Teme

Protupožarna vrata kao učinkovita mjera za preventivnu protupožarnu zaštitu

Učinci požara mogu biti izrazito destruktivni, a životi i uvjeti za život mogu biti uništeni u kratkom vremenu. Preventivna protupožarna zaštita pomaže izbjeći požare, ili ih suzbiti ako izbiju. Stoga mjere protupožarne zaštite imaju ključnu ulogu u područjima vrata: protupožarna vrata usporavaju širenje požara i pružaju ljudima unutar zgrade prednost koja im spašava život.

Protupožarna zaštita - učinkovito suzbijanje požara

Bilo da se radi o javnim objektima, uredskim zgradama ili školama – ljudi prvenstveno ocjenjuju zgrade u pogledu udobnosti, funkcionalnosti, estetike i sigurnosti. Posljednjih godina posebno su se povećali zahtjevi za sigurnosnu tehniku - posebice u području protupožarne zaštite.

U zgradama je rizik od požara visok, a brojevi su zabrinjavajući i u Njemačkoj:

  • otprilike 200.000 požara godišnje
  • Prosječno 125.000 šteta uslijed požara tijekom rada
  • Otprilike 200 velikih požara s milijunskim štetama i devastirajućim učincima: 40 posto poduzeća proglasi nesolventnost neposredno nakon katastrofe, a njih 70 posto u roku od jedne godine.

Požari su opaki i nepredvidivi. Obično se pojave iznenada i prouzroče ogromnu štetu. Zato su potrebne ciljane zaštitne mjere za suzbijanje požara u zgradama.

Što je protupožarna zaštita?

Protupožarna vrata jedna su od najvažnijih komponenti u protupožarnoj zaštiti postrojenja.

Protupožarna vrata kao alat za protupožarnu zaštitu tehničkog postrojenja © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Protupožarna zaštita obuhvaća sve zaštitne mjere kojima se sprečava nastanak i širenje požara i dima te koje omogućuju akcije samo-spašavanja i učinkovitog gašenja tijekom požara. Postoje dvije vrste protupožarne zaštite: preventivna i obrambena protupožarna zaštita.

Glavna je uloga preventivne protupožarne zaštite zaštititi evakuacijske izlaze i izlaze za spašavanje od požara i nakupljanja dima. To pridonosi i učinkovitom izbjegavanju štete u slučaju požara.

Preventivna protupožarna zaštita sastoji se od strukturnih, tehničkih i organizacijskih mjera:

  • sve strukturne protupožarne mjere uključuju izradu ili prilagodbu strukturnih sustava. Usmjerene su na ponašanje materijala u požaru i svojstva otpornosti komponenti na požar.
  • Tehnički aspekt protupožarne zaštite obuhvaća sve tehničke sustave poput sustava za dojavu požara, sustava za gašenje požara, sustava za izbacivanje dima i protupožarnih vrata.
  • Organizacijske protupožarne mjere odnose se na imenovanje službenika za protupožarnu zaštitu, službenika za održavanje protupožarne opreme, pripremu planova protupožarne zaštite i pravilnik o protupožarnoj zaštiti.


S druge strane, obrambena protupožarna zaštita obuhvaća sve mjere za učinkovito gašenje požara koji je izbio. To je pretežno zadaća vatrogasne službe.

Protupožarna vrata kao učinkoviti protupožarni završetci

Protupožarna vrata imaju ključnu ulogu u preventivnoj protupožarnoj zaštiti. Glavni je zadatak samo-zatvarajućih vrata spriječiti da požar probije otvore u zidovima koji usporavaju gorenje ili vatrootpornim zidovima. Za vrata je ključno da se pouzdano zatvore u slučaju požara.

Klase otpornosti na požar protupožarnih vrata

Trajanje otpornosti protupožarnih vrata na požar ovisi o klasi otpornosti na požar. Klasifikacija je trenutačno uređena njemačkom normom DIN 4102-2. U budućnosti će to biti uređeno diljem Europe na temelju europske norme DIN EN 13501-2 i norme za proizvod DIN EN 16034. Slijedom toga promijenit će se i nazivi klasa. U ovom trenutku nije poznato kada će europski propisi morati stupiti na snagu.

