Teme

Automatizacija zgrade - inteligentno umrežavanje upravljanja zgradom

Sve komercijalne zgrade danas se grade s automatskim upravljanjem zgradom. Grijanje, rasvjeta, klimatizacija, tehnika za hlađenje i zasjenjenje te tehnika vrata i prozora umreženi su i međusobno komuniciraju. Komponentama se može jednostavno i centralizirano upravljati putem inteligentnih sustava za upravljanje zgradom.

Ciljevi: energetska učinkovitost, udobnost i sigurnost

Nisu samo automobili na putu za budućnost: i zgrade sve više postaju automatizirane. One samostalno automatski reguliraju grijanje, ventilaciju i klimatizaciju. Uključuju rasvjetu na odgovarajuću razinu ovisno o vanjskoj svjetlini i prisutnosti osoba u prostoriji. Podižu ili spuštaju žaluzine te otvaraju i zatvaraju prozore i vrata. I sve to rade dok istodobno precizno reagiraju na potrebe korisnika ili stanara koji prolaze kroz zgradu. Kada napuste zgradu, potrošnja energije automatski se smanjuje na minimum, vrata se zaključavaju i aktivira se alarmni sustav.

Ova vrsta tehnike automatizacije sada je ugrađena u svim novim javnim zgradama i komercijalnim objektima. Stariji, postojeći objekti isto su optimizirani. Ključna je fraza svakako automatizacija zgrade. Automatizacija označava svaku akciju koju ne obavlja čovjek, a koja utječe na uređaj ili sustav. Automatizacija zgrade (BA) odnosi se na svu opremu koja se upotrebljava za automatsko upravljanje, reguliranje, nadziranje i optimizaciju u zgradama.

To znači da su svi senzori, servo-pogoni, upravljački elementi, trošila i ostale tehničke jedinice u zgradi umreženi. Automatizacija zgrade zatim automatski provodi posebne funkcionalne procese kao dio tehnike zgrade, u skladu s propisanim postavkama. Stoga se tehničkom opremom zgrade, koja često može biti složena, upravlja učinkovito i centralizirano. Cilj je učiniti upravljanje zgradom energetski učinkovitijim, ekonomičnijim i sigurnijim te pružiti maksimalnu udobnost korisnicima i stanarima.

Piramida automatizacije

Razina polja uključuje osmišljavanje svih funkcija i mjera te izvještavanje podataka. Ti podaci dobivaju se od senzora (npr. temperaturnih senzora, senzora kvalitete zraka, senzora osvijetljenosti, detektora pokreta, kontakata prozora, senzora brzine vjetra, senzora padalina) i servo-pogona (servomotori za ventile i zaklopke, sklopke i oprema za prigušenje rasvjete, pogoni za sjenila, prozore i vrata) te ostalih tipkala i sklopki.

Razina primjene odnosi se na razvrstavanje i analizu podataka. Naredbe za uklapanje i pozicioniranje šalju se natrag na razinu polja. Međutim, mogu se prenijeti i na sve druge razine u naredbenoj razini.

Razina upravljanja nadzire sustav i optimizira njegov način rada s pomoću posebnog softvera, tj. sustava za upravljanje zgradom. Softver vizualizira i sprema informacije i podatke.

Za prijenos informacija od senzora ili naredbi za pozicioniranje do servo-pogona uređaji moraju biti povezani u zajedničku mrežu.

EU uredba o ukupnoj energetskoj učinkovitosti zgrada

EU uredba o ukupnoj energetskoj učinkovitosti zgrada pokretač je automatizacije zgrada. Ipak je 40 posto ukupne potrošnje energije u EU unutar građevinskog sektora. Prema uredbi EU potrebno je poboljšati ukupnu energetsku učinkovitost svih zgrada. To prvenstveno ovisi o toplinskoj ovojnici i vrsti tehničke opreme zgrade. Objekti se mogu i dodatno poboljšati ugradnjom sustava automatizacije.

Studijom na Sveučilištu primijenjenih znanosti u Biberachu („Osiguravanje energetske učinkovitosti s pomoću automatizacije zgrade u skladu s normom DIN V 18599 i DIN EN 15232”) istraženo je koliko energije mogu uštedjeti pojedine funkcije u automatizaciji zgrade. Između ostalog, rezultati studije pokazali su da automatizirana rasvjeta u kombinaciji s vanjskom žaluzinom koja usmjerava svjetlo donosi potencijal uštede od otprilike 40 posto. Ako se usporede troškovi ulaganja i uštede, rezultat je prosječno vrijeme amortizacije od dvije do deset godina za sustave automatizacije zgrade.

Ukratko, studijom je utvrđeno da automatizacija zgrade može uvelike pridonijeti energetskoj učinkovitosti zgrade. Stoga je znanstveno potvrđeno da uobičajeno ponašanje korisnika često dovodi do nepotrebno visoke potrošnje energije.

Automatizacija kao „idealni” korisnik

„Idealni” korisnici trebali bi isključiti grijanje kada prozračuju prostorije, a zatim što prije ponovno zatvoriti prozore. Osim toga, uključili bi svjetlo samo ako se prostorija upotrebljava i upotrebljavali bi samo potreban broj svjetiljki. U prostorijama koje se ne upotrebljavaju, i obično noću ili na praznike, trebali bi znatno smanjiti temperaturu zraka u uredima.

