. Sustavi prirodnog odvoda dima i topline (RWA) sastoje se od sljedećeg:

 • uređaja za odvođenje dima i topline (NRA), npr. prozora, nadsvjetla, svjetlosnih kupola u krovu, svaki s pogonskim sustavom
 • upravljanja i napajanja (upravljačke centrale)
 • aktivacijskih elemenata (npr. detektora dima, RWA tipkala)
 • opskrbe dovodnim zrakom (npr. kroz otvorene prozore ili vrata)
 • zavjesa za zaštitu od dima, ako su potrebne (za razdjeljivanje većih prostorija)

Funkcije sustava odvoda dima i topline

Sustavi odvoda dima i topline (RWA) prvenstveno služe kao preventivna protupožarna zaštita za zaštitu ljudi. Međutim, imaju i dodatne funkcije:

 

Zaštita ljudi
uklanjanje dima iz staza za spašavanje

Zaštita okoliša
smanjenje ekološke štete

Zaštita imovine
održavanje građevne supstance

Aktivno spašavanje

Minimiziranje štete prouzrokovane aktivnostima gašenja požara

Podrška pri gašenju požara

Pasivno spašavanje

Minimalna uporaba sredstava za gašenje

Ventilacija u slučaju požara

Lokalizacija požara

 

Minimiziranje toplinskog opterećenja

GEZE rješenja za sustave odvoda dima i topline

GEZE pruža potpuna rješenja za ispušni zrak za sigurno, brzo i prirodno odimljavanje u slučaju požara, kao i pametne RWA centrale. GEZE sustav odvoda dima i topline osigurava uklanjanje dima (uklanjanje ili odvođenje dima) i topline u slučaju požara. To funkcionira tako da električni lančani pogoni koji su jednostavni za ugradnju i rukovanje otvaraju i zatvaraju područja dovodnog i ispušnog zraka djelujući kao izravni izlagači i snažni električni pogoni vretena. To znači da vrata i prozori brzo imaju velik kut otvaranja koji omogućuje odvođenje dima i ulaz dovodnog zraka, ovisno o dizajnu.

Idite na GEZE tehniku prozora

1 = sustav za odvod zraka, 2 = sustav dovodnog zraka, 3 = signali ventilacije, 4 = alarmni signali, 5 = ulazi signala, 6 = upravljačka centrala

Sustav odvoda dima i topline tvrtke GEZE © GEZE GmbH

Sustavom odvoda dima i topline upravlja se putem GEZE centrale za napajanja u nuždi. Ona ima dva neovisna napajanja (mrežno i baterijsko) kako bi se zajamčio rad bez obzira na situaciju.

U slučaju požara sustav se brzo aktivira putem automatskih detektora (detektora dima ili topline), putem vanjskog vatrodojavnog sustava (BMA) ili ručne aktivacije (RWA tipkalo). Prozorima, nadsvjetlima, svjetlosnim kupolama i vratima može se upravljati u skladu sa smjerom vjetra što omogućuje da se dim odvodi suprotno od smjera vjetra u odnosu na zgradu.

GEZE pogoni za uređaje za prirodni odvod dima i topline (NRWG)

GEZE isporučuje u uređajima za prirodni odvod dima i topline pogone koji su ispitani i certificirani u skladu s normom EN 12101, dio 2. GEZE pogoni ispitani su i certificirani kao uređaji za prirodni odvod dima i topline s profilima od lakog metala poput Schüco, Akotherm, Kawneer Alcoa, Wicona, Heroal, Aluprof,kao i s drvenim profilima te kombiniranim profilima od lakog metala i drva proizvođača M Sora.

GEZE uređaji za prirodni odvod dima i topline koji se upotrebljavaju za automatsku ventilaciju u slučaju požara mogu se upotrebljavati i za svakodnevno prozračivanje. Stoga su to uređaji s dvostrukom funkcijom koji se ne upotrebljavaju samo u slučaju požara. Ako se uređaji za prirodni odvod dima i topline upotrebljavaju i za svakodnevno prozračivanje, preporučuju se dodatne komponente za automatizaciju, npr. prekidači za ventilaciju, moduli za kišu/vjetar ili temperaturni senzori i senzori za CO2.

Idite na GEZE uređaje za prirodni odvod dima i topline

Integracija u sustav za upravljanje zgradom

GEZE rješenja za odvođenje dima i topline mogu se umrežiti i u KNX i BACnet svijet sustava za upravljanje zgradom putem modula sučelja. Na taj se način može postići energetski učinkovita, senzorski kontrolirana ventilacija i zdrava klima u prostoriji, kao i centralno nadziranje prozora.

Sustav odvoda dima i topline dio je tehnološke protupožarne zaštite. To postaje sve važnije pri projektiranju zgrada. Što se protupožarna zaštita ranije razmotri u fazi planiranja, to se bolje može provesti arhitektonski dizajn te se tako mogu izbjeći skupe nadogradnje ili dodatni troškovi.

Certifikati o protupožarnoj zaštiti i koncepti važne su sastavnice u zahtjevima za građevinsku dozvolu. Na složenim građevinskim projektima potrebne su stručne vještine kako bi se pribavili ti potrebni certifikati. GEZE pruža podršku i usluge savjetovanja o izradi koncepata protupožarne zaštite.

GEZE pruža podršku i svojim programom za izračun WinCalc za konfiguraciju upravljačke centrale sustava odvoda dima i topline:

 • Jednostavno: središnja konfiguracija u programu WinCalc vodi vas korak po korak kroz potrebna pitanja.
 • Stručno: WinCalc provodi provjeru izvedivosti i automatizirani dizajn odgovarajuće upravljačke centrale sustava odvoda dima i topline.
 • Brzo: prijenos rezultata u trgovinu omogućuje brzo prebacivanje između tehničkog projektiranja i komercijalne pripreme projekta.
 • Individualno: dobit ćete plan kabela u skladu sa specifičnim pojedinostima vašeg projekta.
 • Održivo: planovi se dodjeljuju radnom nalogu i omogućuju precizno dokumentiranje – i za kasnije.

Naša prodajna struktura uključuje stručnjake za savjetovanje u vezi s gradnjom i tehničkim pitanjima te opsežan partnerski program uređaja za prirodni odvod dima i topline. Naša mreža podružnica i prodajnih predstavnika diljem Europe osigurava i isporuku GEZE uređaja za prirodni odvod dima i topline izvan Njemačke. Također vam možemo pomoći s postupkom certifikacije i pripremom odgovarajuće dokumentacije.

Videozapisi o montaži pogona prozora Slimchain i Powerchain:

Idite na videozapis o montaži pogona Slimchain

Idite na videozapis o montaži pogona Powerchain

Sustav odvoda dima i topline pasivna je sigurnosna naprava. I nakon mnogo godina mora biti odmah funkcionalan u slučaju požara. Za osiguranje funkcionalnosti ključno je stalno i profesionalno održavanje. Ako se sustav odvoda dima i topline ne održava (pravilno), nije moguće zajamčiti njegovu dugotrajnu funkcionalnost.

GEZE servis nudi redovito servisiranje i kvalificirano održavanje sustava automatizacije koje provode obučeni servisni tehničari. Naravno, to uključuje sustave odvoda dima i topline.