Teme

Automatizacija zgrade - inteligentno umrežavanje upravljanja zgradom

Sve komercijalne zgrade danas se grade s automatskim upravljanjem zgradom. Grijanje, rasvjeta, klima uređaj, hlađenje, sustavi zasjenjenja te tehnika vrata i prozora umreženi su i međusobno komuniciraju. Komponentama se može upravljati praktično, centralno i s malo kontakta pomoću inteligentnih sustava za upravljanje zgradom.

Ciljevi: Energetska učinkovitost, udobnost i sigurnost

Nisu samo automobili na putu za budućnost: i zgrade sve više postaju automatizirane. One samostalno automatski reguliraju grijanje, ventilaciju i klimatizaciju. Uključuju rasvjetu na odgovarajuću razinu ovisno o vanjskoj svjetlini i prisutnosti osoba u prostoriji. Podižu ili spuštaju žaluzine te otvaraju i zatvaraju prozore i vrata. I sve to rade dok istodobno precizno reagiraju na potrebe korisnika ili stanara koji prolaze kroz zgradu. Kada napuste zgradu, potrošnja energije automatski se smanjuje na minimum, vrata se zaključavaju i aktivira se alarmni sustav.

Ova vrsta tehnologije automatizacije sada je ugrađena u svim novim javnim zgradama i komercijalnim objektima. Također se može upotrijebiti za optimizaciju postojećih svojstava. Ključna ideja je svakako automatizacija zgrade. Automatizacija je svaka akcija koju ne obavlja čovjek, a koja utječe na uređaj ili sustav. Automatizacija zgrade (BA) odnosi se na svu opremu koja se upotrebljava za automatsko upravljanje, reguliranje, nadziranje i optimizaciju u zgradama.

To znači da su svi senzori, servo-pogoni, upravljački elementi, trošila i ostale tehničke jedinice u zgradi umreženi. Automatizacija zgrade zatim automatski provodi posebne funkcionalne procese kao dio tehnologije zgrade, u skladu s propisanim postavkama. Stoga se tehničkom opremom zgrade, koja često može biti složena, upravlja učinkovito i centralizirano. Cilj je učiniti upravljanje zgradom energetski učinkovitijim, ekonomičnijim i sigurnijim te pružiti maksimalnu udobnost korisnicima i stanarima.

Struktura automatizacije zgrade u skladu s DIN EN ISO 16484

Razina upravljanja nadzire sustav i optimizira njegov rad pomoću posebnog softvera – sustava za upravljanje zgradom. Softver vizualizira i sprema informacije i podatke.

Razina automatizacije prikuplja i procjenjuje informacije. Naredbe za uklapanje i pozicioniranje šalju se natrag na razinu vanjskih parametara. Međutim, mogu se prenijeti i na sve druge razine u naredbenoj razini.

Razina vanjskih parametara uključuje izvršavanje svih funkcija i mjera te izvještavanje podataka. Ti podaci dobivaju se od senzora (npr. temperaturnih senzora, senzora kvalitete zraka, senzora osvijetljenosti, detektora pokreta, kontakata prozora, senzora brzine vjetra, senzora padalina) i servo-pogona (servomotori za ventile i zaklopke, prekidač i oprema za prigušenje rasvjete, pogoni za sjenila, prozore i vrata) te ostalih tipkala i prekidača.

Za prijenos informacija od senzora ili naredbi za pozicioniranje do servo-pogona uređaji moraju biti povezani u zajedničku mrežu.

EU uredba o ukupnoj energetskoj učinkovitosti zgrada

EU uredba o ukupnoj energetskoj učinkovitosti zgrada pokretač je automatizacije zgrada. Ipak je 40 posto ukupne potrošnje energije u EU unutar građevinskog sektora. Prema uredbi EU potrebno je poboljšati ukupnu energetsku učinkovitost svih zgrada. To prvenstveno ovisi o toplinskoj ovojnici i vrsti tehničke opreme zgrade. Objekti se mogu i dodatno poboljšati ugradnjom sustava automatizacije.