Budući da su takve vrste idealnih korisnika vrlo rijetke – nesavršeni korisnici zaista zaborave otvorene prozore i ostave ih otvorenima tijekom noći – taj se jaz može znatno premostiti s pomoću automatizacije zgrade. Zato se pametne zgrade ponašaju na energetski učinkovitiji način nego ljudi.

Pametna zgrada i pametna kuća

Pametna kuća pomaže smanjiti troškove. Profesionalna prva ugradnja u dvosobnu kuću košta između 800 i 4000 eura - s potencijalom uštede energije od otprilike 20 posto.

Tehnika pametnih kuća rastuće je tržište. © GEZE GmbH

Sustavi pametnih zgrada ne upotrebljavaju se samo u uredskim i industrijskim zgradama, hotelima ili bolnicama. Postoji i sve veći interes za tehniku automatizacije za kuće. U „pametnim kućama” upravljanje napajanjem i potrošnjom umreženo je s kućanskim uređajima i rasvjetom.

Moguće je povezati i kućne mreže sa zabavnom elektronikom, nadzornim i sigurnosnim sustavima, žaluzinama, sustavima zatvarača prozora i vrata. Te se funkcije mogu prilagoditi individualnim potrebama korisnika pa stoga osiguravaju povećanu udobnost. Također pomažu smanjiti troškove i uštedjeti resurse.

U novom sjedištu IT tvrtke Vector u Stuttgartu postoji više od 180 GEZE rješenja za vrata. Ona su umrežena u BACnet sustav za upravljanje zgradom putem modula sučelja IO 420.

Ulazna vrata sjedišta tvrtke Vector u Stuttgartu © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Inteligentno upravljanje zgradom u novom sjedištu tvrtke Vector

GEZE mrežna rješenja s BACnet stvaraju značajne prednosti u planiranju i upravljanju:

  • prilagođena digitalna rješenja umrežavanja s pomoću BACnet
  • centralno upravljanje s više od 180 vrata u sustava za upravljanje zgradom – još veća udobnost i sigurnost pri normalnom pogonu i u slučaju opasnosti
  • interdisciplinarna funkcionalnost i interakcija – vidljivo u svakom trenutku i s bilo kojeg mjesta
  • Energetska učinkovitost: interakcija između tehnike vrata i regulacije klime
  • Podrška u fazi gradnje: komunikacija između stručnjaka za skupinu proizvoda

Idite na GEZE studiju slučaja o IT kampusu tvrtke Vector

GEZE Cockpit sustav automatizacije zgrade

GEZE Cockpit prvi je sustav automatizacije zgrade za pametnu tehniku vrata, prozora i sigurnosnu tehniku. GEZE Cockpit sustav automatizacije zgrade omogućuje umrežavanje, centralno upravljanje i precizno nadziranje komponenti automatiziranih sustava iz sektora tehnike vrata, prozora i sigurnosne tehnike tvrtke GEZE i drugih proizvođača. BACnet, najrašireniji komunikacijski standard u automatizaciji zgrada, omogućuje interoperabilnost. GEZE Cockpit može se upotrebljavati kao samostalni sustav za upravljanje zgradom ili se može integrirati u nadređeni sustav automatizacije zgrade.

Hardverske komponente sustava za upravljanje zgradom sadržavaju ugrađeni sustav u koji se mogu instalirati tri različita GEZE softverska paketa s različitim funkcionalnostima. Razmjena podataka između sustava GEZE Cockpit i proizvoda odvija se putem modula sučelja IO 420 na BACnet otvorenom komunikacijskom protokolu. Bez obzira na to upotrebljavate li osobno računalo, tablet ili pametni telefon: aplikacije za GEZE Cockpit mogu se otvoriti u pregledniku i stoga se njima može rukovati na svakom uređaju koji podržava IP protokol.

Idite na GEZE Cockpit sustav automatizacije zgrade

Sveobuhvatna podrška svih uključenih stručnjaka

GEZE pruža podršku svim uključenim stručnjacima u svakom aspektu planiranja višefunkcionalnih prozora i vrata.

Arhitekti, metalurški radnici, projektanti sigurnosnih sustava, stručnjaci za protupožarnu zaštitu te integratori električnih instalacija i sustava uključuju se u planiranje u najranijoj mogućoj fazi kako bi se zajamčilo da individualni sustavi mogu pravilno međusobno djelovati i pritom pružati maksimalne pogodnosti. Standardizirane komponente za umrežavanje i prilagođena podrška za projekt tvrtke GEZE svima uključenima obećava pouzdanost pri planiranju.

Nesmetana i interdisciplinarna akcija

BACnet otvoreni komunikacijski protokol omogućuje nesmetane i interdisciplinarne operacije. Nudi komponente po načelu „uključi i radi” omogućavajući vam brzo povezivanje uređaja i proizvoda. To pomaže sustavima da stupe u interakciju, jamči brzu integraciju u komunikacijski sustav i osigurava potrebnu fleksibilnost, čak i u slučaju promjena u planiranju u posljednji čas.

GEZE pomaže s održavanjem, podrškom i obukom

Zahvaljujući sustavu GEZE Cockpit, vlasnici zgrada mogu uštedjeti puno novca i istodobno povećati sigurnost zgrade, u samoj zgradi i za njezine korisnike. Prednost i za osoblje: GEZE Cockpit jednostavan je i praktičan za uporabu: status vrata, prozora, odvođenja dima i topline te sustava za evakuaciju i spašavanje može se kontrolirati i sigurno nadzirati s bilo kojeg mjesta i u bilo kojem trenutku putem bilo kojeg uređaja koji podržava IP protokol.