Teme

Sigurnost zgrade – zaštita ljudi i imovine

Učiniti zgradu sigurnom složen je zadatak. Potrebno je pridržavati se sve većih sigurnosnih zahtjeva i određenih zakona i propisa. Tomu treba dodati zahtjeve osigurateljnih društava i složenost tehničkih mogućnosti. Promišljen koncept sigurnosti osigurava da se „dogodi” što manje toga.

Koji su rizici upravljanja zgradom?

Evakuacijska vrata s panik šipkom otvaraju se fizičkim pritiskom.

Evakuacijska vrata s panik šipkom otvaraju se fizičkim pritiskom. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Svaka je zgrada drugačija. Kao i ljudi koji se njome koriste. I roba koja se u njoj proizvodi ili čuva. Zbog toga se razlikuju i rizici i opasnosti. Svi odgovorni za sigurnost zgrade moraju prilikom analize uzeti u obzir sve rizike i ciljeve zaštite. Koncept sigurnosti zgrade uzima u obzir zakonske propise i zahtjeve u vezi s osiguranjem.

Sigurnosne mjere za posebne zgrade poput javnih zgrada, dječjih vrtića, industrijskih zgrada, uredskih kompleksa, nebodera, hotela, trgovačkih centara, škola te bolnica i domova za starije i nemoćne osobe razlikuju se od onih za privatne zgrade. Uvijek ovisi i o broju ljudi u zgradi te radi li se o osobama ograničene pokretljivosti i jesu li one upoznate sa zgradom.

Potencijalni rizici

 • Požar/eksplozija
 • Električne i mehaničke smetnje
 • Opasne tvari
 • Špijunaža/sabotaža
 • Provala
 • Provala/vandalizam
 • Pljačkaški napad

Koncepti sigurnosti za zgrade – što to znači?

Koncept sigurnosti obuhvaća sve preventivne mjere ili mjere za smanjenje štete prilagođene potrebama, zahtjevima i ciljevima zaštite. To su uglavnom mjere protupožarne zaštite, zaštita evakuacijskog puta, sustavi za odimljavanje, upravljanje pristupom i protuprovalna zaštita. Koncept sigurnosti za uporabu zgrade mora biti u skladu s ukupnim konceptom sigurnosti organizacije i treba ga redovito ažurirati - posebno kada se promijeni svrha uporabe zgrade, primjerice, nakon organizacijskih promjena.

Vrata su najvažniji aspekt kada se radi o sigurnosti zgrade

Važno za sigurnost zgrade: multifunkcionalna vrata

Važno za sigurnost zgrade: multifunkcionalna vrata © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Vrata mogu služiti kao ulaz u zgradu, evakuacijska vrata i zaštićene poveznice s drugim prostorijama koje imaju drukčija funkcionalna područja. Njihova je uloga važna u pogledu sigurnosti zgrade. Također ispunjavaju druge tehničke zahtjeve u pogledu protupožarne zaštite, zvučne izolacije i pristupačnosti.

Slijedom toga, automatska vrata posebno su se razvila u složene sustave s pametnim pogonima. Multifunkcionalna vrata ispunjavaju sljedeće funkcije:

 • kontrola pristupa
 • detektor požara i dima
 • sustav za upravljanje vratima za izlaz u slučaju nužde
 • Zaštita s pomoću senzora, npr. detektorima prisutnosti i pokreta


Ako se sustavi vrata integriraju u sustave automatizacije zgrade ili sustave za upravljanje zgradom, moguće je prikazati i daljinski upravljati njihovim radnim stanjem.


GEZE rješenja za vrata za vašu sigurnost

GEZE nudi visokoučinkovita sigurnosna rješenja za pogone automatskih vrata. Ona se prilagođavaju dotičnim specifičnim zahtjevima i individualnim konceptima evakuacijskih putova - od uređaja za upravljanje vratima kao samostalnog rješenja do sustavnih rješenja koja kombiniraju individualne sigurnosne zahtjeve u pametni sustav. Individualni koncepti sigurnosti rezultiraju optimalnim rješenjima.

Idite na GEZE sigurnosne sustave

Dio GEZE sustava evakuacijskih putova: GEZE TZ 320 uređaj za upravljanje vratima

Dio GEZE sustava evakuacijskih putova: GEZE TZ 320 uređaj za upravljanje vratima © GEZE GmbH

GEZE sustavi za izlazak u slučaju nužde

GEZE sustav evakuacijskih putova potpuno je i pouzdano sustavno rješenje, posebno za javne zgrade poput bolnica, škola ili diskoteka. U slučaju požara ili panike, pruža osobnu i protupožarnu zaštitu, kao i sigurnost zgrade. Pritom različite GEZE komponente sustava međusobno surađuju: npr. pogoni automatskih vrata, zatvarači vrata, motorne brave i električni otvarači vrata za izlaz u slučaju nužde, kao i sustavi za dojavu požara ili opasnosti te sustavi kontrole pristupa. TZ 320 uređaj za upravljanje vratima upotrebljava se kao „mozak”. Sustav evakuacijskih putova usklađen je s Direktivom o elektroničkim sustavima zaključavanja na evakuacijskim vratima (EltVTR).

