Teme

Energetska učinkovitost u sektoru zgrada

Kada je riječ o energetskoj tranziciji, mnogi ljudi prvo pomisle na korištenje obnovljivih izvora energije. Međutim, istodobno se mora smanjiti i potrošnja energije. Zgrade nude veliki potencijal za uštedu energije, budući da čine oko 35 posto cjelokupne njemačke konačne potrošnje energije. Učiniti zgrade energetski učinkovitijima, tj. optimizirati njihovu potrošnju energije tijekom rada, ključni je ključ za održivo smanjenje potrošnje. Energetska učinkovitost je stoga od ključne važnosti za arhitekte i projektante, kao i vlasnike i krajnje korisnike.

Cilj je smanjiti emisiju CO2

Tople prostorije zimi, hlađenje ljeti, osvjetljenje noću, brza prijevozna sredstva, rad strojeva i uređaja – potrebno nam je mnogo energije za život. No, naše napajanje uvelike se temelji na fosilnim gorivima, čije izgaranje dovodi do emisije CO2. A danas znamo da postoji velika vjerojatnost da je to jedan od uzroka alarmantno brzih klimatskih promjena.

Ciljeve zaštite klime

U novom Saveznom zakonu o zaštiti klime (KSG) od 24.06.2021. sljedeći su ciljevi obvezujući za Njemačku:

  • Smanjenje stakleničkih plinova na minus 65 posto do 2030. u odnosu na 1990.
  • Neutralnost stakleničkih plinova do 2045.

Ukupna potreba za energijom i toplinski gubici

Termografske slike stručnjaku govore sve o gubicima topline i energije koji se odvijaju na fasadi. Tamna područja označavaju mali gubitak, žuta označavaju nešto gubitka, a crvena označavaju veliki gubitak topline.

Toplinska slika fasade: Tu se gubi puno energije! © shutterstock

Građevinski sektor ima ključnu ulogu u modernoj energetskoj politici Njemačke. Naime, više od trećine ukupne finalne potrošnje energije trenutno se koristi za zgrade – za toplu vodu, grijanje i hlađenje, ventilaciju i rasvjetu. A često velik dio topline iz prostorije izlazi kroz zidove, prozore, krovove, vrata ili podove.

Pasivna kuća ili učinkovita kuća i kuća gotovo nulte energije („Nearly Zero Energy Building”, skraćeno NZEB) stoga bi trebala postati standard u cijeloj Europskoj uniji kao referentna zgrada. To se zahtijeva izmijenjenom EU smjernicom o ukupnoj energetskoj učinkovitosti zgrada („Energy Performance of Buildings Directive”, skraćeno EPBD). U početku bi se to trebalo odnositi samo na nove zgrade, ali do 2045. godine sve zgrade, uključujući postojeće nekretnine i nestambene zgrade, trebale bi biti klimatski neutralne. Za te zgrade s nultom emisijom („Zero Emission Buildings”, skraćeno ZEB) moraju se s jedne strane tijekom izgradnje i modernizacije značajno smanjiti energetski zahtjevi za grijanje i hlađenje. S druge strane, potrebno je značajno povećati udio obnovljivih izvora energije u pokrivanju preostale potražnje.

Visoki energetski zahtjevi zbog građevinskih zakona i uredbi

EU smjernica o ukupnoj energetskoj učinkovitosti zgrada do sada je implementirana u Njemačkoj kroz Zakon o uštedi energije (EnEG), Uredbu o uštedi energije (EnEV) i Zakon o toplini iz obnovljivih izvora energije (EEWärmeG). Od 1. studenog 2020. ti su propisi sažeti u Zakonu o energiji u zgradama (GEG).

Zakonima i uredbama propisane su granične energetske vrijednosti i energetski certifikati s deklariranim razredima energetske učinkovitosti za nove i postojeće zgrade. Cilj je zadržati nisku primarnu energetsku potrebu zgrada. Stoga gubitke energije u zgradama treba ograničiti od samog početka strukturnom toplinskom zaštitom – posebno dobrom izolacijom, dobrim prozorima i izbjegavanjem toplinskih mostova. Preostala potreba za energijom trebala bi biti što niža i sve više pokrivena obnovljivim energijama.

