Teme

Automatizacija zgrade - inteligentno umrežavanje upravljanja zgradom

Sve komercijalne zgrade danas se grade s automatskim upravljanjem zgradom. Grijanje, rasvjeta, klima uređaj, hlađenje, sustavi zasjenjenja te tehnika vrata i prozora umreženi su i međusobno komuniciraju. Komponentama se može upravljati praktično, centralno i s malo kontakta pomoću inteligentnih sustava za upravljanje zgradom.

Ciljevi: Energetska učinkovitost, udobnost i sigurnost

Nisu samo automobili na putu za budućnost: i zgrade sve više postaju automatizirane. One samostalno automatski reguliraju grijanje, ventilaciju i klimatizaciju. Uključuju rasvjetu na odgovarajuću razinu ovisno o vanjskoj svjetlini i prisutnosti osoba u prostoriji. Podižu ili spuštaju žaluzine te otvaraju i zatvaraju prozore i vrata. I sve to rade dok istodobno precizno reagiraju na potrebe korisnika ili stanara koji prolaze kroz zgradu. Kada napuste zgradu, potrošnja energije automatski se smanjuje na minimum, vrata se zaključavaju i aktivira se alarmni sustav.

Ova vrsta tehnologije automatizacije sada je ugrađena u svim novim javnim zgradama i komercijalnim objektima. Također se može upotrijebiti za optimizaciju postojećih svojstava. Ključna ideja je svakako automatizacija zgrade. Automatizacija je svaka akcija koju ne obavlja čovjek, a koja utječe na uređaj ili sustav. Automatizacija zgrade (BA) odnosi se na svu opremu koja se upotrebljava za automatsko upravljanje, reguliranje, nadziranje i optimizaciju u zgradama.

To znači da su svi senzori, servo-pogoni, upravljački elementi, trošila i ostale tehničke jedinice u zgradi umreženi. Automatizacija zgrade zatim automatski provodi posebne funkcionalne procese kao dio tehnologije zgrade, u skladu s propisanim postavkama. Stoga se tehničkom opremom zgrade, koja često može biti složena, upravlja učinkovito i centralizirano. Cilj je učiniti upravljanje zgradom energetski učinkovitijim, ekonomičnijim i sigurnijim te pružiti maksimalnu udobnost korisnicima i stanarima.

Struktura automatizacije zgrade u skladu s DIN EN ISO 16484

Razina upravljanja nadzire sustav i optimizira njegov rad pomoću posebnog softvera – sustava za upravljanje zgradom. Softver vizualizira i sprema informacije i podatke.

Razina automatizacije prikuplja i procjenjuje informacije. Naredbe za uklapanje i pozicioniranje šalju se natrag na razinu vanjskih parametara. Međutim, mogu se prenijeti i na sve druge razine u naredbenoj razini.

Razina vanjskih parametara uključuje izvršavanje svih funkcija i mjera te izvještavanje podataka. Ti podaci dobivaju se od senzora (npr. temperaturnih senzora, senzora kvalitete zraka, senzora osvijetljenosti, detektora pokreta, kontakata prozora, senzora brzine vjetra, senzora padalina) i servo-pogona (servomotori za ventile i zaklopke, prekidač i oprema za prigušenje rasvjete, pogoni za sjenila, prozore i vrata) te ostalih tipkala i prekidača.

Za prijenos informacija od senzora ili naredbi za pozicioniranje do servo-pogona uređaji moraju biti povezani u zajedničku mrežu.

EU uredba o ukupnoj energetskoj učinkovitosti zgrada

EU uredba o ukupnoj energetskoj učinkovitosti zgrada pokretač je automatizacije zgrada. Ipak je 40 posto ukupne potrošnje energije u EU unutar građevinskog sektora. Prema uredbi EU potrebno je poboljšati ukupnu energetsku učinkovitost svih zgrada. To prvenstveno ovisi o toplinskoj ovojnici i vrsti tehničke opreme zgrade. Objekti se mogu i dodatno poboljšati ugradnjom sustava automatizacije.

Studijom na Sveučilištu primijenjenih znanosti u Biberach-u („Osiguravanje energetske učinkovitosti s pomoću automatizacije zgrade u skladu s normom DIN V 18599 i DIN EN 15232”) istraženo je koliko energije mogu uštedjeti pojedine funkcije u sustavu automatizaciji zgrade. Između ostalog, rezultati studije pokazali su da automatizirana rasvjeta u kombinaciji s vanjskom žaluzinom koja usmjerava svjetlo donosi potencijal uštede od otprilike 40 posto. Ako se usporede troškovi ulaganja i uštede, rezultat je prosječno vrijeme amortizacije od dvije do deset godina za sustave automatizacije zgrade.

