Teme

Energetska revolucija u građevinskom sektoru

Prvo na što većina ljudi pomisli kad čuje pojam „energetska revolucija” jesu obnovljivi izvori energije. No taj pojam znači i smanjenje potrošnje energije. Zgrade imaju velik potencijal uštede energije s obzirom na to da na njih otpada oko 35 posto potrošnje ukupne konačne energije u Njemačkoj. Pretvaranje zgrada u energetski učinkovitije, drugim riječima, optimiziranje potrošnje energije tijekom upravljanja, ključno je za održivo smanjenje potrošnje. Stoga je energetska učinkovitost od velike važnosti arhitektima i planerima, kao i korisnicima i krajnjim korisnicima.

Cilj je smanjiti emisije CO2

Tople prostorije zimi, hlađenje ljeti, rasvjeta noću, brz prijevoz, rad strojeva i uređaja – u svakodnevnom životu potrebna nam je velika količina energije. No energija koju trošimo dobiva se uglavnom iz fosilnih goriva, a njihovim sagorijevanjem nastaju emisije CO2. Danas znamo da je to najvjerojatnije uzrok naše zabrinjavajuće brze klimatske promjene.

Stoga je cilj zaštite klime u Njemačkoj smanjenje emisija CO2 za najmanje 40 posto do 2010. u usporedbi s 1990. godinom te za 80 do 95 posto do 2050. godine. U tom bi trenutku fond zgrada trebao biti velikim dijelom klimatski neutralan.

Ukupna potreba za energijom i toplinski gubici

Termovizijsko snimanje otkriva stručnjacima sve o toplinskim i energetskim gubicima kroz fasadu. Tamna područja prikazuju mali gubitak, žuta ukazuju na umjereni gubitak, a crvena područja označavaju ozbiljne toplinske gubitke.

Toplinska slika fasade: ovdje se gubi velik dio energije! © shutterstock

Građevinski sektor ima ključnu ulogu u njemačkoj modernoj energetskoj politici: više od trećine ukupne konačne energije koja se trenutačno troši upotrebljava se za zgrade - za toplu vodu, grijanje i hlađenje, ventilaciju i rasvjetu. Često se velik dio topline prostorije gubi kroz zidove, prozore, krovove, vrata ili podove.

Pasivne kuće i kuće gotovo nulte energije trebale bi u budućnosti postati standard diljem EU. To se podržava revidiranom Direktivom EU-a o ukupnoj energetskoj učinkovitosti zgrada. Prvo će se primjenjivati samo na nove zgrade, ali do 2050. godine sve bi zgrade trebale biti klimatski neutralne. S jedne strane, potreba za energijom za grijanje i hlađenje tijekom izgradnje i obnove mora se znatno smanjiti. S druge strane, udio obnovljivih energija koje se upotrebljavaju za pokrivanje preostale potrebe mora se znatno povećati.

Visoka potreba za energijom zbog građevinskih propisa i direktiva

Direktiva EU-a prenesena je u njemačko zakonodavstvo putem Zakona o štednji energije (EnEG), Pravilnika o uštedi energije (EnEV) i Zakona o proizvodnji topline iz obnovljivih izvora energije (EEWärmeG). U 2018. cilj je povezati sve te propise u novi Zakon o uporabi energije u zgradama (GEG). Zakonodavstvo i propisi propisuju granične vrijednosti povezane s energijom i energetske certifikate za nove i postojeće zgrade. Cilj je zadržati nisku potrebu za primarnom energijom za zgrade. Energetske gubitke u zgradama trebalo bi spriječiti od samog početka što je više moguće putem konstrukcijske izolacije – posebice postavljanjem dobre izolacije, dobrih prozora i izbjegavanjem toplinskih mostova. Preostala potreba za energijom sve više će se pokrivati obnovljivim izvorima energije.

Izrazito udobna okolina za život i rad koja je ujedno i izrazito energetski učinkovita može se postići samo ako se tehnikom grijanja, tople vode, rasvjete i ventilacije pametno upravlja. Upravljanje mora biti prilagođeno strukturi zgrade i ponašanju korisnika. U idealnoj situaciji, digitalizacija i automatizacija znače da se zgrade prilagođavaju promjenjivim uvjetima, kao i broju osoba u zgradi te vremenskim uvjetima

GEZE proizvodi za energetski učinkovite zgrade

Integrativna rješenja usmjerena na energetsku učinkovitost vrata, prozora i sigurnosne tehnike pametno kombiniraju udobnost i sigurnost s energetskom učinkovitošću. Međudisciplinarno umrežavanje pruža i nove prilike za upravljanje zgradom koje štedi energiju. GEZE doprinosi energetskoj učinkovitosti različitim rješenjima i proizvodima:

  • prirodno prozračivanje i ventilacija zgrada te regulacija temperature pojedinih prostorija putem sustava automatiziranih prozora
  • automatsko otvaranje i pouzdano zatvaranje vrata
  • inteligentni sustav automatizacije zgrade GEZE Cockpit za pametnu integraciju tehnike vrata, prozora i sigurnosne tehnike u sustav za upravljanje zgradom. Primjeri za to uključuju automatsko postavljanje širine otvora vrata na temelju vanjske temperature u kombinaciji s temperaturnim senzorima i sustavima grijanja, ili otvaranje i zatvaranje prozora ovisno o temperaturi.