Više energetske učinkovitosti kroz automatizaciju zgrade

Mnoge studije poput Bitkomove studije o zaštiti klime i energetskoj učinkovitosti pokazuju da su zgrade, uz prometni sektor i industrijsku proizvodnju, jedan od najvećih izvora emisije CO2 i pokrivaju oko 1/3 ukupnih energetskih potreba Njemačke. Prema studiji, najveći potencijal uštede energije za stambene i nestambene zgrade je u području pametnih zgrada i inteligentne automatizacije zgrade: Visoka razina radne udobnosti i udobnosti stanovanja u kombinaciji s visokom energetskom učinkovitošću može se postići, primjerice, ako se inteligentno upravlja grijanjem, toplom vodom, rasvjetom i ventilacijskom tehnologijom. Te upravljačke jedinice moraju biti specifične za uvjete zgrade i ponašanje korisnika: U idealnom slučaju, zgrade će se uz pomoć digitalizacije i automatizacije prilagođavati i promjenjivim uvjetima u budućnosti – broju ljudi koji borave u kući kao i vremenskim uvjetima.

Dobro je znati: U normi DIN EN 15232 definirani su razredi učinkovitosti za različite funkcije i primjene automatizacije zgrade. To omogućuje pouzdaniju procjenu potencijalnih ušteda energije i CO2.

VIŠE O AUTOMATIZACIJI ZGRADE

GEZE proizvodi za energetski učinkovite zgrade

S integrativnim rješenjima usmjerenim na energetsku učinkovitost za tehnologiju vrata, prozora i sigurnosnu tehniku, udobnost i sigurnost mogu se razumno kombinirati s energetskom učinkovitošću. Umrežavanje koje pokriva brojne struke također stvara nove prilike za upravljanje zgradama uz uštedu energije. Tvrtka GEZE različite rješenjima i proizvodima značajno doprinosi energetskoj učinkovitosti:

  • prirodno prozračivanje i odzračivanje zgrada i regulacija temperature pojedinačnih prostorija putem automatiziranih prozorskih sustava
  • automatsko otvaranje i pouzdano zatvaranje vrata
  • inteligentni sustav automatizacije zgrade myGEZE Control za pametnu integraciju tehnologije vrata, prozora i sigurnosne tehnike u tehniku vođenja zgrade. Tu se, ovisno o vanjskoj temperaturi, u kombinaciji s temperaturnim senzorima i sustavima grijanja, primjerice, mogu automatski podesiti širine otvora vrata ili se prema tome mogu otvarati i zatvarati prozori.

Ušteda energije prirodnim prozračivanjem

Prirodnim prozračivanjem štedi se znatna količina energije i resursa. Na taj se način mogu izostaviti energetski intenzivni klima uređaji jer mehaničko-strojni klima uređaji zahtijevaju puno energije. Osim velike potrebe za prostorom u zgradi zbog čega dolazi do gubitka prostora, visoki troškovi ulaganja, održavanja i rada čine takve sustave neekonomičnima. S druge strane, jasna je prednost reguliranog prirodnog prozračivanja. „Inteligentni” pogoni i upravljanja tvrtke GEZE na fasadnim i krovnim prozorima, koji ih kontrolirano otvaraju i zatvaraju, osiguravaju energetski štedljivo i ekološko prozračivanje i odzračivanje. Tako se, primjerice, omogućuje, automatsko noćno hlađenje koje je, u usporedbi s klima uređajem, štedljiviji i energetski učinkovitiji način hlađenja zgrada.

Udobna automatizacija zgrade za veću energetsku učinkovitost

GEZE tehnologija omogućuje upravljanje fasadnim elementima prema potrebi, bilo da se radi o vratima ili prozorima. Svakim prozorom može se pojedinačno upravljati. Temperaturni senzori i senzori CO2, vremenski uklopni satovi i senzori za kišu i vjetar osiguravaju automatsko otvaranje i zatvaranje prozora. S novim sustavom automatizacije zgrade myGEZE Control automatizirana vrata i prozori također se mogu vizualizirati, kontrolirati i upravljati centralno.

U tvrtki GEZE shvatili smo da zgrade značajno doprinose održivom smanjenju potrošnje energije, a time i emisije CO2. Stoga su pametna rješenja koja štede energiju važnija nego ikad za nas i naše klijente.

Sandra Alber, voditelj Odjela za pravne poslove i financije
DGNB sustav certificiranja ocjenjuje kvalitetu održivosti zgrada.