Ukratko, studijom je utvrđeno da automatizacija zgrade može uvelike pridonijeti energetskoj učinkovitosti zgrade. Stoga je znanstveno potvrđeno da uobičajeno ponašanje korisnika često dovodi do nepotrebno visoke potrošnje energije.

Automatizacija kao „idealni” korisnik

„Idealni” korisnici trebali bi isključiti grijanje kada prozračuju prostorije, a zatim što prije ponovno zatvoriti prozore. Osim toga, uključili bi svjetlo samo ako se prostorija upotrebljava i upotrebljavali bi samo potreban broj svjetiljki. U prostorijama koje se ne upotrebljavaju, obično noću ili na praznike, trebali bi znatno smanjiti temperaturu zraka u uredima.

Budući da su takve vrste idealnih korisnika vrlo rijetke – nesavršeni korisnici zaista zaborave otvorene prozore i ostave ih otvorenima tijekom noći – taj se jaz može znatno premostiti s pomoću automatizacije zgrade. Zato se pametne zgrade ponašaju na energetski učinkovitiji način nego ljudi.

Automatizirana ventilacija za bolji zrak u zatvorenom i veću higijenu

Automatizacija zgrada može poboljšati ne samo energetsku učinkovitost, nego i kvalitetu zraka u zatvorenom. To je zato što pametni prozorski sustavi povezani u mrežu sa sustavom za upravljanje zgradom omogućuju automatizirano prirodno prozračivanje. To omogućuje prozračivanje prostorija po potrebi i opskrbu svježim zrakom – potpuno beskontaktno zahvaljujući pametnoj automatizaciji prozora. Time se izbjegava fizički kontakt, ali i mogućnost prijenosa klica i virusa. Dodatna prednost: redovita izmjena zraka poboljšava kvalitetu zraka u zatvorenom – to je dobro za koncentraciju i smanjuje koncentraciju aerosola, a time i smanjuje rizik od zaraze virusima.

Pametna zgrada i pametna kuća

Tehnologije pametne gradnje rastuće su tržište

Tehnologije pametne gradnje rastuće su tržište © Exorbitart / GEZE GmbH

Sustavi pametnih zgrada ne upotrebljavaju se samo u uredskim i industrijskim zgradama, hotelima ili bolnicama. Postoji i sve veći interes za tehniku automatizacije za kuće. U „pametnim kućama” upravljanje napajanjem i potrošnjom umreženo je s kućanskim uređajima i rasvjetom.

Moguće je povezati i kućne mreže sa zabavnom elektronikom, nadzornim i sigurnosnim sustavima, žaluzinama, sustavima zatvarača prozora i vrata. Te se funkcije mogu prilagoditi individualnim potrebama korisnika pa stoga osiguravaju povećanu udobnost. Također pomažu smanjiti troškove i uštedjeti resurse.

Saznajte više o pametnim zgradama

Što je BACnet?

BACnet logotip

BACnet označava protokol za automatizaciju zgrade i upravljačke mreže (Building Automation and Control networks). Razvijen je 1995. godine pod pokroviteljstvom Američkog društva inženjera za grijanje, hlađenje i klimatizaciju (ASHRAE) kao protokol višeg reda u automatizaciji zgrade. BACnet je od 2003. dokumentiran u normi ISO 16484, 5. dio.

Što je tako posebno u vezi s BACnet-om?

Cilj BACnet-a je bio je stvoriti komunikacijski protokol neovisan o pojedinom proizvođaču za inteligentne komponente i sustave u aplikacijama za automatizaciju zgrade. To znači da BACnet omogućuje automatizacijskim komponentama različitih proizvođača da međusobno razmjenjuju informacije bez nastanka troškova licencije za poseban hardver za prijenos podataka.

Kako se upotrebljava BACnet?

BACnet se upotrebljava kada se mnogi različiti servo-pogoni i komponente različitih proizvođača trebaju povezati u mrežu putem jednog protokola. 

Preduvjet za interoperabilnost između uređaja različitih proizvođača su BIBB-ovi definirani u ISO normi 16484-5. BIBB je pokrata za BACnet Interoperable Building Block i definira potrebe koje moraju biti zadovoljene za upotrebu protokola BACnet.

Dobro je znati: Svi podržani BIBB-ovi, vrste objekata, skupovi znakova i komunikacijske mogućnosti navedeni su u dokumentima PICS (Protocol Implementation Conformance Statement; Izjava o sukladnosti provedbe protokola) za svaki uređaj.

Idite na GEZE mrežna rješenja s BACnet i KNX

Sljedeća generacija umrežavanja

myGEZE Control

© GEZE GmbH

myGEZE Control

myGEZE Control © GEZE GmbH

S platformom myGEZE Control zatvaramo prazninu u automatizaciji zgrada s pametnim rješenjem za umrežavanje sustava vrata, prozora i sigurnosnih sustava. Platforma za povezivanje myGEZE Control s modularnim softverom i otvorenim sučeljima otvara potpuno nove načine automatizacije zgrada za sve projektante i operatore.