Studijom na Sveučilištu primijenjenih znanosti u Biberach-u („Osiguravanje energetske učinkovitosti s pomoću automatizacije zgrade u skladu s normom DIN V 18599 i DIN EN 15232”) istraženo je koliko energije mogu uštedjeti pojedine funkcije u sustavu automatizaciji zgrade. Između ostalog, rezultati studije pokazali su da automatizirana rasvjeta u kombinaciji s vanjskom žaluzinom koja usmjerava svjetlo donosi potencijal uštede od otprilike 40 posto. Ako se usporede troškovi ulaganja i uštede, rezultat je prosječno vrijeme amortizacije od dvije do deset godina za sustave automatizacije zgrade.

Ukratko, studijom je utvrđeno da automatizacija zgrade može uvelike pridonijeti energetskoj učinkovitosti zgrade. Stoga je znanstveno potvrđeno da uobičajeno ponašanje korisnika često dovodi do nepotrebno visoke potrošnje energije.

Automatizacija kao „idealni” korisnik

„Idealni” korisnici trebali bi isključiti grijanje kada prozračuju prostorije, a zatim što prije ponovno zatvoriti prozore. Osim toga, uključili bi svjetlo samo ako se prostorija upotrebljava i upotrebljavali bi samo potreban broj svjetiljki. U prostorijama koje se ne upotrebljavaju, obično noću ili na praznike, trebali bi znatno smanjiti temperaturu zraka u uredima.

Budući da su takve vrste idealnih korisnika vrlo rijetke – nesavršeni korisnici zaista zaborave otvorene prozore i ostave ih otvorenima tijekom noći – taj se jaz može znatno premostiti s pomoću automatizacije zgrade. Zato se pametne zgrade ponašaju na energetski učinkovitiji način nego ljudi.

Automatizirana ventilacija za bolji zrak u zatvorenom i veću higijenu

Automatizacija zgrada može poboljšati ne samo energetsku učinkovitost, nego i kvalitetu zraka u zatvorenom. To je zato što pametni prozorski sustavi povezani u mrežu sa sustavom za upravljanje zgradom omogućuju automatizirano prirodno prozračivanje. To omogućuje prozračivanje prostorija po potrebi i opskrbu svježim zrakom – potpuno beskontaktno zahvaljujući pametnoj automatizaciji prozora. Time se izbjegava fizički kontakt, ali i mogućnost prijenosa klica i virusa. Dodatna prednost: redovita izmjena zraka poboljšava kvalitetu zraka u zatvorenom – to je dobro za koncentraciju i smanjuje koncentraciju aerosola, a time i smanjuje rizik od zaraze virusima.

Pametna zgrada i pametna kuća

Pametna kuća pomaže smanjenju troškova. Profesionalna početna ugradnja u dvosobnu kuću košta između 800 i 4000 eura - s potencijalom uštede energije od otprilike 20 posto.

Tehnologija pametnih kuća rastuće je tržište. © Exorbitart / GEZE GmbH

Sustavi pametnih zgrada ne upotrebljavaju se samo u uredskim i industrijskim zgradama, hotelima ili bolnicama. Postoji i sve veći interes za tehniku automatizacije za kuće. U „pametnim kućama” upravljanje napajanjem i potrošnjom umreženo je s kućanskim uređajima i rasvjetom.

Moguće je povezati i kućne mreže sa zabavnom elektronikom, nadzornim i sigurnosnim sustavima, žaluzinama, sustavima zatvarača prozora i vrata. Te se funkcije mogu prilagoditi individualnim potrebama korisnika pa stoga osiguravaju povećanu udobnost. Također pomažu smanjiti troškove i uštedjeti resurse.

Saznajte više o pametnim zgradama

U novom sjedištu IT tvrtke Vector u Stuttgartu postoji više od 180 GEZE rješenja za vrata. Ona su umrežena u BACnet sustav upravljanja zgradom putem modula sučelja IO 420.