Nove europske kratice u budućnosti će biti:

Prikaži više Prikaži manje

Zahtjev za inspekciju građevine

Proizvod

Kratica u skladu s DIN 4102-5

Uporaba u skladu s DIN EN 16034 i

klasifikacija u skladu s DIN EN 13501-2

Vatro-zaustavna, 

hermetičko zatvaranje,

samo-zatvarajuća

Protupožarni završetak

T30

EI2 30-SaC...

Vatro-zaustavna, 

dimo-nepropusna,

samo-zatvarajuća

Protupožarni završetak s funkcijom

zaštite od dima

T30-RS

EI2 30-S200C...

Visoko vatro-zaustavna, 

hermetičko zatvaranje, 

samo-zatvarajuća

Protupožarni završetak

T60

EI2 60-SaC...

Vatrootporna, 

hermetičko zatvaranje, 

samo-zatvarajuća

Protupožarni završetak

T90

EI2 90-SaC...

Vatrootporna, 

dimo-nepropusna, 

samo-zatvarajuća

Protupožarni završetak s

funkcijom zaštite od dima

T90-RS

EI2 90-S200C...

Otpornost na požar
120 minuta,

hermetičko zatvaranje, 

samo-zatvarajuća

Protupožarni završetak

T120

EI2 120-SaC…

Dimo-nepropusna, 

samo-zatvarajuća

Završetak za zaštitu od dima

RS

S200C...

Vatrootporno ostakljenje Vatrootporno ostakljenje F90 EI 90

Klasifikacija protupožarnih vrata razlikuje između jednokrilnih vrata (T130-1) i dvokrilnih vrata (T30-2). Odabir klase otpornosti na požar ovisi o načinu uporabe zgrade i zidu u koji će se vrata ugraditi.

Protupožarna vrata osiguravaju otvore u protupožarnim odjeljcima.

Protupožarna vrata osiguravaju otvore u protupožarnim odjeljcima. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Njemački zakon o gradnji i posebni građevinski propisi

Protupožarna vrata moraju biti opremljena kao protupožarni završetci u zgradama u kojima je to propisano važećim Saveznim zakonom o gradnji i dotičnim posebnim propisima. U hitnim slučajevima posebno je važno da su vrata pravilno ugrađena. Ako su pravilno postavljena, protupožarna vrata stvaraju sigurne protupožarne odjeljke, tj. područja u kojima se blokiraju požar, gorivi plinovi i toplina. Prostorije čija je dužina veća od 40 m ili površina veća od 1600 m² moraju se pravilno podijeliti na protupožarne odjeljke s pomoću vrata.

Protupožarna vrata moraju se pouzdano zatvoriti u slučaju požara. Da bi se to postiglo, moguće je upotrebljavati različite tehnike, kao npr. zatvarače vrata, pogone vrata i uređaje za blokadu. Pouzdanost sustava ključna je u slučaju požara, a za to su odgovorni vlasnici vrata, proizvođači vrata i monteri vrata. Pravilno održavanje sustava vrata prijeko je potrebno jer spašava živote. Dokumentiranje mjera održavanja također oslobađa od odgovornosti osobe odgovorne za protupožarnu zaštitu u slučaju požara.

Protupožarna vrata moraju udovoljavati strogim zahtjevima u pogledu planiranja, montaže i rukovanja. U Njemačkoj su potrebni kriteriji utvrđeni normama DIN 4102-5 i DIN EN 1634-1.

Protupožarni završetci mogu biti i dimo-nepropusni kako bi spriječili širenje dima. Protupožarna su vrata dimo-nepropusna samo ako su opremljena dodatnim okovima. Kriteriji za protu-dimna vrata uređeni su normom DIN 18095.

Sigurnosne funkcije u području interakcije

Inteligentna sustavna rješenja za protupožarna vrata na evakuacijskim putovima

Inteligentna sustavna rješenja za protupožarna vrata na evakuacijskim putovima

Sigurnosne funkcije protupožarnih vrata suočavaju se s određenim proturječjem na evakuacijskim izlazima i izlazima za spašavanje jer brave vrata moraju spriječiti neovlašten prolazak u neopasnim situacijama. Nakon što osoba prođe, vrata se moraju zatvoriti neovisnim zaključavanjem i omogućiti brzu evakuaciju zgrade u slučaju nužde. Idealno je rješenje za to kombinacija uređaja za upravljanje vratima, zaključavanja vrata za izlaz u slučaju nužde i motorne brave.