Ušteda energije s pomoću prirodnog prozračivanja

Prirodnim prozračivanjem zgrada štedi se znatna količina energije i resursa. To znači da nisu potrebni klimatizacijski sustavi. Mehanički klimatizacijski sustavi troše puno energije. Osim što im je potrebno puno prostora u zgradi zbog čega se gubi slobodan prostor, visoki troškovi ulaganja, održavanja i rukovanja znače i da takvi sustavi nisu isplativi. S druge strane, regulirano prirodno prozračivanje ima puno više prednosti. Energetski štedljivo, okolišno prihvatljivo prozračivanje i ventilacija mogu se postići s pomoću „inteligentnih” pogona i upravljanja tvrtke GEZE na fasadnim i krovnim prozorima koji ih otvaraju i zatvaraju na kontroliran način trošeći minimalnu energiju koja je potrebna za aktiviranje električnog pogona.

Udobno upravljanje zgradom

GEZE tehnika omogućuje upravljanje fasadnim elementima u skladu s potrebama, bilo da se radi o prozorima ili vratima. Svakim se prozorom može individualno upravljati. Temperaturni senzori i senzori CO2, vremenski uklopni satovi i senzori za kišu i vjetar osiguravaju automatsko otvaranje i zatvaranje prozora. Novi sustav automatizacije zgrade GEZE Cockpit omogućuje centralizirani prikaz, upravljanje i nadzor automatiziranih vrata i prozora.

Za tvrtku GEZE održivost je glavni problem budućnosti koji se tiče svih nas.

Brigitte Vöster-Alber, rukovodstvo poduzeća GEZE GmbH
Sustav certifikacije Njemačkog društva za održivu gradnju (DGNB) procjenjuje održivost zgrada.

Sustav certifikacije Njemačkog društva za održivu gradnju (DGNB) procjenjuje održivost zgrada.

Više od energetske učinkovitosti: održiva gradnja (zelena gradnja)

GEZE svojim proizvodima podržava i održivu gradnju, poznatu pod nazivom „zelena gradnja”. Zelena gradnja znači modernu, održivu, ekološki osviještenu gradnju i sanaciju zgrada koja štedi resurse u skladu s ljudima i prirodom. Stoga se takve zgrade odlikuju visokom učinkovitošću resursa u području energije, vode i materijala. Istodobno se smanjuju štetni utjecaji na zdravlje i okoliš. Temeljni se aspekt održivosti poštuje, koliko je to moguće, tijekom cijelog životnog ciklusa zgrade: počevši od razvoja projekta, planiranja i izgradnje do upravljanja, održavanja i rušenja. Njemačka je 2007. godine uvela oznaku za to: certifikat Njemačkog društva za održivu gradnju (DGNB).

Otprilike 120 zgrada već je dobilo certifikat ili pred-certifikat DGNB-a. To uključuje zgradu njemačke Savezne agencije za zaštitu okoliša (UBA) u Dessauu koja je savezni ogledni projekt zbog svoje visoke kvalitete u svim aspektima održive gradnje; ujedno je i najekonomičnija administrativna zgrada u Njemačkoj. Tvrtka GEZE isporučila je tehniku vrata.

Više o zelenoj gradnji

Više o sanaciji zgrada

Više o regulaciji klime u prostoriji

Informacije o energetskoj učinkovitosti

Energetski optimizirano planiranje

GEZE može pružiti podršku čak i u ranim fazama planiranja gradnje te ponuditi koncepte i rješenja za uštedu energije. GEZE rješenja mogu i učinkovito uštedjeti energiju kada se radi o nadogradnji postojećih zgrada.

Nove metode u automatizaciji zgrade s pomoću sustava GEZE Cockpit

Jedinstveno umrežavanje tehnike vrata i prozora putem sustava GEZE Cockpit s pametnim softverom i otvorenim sučeljima omogućuje integraciju GEZE tehnike u automatizaciju zgrade te pruža planerima i vlasnicima nove mogućnosti za automatizaciju zgrade.

Saznajte više o sustavu GEZE Cockpit

Prilagođena rješenja

Ovisno o scenariju primjene, individualna rješenja nude se s različitim paketima usluga i odgovarajućim hardverskim i softverskim komponentama te povezanim uslugama za energetski učinkovitu gradnju.

Proizvodi s deklaracijom ekološkog proizvoda EPD

Nekoliko proizvoda tvrtke GEZE, uključujući zatvarače vrata serije TS 4000 i TS 5000, imaju EPD (deklaraciju ekološkog proizvoda). Deklaracije ekološkog proizvoda tvore bazu podataka koji se mogu upotrebljavati za ekološko vrednovanje zgrade te služe kao temelj koji omogućuje ukupno vrednovanje ekološke djelotvornosti zgrade.

Koncepti usluge po mjeri

Osim provedbe razvijenih rješenja u gradnji, nudimo i koncepte usluga po mjeri za svaku zgradu, s redovitim održavanjem kako bi se osiguralo zadržavanje funkcionalnosti, radne sigurnosti i vrijednosti energetski učinkovitih sustava. Oni ne pružaju vlasnicima samo financijske pogodnosti u pogledu operativnih troškova zgrade, već im posebice pružaju podršku u operativnim zadacima.

Učinkovitost u upravljanju zgradom

GEZE Cockpit omogućuje korisnicima kontrolu i praćenje statusa vrata, prozora, odvođenja dima i topline te sustava staza za spašavanje s bilo kojeg mjesta i u bilo kojem trenutku putem bilo kojeg uređaja koji podržava IP protokol. GEZE tako omogućuje udobnost, sigurnost i učinkovitost pri upravljanju zgradom.

Saznajte više o sustavu GEZE Cockpit