Ulazna vrata sjedišta tvrtke Vector u Stuttgartu

Inteligentno upravljanje zgradom u novom sjedištu tvrtke Vector

GEZE mrežna rješenja s BACnet stvaraju značajne prednosti u planiranju i upravljanju:

  • prilagođena digitalna rješenja umrežavanja s pomoću BACnet
  • centralno upravljanje s više od 180 vrata u sustavu za upravljanje zgradom – još veća udobnost i sigurnost pri normalnom pogonu i u slučaju opasnosti
  • interdisciplinarna funkcionalnost i interakcija – vidljivo u svakom trenutku i s bilo kojeg mjesta
  • Energetska učinkovitost: interakcija između tehnike vrata i regulacije klime
  • podrška tijekom faze izgradnje: Komunikacija između stručnjaka za skupinu proizvoda

Idite na GEZE studiju slučaja o IT kampusu tvrtke Vector

Uspješna integracija: automatizacija zgrade s GEZE Cockpit-om u sjedištu GAG u Köln-u

U sjedištu GAG-a u Köln-u, GEZE Cockpit s BACnet-om osigurava pametno umrežavanje sa sustavom za upravljanje zgradom Priva – a time i veću učinkovitost, sigurnost i udobnost.

Idi na referentni projekt GEZE za sjedište GAG-a

GEZE Cockpit sustav automatizacije zgrade

Infografika različitih komponenata sustava automatizacije zgrada GEZE Cockpit

Sustav automatizacije zgrada GEZE Cockpit povezuje sve pametne komponente vrata, prozora i sigurnosne tehnike

GEZE Cockpit prvi je sustav automatizacije zgrade za pametnu tehniku vrata, prozora i sigurnosnu tehniku. Sustav automatizacije zgrada GEZE Cockpit omogućava da se automatizirane komponente sustava u području vrata, prozora i sigurnosne tehnike tvrtke GEZE i drugih proizvođača umreže, centralno nadziru i precizno nadgledaju. BACnet, najrašireniji komunikacijski standard u automatizaciji zgrada, omogućuje interoperabilnost. GEZE Cockpit može se upotrebljavati kao samostalni sustav za upravljanje zgradom ili se može integrirati u nadređeni sustav automatizacije zgrade.

Hardverske komponente sustava za upravljanje zgradom sadržavaju ugrađeni sustav u koji se mogu instalirati tri različita GEZE softverska paketa s različitim funkcionalnostima. Razmjena podataka između sustava GEZE Cockpit i proizvoda odvija se putem modula sučelja IO 420 na BACnet otvorenom komunikacijskom protokolu. Bez obzira na to upotrebljavate li osobno računalo, tablet ili pametni telefon: aplikacije za GEZE Cockpit mogu se otvoriti u pregledniku i stoga se njima može rukovati na svakom uređaju s internetskom vezom.

Idite na GEZE Cockpit sustav automatizacije zgrade

Idite na GEZE Cockpit brošuru (PDF | 3.14 MB)

Sveobuhvatna podrška za sve uključene stručnjake

GEZE pruža podršku svim uključenim stručnjacima u svakom aspektu planiranja višefunkcionalnih prozora i vrata.

Arhitekti, metalurški radnici, projektanti sigurnosnih sustava, stručnjaci za protupožarnu zaštitu te integratori električnih instalacija i sustava moraju se uključiti u projektiranje u najranijoj mogućoj fazi kako bi se zajamčilo da individualni sustavi mogu pravilno međusobno djelovati i pritom pružati maksimalne pogodnosti. Standardizirane komponente za umrežavanje i prilagođena podrška za projekt tvrtke GEZE svima uključenima obećava pouzdanost pri planiranju.

Nesmetana i interdisciplinarna akcija

BACnet otvoreni komunikacijski protokol omogućuje nesmetane i interdisciplinarne operacije. Nudi komponente po načelu „uključi i radi” koje vam omogućavaju brzo povezivanje uređaja i proizvoda. To pomaže sustavima da stupe u interakciju, jamči brzu integraciju u komunikacijski sustav i osigurava potrebnu fleksibilnost, čak i u slučaju promjena u planiranju u posljednji čas.

GEZE pomaže s održavanjem, podrškom i obukom

GEZE Cockpit omogućuje vlasnicima zgrade da ostvare značajne financijske uštede, i pri tome poboljšaju sigurnost zgrade i ljudi u njoj. Pogodnosti postoje i za zaposlenike: GEZE Cockpit jednostavan je i praktičan za uporabu: status vrata, prozora, odvođenje dima i topline te sustava evakuacijskih putova može se kontrolirati i sigurno nadzirati s bilo kojeg mjesta i u bilo kojem trenutku putem bilo kojeg uređaja s internetskom vezom.