DGNB sustav certificiranja ocjenjuje kvalitetu održivosti zgrada.

Više od energetske učinkovitosti: Održiva gradnja (zelena zgrada)

GEZE svojim proizvodima omogućuje i održivu gradnju ili „zelenu zgradu”. Zelena zgrada podrazumijeva modernu, održivu, ekološki osviještenu i resursno štedljivu gradnju i obnovu zgrada u skladu s ljudima i prirodom. Zgrade karakterizira visoka učinkovitost resursa u području energije, vode i materijala. Istovremeno se smanjuju štetni učinci na zdravlje i okoliš. Vodeće načelo održivosti poštuje se koliko je to moguće tijekom cijelog životnog ciklusa zgrade: Počevši od razvoja projekta, projektiranja i izgradnje preko rada i održavanja do demontaže. U Njemačkoj za to od 2007. postoji certifikat: Certifikat Njemačkog društva za održivu gradnju (Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V., DGNB).

Tvrtki GEZE dodijeljen DGNB certifikat za održivost

U novoj zgradi Vector IT tvrtke u Stuttgartu, naša prilagođena digitalna mrežna rješenja pomažu u izbjegavanju ukupno oko 460 tona emisija CO2 godišnje tijekom tekućeg upravljanja zgradom. Za to je Njemačko društvo za održivu gradnju e.V. dodijelilo projektu DGNB certifikat u platini i DGNB dijamant za izvanrednu arhitekturu.

DO REFERENTNOG OBJEKTA:

Već je oko 120 zgrada dobilo DGNB certifikat ili preliminarni certifikat. Među njima je i zgrada Savezne agencije za okoliš u Dessauu (UBA), koja je vodeći projekt savezne vlade zbog svoje visoke kvalitete u svim aspektima održive gradnje i jedna je od najekonomičnijih administrativnih zgrada u Njemačkoj. Tehnika vrata dolazi iz tvrtke GEZE.

Više o temi zelene zgrade

Više o temi sanacije zgrada

Više o temi regulacije klime prostorije

Informacije o energetskoj učinkovitosti

Energetski optimizirano projektiranje

Tvrtka GEZE pruža podršku u ranoj fazi projektiranja zgrade i stvara koncepte i rješenja za uštedu energije. Energija se također može učinkovito uštedjeti s GEZE rješenjima pri nadogradnji postojećih zgrada.

Novi načini automatizacije zgrade pomoću myGEZE Control

Jedinstveno umrežavanje tehnologije vrata i prozora putem myGEZE Control s pametnim softverom i otvorenim sučeljima omogućuje ugradnju GEZE tehnologije u automatizaciju zgrade i otvara potpuno nove načine automatizacije zgrada za sve projektante i vlasnike zgrada.

Individualna rješenja

Ovisno o scenariju primjene nude se pojedinačna rješenja s različitim paketima usluga i pripadajućim hardverskim i softverskim komponentama te pripadajućim uslugama za energetski učinkovitu gradnju.

Proizvodi s ekološkom deklaracijom proizvoda EPD

Neki GEZE proizvodi, uključujući seriju zatvarača vrata TS 4000 i TS 5000, imaju ekološku deklaraciju proizvoda EPD (Environmental Product Declaration). Proizvodi EPD čine bazu podataka za ekološku procjenu zgrade i sastavni su elementi koji pridonose ukupnoj procjeni ekološke učinkovitosti zgrade.

Koncepti usluga po mjeri

Uz konstrukcijsku implementaciju razvijenih rješenja nudimo i koncepte usluga po mjeri za svaku zgradu, tako da se kroz redovito održavanje osigurava funkcionalnost, radna sigurnost i vrijednost energetski učinkovitih sustava. Oni ne samo da vlasnicima zgrada donose financijske prednosti u smislu operativnih troškova zgrade, nego im posebno pružaju podršku u pogledu njihove odgovornosti vlasnika zgrade.

Učinkovitost u upravljanju zgradom

Uz myGEZE Control stanja vrata, prozora, sustava odvoda dima i topline i sustava evakuacijskih putova mogu se ispitivati, prikazati i kontrolirati u bilo koje vrijeme na bilo kojem uređaju sposobnom za IP bilo gdje. Tvrtka GEZE tako nudi udobnost, sigurnost i učinkovitost u upravljanju zgradom.

Saznajte više o myGEZE Controlu