 • Za veću učinkovitost, sigurnost i udobnost
 • Za dinamičke koncepte sigurnosti i protupožarne zaštite, inteligentno odvođenje dima i topline i ciljano oslobađanje evakuacijskih putova
 • Za više mogućnosti umrežavanja

Centralni uređaj je standardni kontroler (PLC). Hardverska komponenta sastoji se od ugrađenog PC upravljačkog sustava koji ima certificirano BACnet komunikacijsko sučelje. myGEZE Control može se integrirati u nevlasnički sustav upravljanja zgradom, sustav upravljanja opasnostima i CAFM sustave. Zahvaljujući softverskoj opciji myGEZE Visu moguća su i neovisna rješenja za vizualizaciju za sustave proizvoda GEZE. Prednosti nove platforme: Automatizirani procesi i centralni nadzor čine korištenje lakšim, praktičnijim i sigurnijim, a osim toga omogućuju energetski učinkovitiji rad cijele zgrade. Na taj način imate potpunu kontrolu!

VIŠE O MYGEZE CONTROL

Pametno planiranje

myGEZE Control pojednostavljuje ugradnju vrata, prozora i sigurnosne tehnike vama kao projektantima i stručnjacima za tehničku opremu zgrade. Moguće je uključiti više funkcija za automatizaciju zgrade. GEZE standardizirane komponente za umrežavanje i prilagođena podrška za projekt osigurava pouzdanost pri planiranju. myGEZE Control je atraktivno rješenje za proizvođače sustava za upravljanje zgradom i integratore sustava.

Prednosti sustava myGEZE Control

 • Sigurnost planiranja
 • Proširenje portfelja
 • Proširena funkcionalnost

GEZE pruža podršku pri utvrđivanju individualnih potreba u skladu s vašim primjenama.

Nesmetano djelovanje za razne struke

Otvoreni komunikacijski protokol BACnet omogućuje nesmetano djelovanje za razne struke. Mrežno rješenje myGEZE Control integrira područja tehnike vrata, prozora i sigurnosne tehnike u sva područja sustava upravljanja zgradom. Na taj način automatizirani procesi u zgradi i centralni nadzor čine korištenje nekretnine ugodnijim i sigurnijim.

Prednosti sustava myGEZE Control

 • Učinkovitost u fazi gradnje
 • Brza reakcija u slučaju kvara
 • Fleksibilnost u slučaju izmjena plana


GEZE vam pruža podršku pri planiranju, ugradnji i puštanju u rad

Planiranje:

 • Planiranje projekta za vaše rješenje myGEZE Control
 • Priprema svih potrebnih dokumenata (planovi kabela i ožičenja, datoteke EDE itd.)
 • Konfiguracija potrebnih komponenti

Ugradnja:

 • Povezivanje komponenti i hardvera
 • Umrežavanje proizvoda
 • Priključivanje na sustav za upravljanje zgradom

Puštanje u rad:

 • Konfiguracija sustava myGEZE Control
 • Prilagođavanje vašeg sučelja za rukovanje
 • Osiguravanje ispravnog rada

Tvrtka GEZE pomaže pri planiranju / projektiranju, puštanju u rad, održavanju i podršci

Uz myGEZE Control operatori zgrada štede novac i istovremeno povećavaju sigurnost zgrade i ljudi koji se u njoj nalaze. Stvaramo standardizirane BACnet konfiguracije koje se mogu upotrebljavati neovisno o pružateljima usluga i korištenom proizvodu za upravljanje zgradom. Time je omogućena implementacija u sustavima upravljanja zgradama, upravljanja opasnostima i CAFM neovisno o proizvođaču. Pritom vas tvrtka GEZE podržava u svim fazama životnog ciklusa objekta, počevši od ranog planiranja i sveobuhvatnog planiranja projekta, uključujući puštanje u rad, pa sve do održavanja i podrške u radu zgrade.

Prednosti sustava myGEZE Control

 • Udobnost
 • Sigurnost
 • Učinkovitost u upravljanju zgradom

Prednosti za vlasnika:

 • nadzor omogućuje stalnu transparentnost u upravljanju zgradom
 • izvedite dragocjene informacije iz generiranih podataka kako biste poticali učinkovito upravljanje zgradom
 • nadziranje sustava evakuacijskih putova prati status u svakom trenutku, povećavajući sigurnost zahvaljujući trenutnoj intervenciji
 • rukovanje automatskim vratima ovisno o lokaciji pruža dodatnu udobnost i povećava učinkovitost

GEZE preuzima i:

 • održavanje i ažuriranje hardverskih i softverskih komponenti s jednog mjesta
 • stalnu optimizaciju upravljanja zgradom