U toj su kombinaciji postupci otvaranja i zatvaranja vrata na evakuacijskim izlazima i izlazima za spašavanje osigurani i pod nadzorom. Elektroničke komponente drže vrata na evakuacijskim putovima zatvorenima. Kada se aktivira putem sustava za dojavu požara ili u slučaju prekida struje, element za blokadu automatski se zaključava ako se upotrebljava motorna brava. Kroz vrata se ipak može proći u smjeru bijega jer se brava evakuacijskih vrata automatski deblokira u slučaju aktivacije detektora požara ili prekida struje: tipkalo za slučaj nužde u uređaju za upravljanje vratima otvara vrata.

Preventivna protupožarna zaštita s pomoću inteligentnih sustava tvrtke GEZE

Za preventivnu protupožarnu zaštitu GEZE nudi potpuna rješenja koja kombiniraju individualne sigurnosne zahtjeve u jednom inteligentnom sustavu. Zatvarači vrata osiguravaju sigurno zatvaranje vrata koja moraju uvijek biti zatvorena i nadzirana ili moraju biti zatvorena i nadzirana barem u slučaju požara.

To vrijedi prije svega u slučaju promjenljivih odnosa tlaka, kao što na primjer vladaju u propustima i stubištima ili u slučaju vjetra i vihora. Ovdje su u pitanju zatvarači vrata kao što je TS 5000 SoftClose koji također pod ovim uvjetima brine za optimalan odnos između sile i brzine zatvaranja.

Međutim, u svakodnevnoj uporabi zgrade vrata moraju biti otvorena određeno vrijeme (npr. za transport robe). Da bi protupožarna vrata (protu-dimna vrata) ostala otvorena, potreban je blokator. GEZE ima širok asortiman uređaja za blokadu koji su osmišljeni posebno za uporabu u sustavima za sprečavanje požara. GEZE uređaji za blokadu mogu se upotrebljavati za držanje protupožarnih vrata trajno ili privremeno otvorenima te tako omogućuju prolazak bez prepreka, a ujedno ih sigurno zatvaraju u slučaju požara. S pomoću radijskog proširenja FA GC 170, i postojeće se zgrade mogu nadograditi za stropne detektore ili tipkala za ručnu aktivaciju bez dodatnog polaganja kabela.

Kao stručnjak za pouzdano otvaranje i zatvaranje protupožarnih vrata, GEZE isporučuje prilagođena rješenja vrhunske kvalitete. Naš širok asortiman proizvoda obuhvaća sve od uređaja za blokadu do zatvarača vrata, pogonskih sustava i upravljačkih elemenata.

Profesionalno savjetovanje

Protupožarna zaštita sadržana je u zakonu i mora se uzeti u obzir od samog početka prilikom planiranja zgrada. Tvrtka GEZE upoznata je s međunarodnim propisima o protupožarnoj zaštiti i ima na raspolaganju stručnjake za različite vrste građevina. GEZE stručnjaci rado će vam pružiti podršku u fazi projektiranja ili u upravljanju projektom.

Stručno znanje primijenjeno u praksi

Pri montaži protupožarnih vrata treba uzeti u obzir brojne zahtjeve kako bi se osigurala pravilna protupožarna zaštita. GEZE pouzdano sastavlja i dokumentira rješenja za protupožarnu zaštitu. Obrađivači isto moraju provesti odgovarajuće mjere protupožarne zaštite.

Usluga s jednog mjesta

Protupožarna vrata treba održavati u redovitim intervalima. U Europi, protupožarna vrata smije uglavnom pregledavati samo ovlašteno osoblje. Stručnjaci su obvezni pravilno obaviti svoje zadatke te su za njih odgovorni.

GEZE je prava osoba za kontakt za održavanje protupožarnih vrata i inteligentnih sustavnih rješenja. Redovito servisiranje i održavanje koje provodi kvalificirano osoblje prijeko je potrebno za siguran rad i dugotrajnu uporabu protupožarnih vrata. GEZE servis pruža fleksibilno i individualno održavanje te pakete usluga.