Panične brave

Panik brave sa samo-zaključavanjem pružaju beskompromisnu sigurnost za osobe i imovinu u slučaju nužde. S jedne strane, osobe moraju moći napustiti zgradu u nekoliko sekundi kako bi izbjegle opasnost. S druge strane, vlasnici i operatori moraju zaštititi osjetljiva područja od neovlaštenog pristupa.

GEZE u tu svrhu nudi panične brave sa samo-zaključavanjem (IQ brave). One osiguravaju zaključavanje usklađeno s osiguranjem, zaštitu od provale i kontrolirani pristup, ali i brzo otvaranje u slučaju nužde.

GEZE sustavi kontrole pristupa

Kao kompaktna, sveobuhvatna sustavna rješenja koja se temelje na webu sa svim komponentama koje se odnose na vrata, GEZE sustavi kontrole pristupa ispunjavaju zahtjeve modernih sustava identifikacije. GEZE sustavi kontrole pristupa mogu se upotrijebiti za jedna vrata ili za sustave umreženih vrata. GEZE sustavi kontrole pristupa pomno su prilagođeni veličini i zahtjevima koncepta sigurnosti.

Zahvaljujući jednostavnom rukovanju, GEZE sustavi kontrole pristupa prikladni su i za privatne kuće. Upravljanje pristupom na ulaznim vratima, dojava o zvonu, nadzor sabotaže ili električni otvarači vrata čine privatne zgrade sigurnijima i štite privatnost.

GEZE sustav za upravljanje tehnikom zgrade

S pomoću sustava zgrade, sustavna rješenja za tehniku vrata, prozora i sigurnosnu tehniku tvrtke GEZE mogu se integrirati u sustav za sigurnost i upravljanje zgradom. Centralni sustav za upravljanje i vizualizaciju nadzire različite komponente automatizacije u zgradi i pruža sigurnost putem mnogih različitih mogućnosti umrežavanja: osigurava sigurno odvođenje dima i topline (RWA), zatvara protupožarne odjeljke, otvara evakuacijske izlaze ili upravlja pristupom.

Preuzima istodobno nadziranje

 • sustavi automatskih vrata
 • zatvarača vrata na protupožarnim i protudimnim zaštitnim vratima
 • pogona prozora za odvođenje dima i topline (RWA) kao i dnevnog prozračivanja
 • sustava evakuacijskih vrata i panik brava
 • proizvoda drugih proizvođača (npr. upravljačkih elemenata za rasvjetu)

Moderna tehnika vrata, prozora i sigurnosna tehnika tvrtke GEZE u novoj zgradi ABUS KranHaus


GEZE sustavi vrata s povećanom protuprovalnom funkcijom

GEZE sigurnosna vrata otežavaju posao provalnicima. Ona štite ulaze u zgradu za koje postoje stroži sigurnosni zahtjevi (klasa otpornosti komponente 2). Transparentni izgled sustava zadržava se neovisno o funkcionalnosti RC2.

Idite na GEZE protuprovalni sustav kliznih vrata

Idite na GEZE protuprovalni sustav automatskih rotirajućih vrata

Podrška pri planiranju sigurnosti zgrade

GEZE pruža podršku pri planiranju novih zgrada i savjetuje o aspektima koje treba razmotriti u pogledu sigurnosti zgrade. U obzir se uzimaju individualne želje i situacije, kao i relevantne specifičnosti za pojedinu djelatnost. Mi znamo koje tehničke smjernice, propise i norme treba uzeti u obzir tijekom gradnje. Norme i propisi redovito se mijenjaju pa je „nestručnjacima” teško sve to pratiti.

GEZE može pružiti i podršku pri stručnom planiranju, npr. kada se radi o planiranju univerzalnog dizajna i protupožarne zaštite zgrade.

Sveobuhvatna usluga za realizaciju sigurnosti zgrade

Osim pružanja savjeta, GEZE ugrađuje i rješenja za klijenta. To je prednost za klijenta jer stalno planiranje, provedbu i uslugu pruža jedan partner.

GEZE servisni alati pomažu tehničkom osoblju zgrade pri rukovanju i konfiguraciji automatskih sustava vrata kako bi brže i jednostavnije mogli konfigurirati postavke.

Idite na GEZE portal za klijente

Program za izračun WinCalc 2.0 za pogone prozora preuzima složene izračune za projektiranje sustava prozora te prikazuje sva primjenjiva rješenja pogona. Omogućuje izračun ručnih i elektromotornih prozora za ventilaciju, prozora za odvod dima i topline te uređaja za prirodni odvod dima i topline, kao i projektiranje odgovarajućih upravljačkih jedinica s napajanjem u nuždi.

Uvijek u skladu s modernom sigurnosnom tehnikom

Čak i nakon završetka projekta, GEZE vam pruža podršku različitim paketima usluga. Ugovori o servisiranju i održavanju osiguravaju dugoročnu sigurnost zgrade.