Teme

Uređaji za blokadu omogućuju pristup protupožarnim vratima

Zatvaranje protupožarnih i protudimnih vrata može biti prilično iritantno za ljude koji kroz njih moraju više puta prolaziti. Ali ako su opremljena uređajem za blokadu, mogu ostati otvorena jer uređaji za blokadu jamče sigurno zatvaranje vrata u slučaju požara. Budući da je riječ o kompliciranim instalacijama, redovno održavanje je obvezno.

Protupožarna i protudimna zaštitna vrata: nužno potrebna, ali često nepraktična

Požar može brzo izbiti, često tako da to nitko ne primijeti. Hermetičko zatvaranje uvijek je najučinkovitija mjera za sprječavanje širenja smrtonosnih dimnih plinova. To znači da bi vatrootporni zidovi u zgradama trebali spriječiti širenje vatre i dima što je duže moguće. No oni to mogu samo ako se protupožarni završeci (protupožarna vrata) u protupožarnim zidovima, odnosno vrata i ograde, zatvore u slučaju požara. Protupožarna vrata moraju imati zatvarače vrata kako bi se mogla samostalno zatvoriti.

No vrata je često teško otvoriti. Često se otvaranje vrata samo po sebi doživljava kao komplicirano i nepraktično. Djeca i ljudi s tjelesnim ograničenjima mogu zatrebati pomoć izvana. Za njih su vrata prepreka. Zato je u normalnim situacijama često poželjno držati vrata otvorena, tijekom duljih razdoblja ili trajno. No držati vrata otvorena mehanički, upotrebom graničnika ili kuke, sa stajališta protupožarne zaštite predstavlja veliki nemar, jer tada zatvarač vrata ne može zatvoriti vrata u slučaju požara.

Uređaji za blokadu umjesto graničnika

Odobreni električni uređaji za blokadu u smislu protupožarne tehnologije povoljniji su i pogodniji od graničnika. Oni na kontroliran način onemogućuju funkciju samozatvaranja protupožarnih vrata. To znači da drže protupožarna vrata otvorena, ali ih automatski otpuštaju u slučaju požara, tako da zatvarači vrata mogu obaviti svoj posao.

Uređaji za blokadu komplicirani su tehnički sustavi. Sastoje se od barem jednog detektora požara, jednog uređaja za napajanje, jednog blokatora i jednog uređaja za aktiviranje. Blokatori su često elektromagnetski sustavi poput magnetskih držača, magnetskih ventila i magnetskih spojki. Magnetski držači zahtijevaju postavljanje prianjajućih protuploča na zid. Ostali sustavi već su integrirani u zatvarač vrata ili kliznu vodilicu.

Sve vrste blokatora imaju jedno zajedničko obilježje: aktivira ih detektor požara u slučaju oglašavanja alarma, ili pak uređaj za aktiviranje u slučaju nestanka struje. Otpuštaju vrata koja zatim zatvara zatvarač vrata. Ako su vrata dvokrilna, integrirana regulacija slijeda zaključavanja osigurava ispravno zatvaranje krila. To znači da je zaštitni cilj protupožarnih vrata postignut: spriječeno je širenje požara i dima.

Vrata se u svakom trenutku mogu otpustiti ručno

Ako je potrebno zatvoriti otvorena vrata, intervencija je moguća u svakom trenutku, a funkcija blokade može se aktivirati ručno. Naime, vrsta ovlaštenja koje izdaje Njemački institut za građevinsku tehnologiju (DIBt) propisuje mogućnost ručne aktivacije. Tu funkciju može obavljati tipkalo za ručnu aktivaciju koje isključuje trenutni strujni tok. Mora biti crvene boje, uz natpis „zatvori vrata”. Također, mora se nalaziti u blizini i ne smije biti prekriveno vratima koja blokiraju pristup. Ako se blokator može aktivirati laganim guranjem krila vrata, nije potrebno tipkalo za ručnu aktivaciju.

Nadalje, kao dijelove (blokatore) uređaja za blokadu treba uzeti u obzir pogone zaokretnih vrata te zatvarače zaokretnih vrata koji omogućuju gotovo nesmetan prolaz kroz protupožarna vrata i koji mogu biti već uključeni kao sastavni dijelovi uređaja za blokadu, na primjer uređaj za napajanje, uređaj za aktiviranje i detektor požara.

Vrste ovlaštenja za uređaje za blokadu

Uređaj za blokadu zahtijeva ovlaštenje opće vrste (aBG) kao dokaz upotrebljivosti u Njemačkoj. Zato se mora, podvrgnuti provjeri prikladnosti u skladu sa zahtjevima Njemačkog instituta za građevinsku tehnologiju (DIBt). Ta vrsta ovlaštenja obično je valjana pet godina i može se produžiti na zahtjev.

Ako ovlaštenje opće vrste za uređaj za blokadu istekne, više ne postoji odobrenje za montažu u zgradi. No postojeće instalacije mogu se i dalje upotrebljavati ako ispunjavaju izvorne zahtjeve i ako se redovno pregledavaju i održavaju. Operatori zgrade bi zato trebali čuvati protokol o prihvatu tvrtke koja je montirala instalaciju, kao i dokaz o upotrebljivosti.

Općenito, pregledavaju se i odobravaju samo cjeloviti uređaji za blokadu, sa svim odgovarajućim dijelovima. Zbog zamjene pojedinačnog sastavnog dijela uređajem koji više nije naveden u vrsti ovlaštenja cijeli uređaj za blokadu gubi dozvolu za rad. Potreban je novi proces prihvata nakon pribavljanja valjanog ovlaštenja.

GEZE uređaji za blokadu - kompaktni i sigurni

Protupožarna vrata s pogonima vrata moraju uvijek biti upotpunjena uređajem za blokadu.

Protupožarna vrata s pogonima vrata moraju uvijek biti upotpunjena uređajem za blokadu. © N. Grünwald / GEZE GmbH

GEZE ima širok asortiman uređaja za blokadu koji su osmišljeni posebno za upotrebu u sustavima za sprečavanje požara. Svi su pregledani i certificirani u skladu s odgovarajućim normama i podliježu ovlaštenju opće vrste Njemačkog instituta za građevinsku tehnologiju (DIBt).

Kompaktni uređaji za blokadu tvrtke GEZE sastoje se od gornjeg zatvarača vrata i jedne klizne vodilice. Uređaji za napajane, centrale za dojavu dima i elektromehanički uređaji za blokadu integrirani su u vodilice - zato nema glomaznih dijelova na vratima ili zidovima. Za varijante uređaja namijenjene dvokrilnim protupožarnim vratima električna funkcija za krila vrata i za mehaničku regulaciju slijeda zaključavanja integrirana je u neprekinutu vodilicu.

Posebna, nagrađivana značajka je radijsko proširenje FA GC 170, ona eliminira potrebu za ožičenjem pojedinačnih sastavnih dijelova uređaja za blokadu koje zahtijeva mnogo vremena. Ta prednost osobito je korisna prilikom naknadne ugradnje u postojećim zgradama, osobito onima koje su zaštićene kao kulturno dobro.

Idite na referencu: Naknadna ugradnja protupožarne zaštite u zgradama koje su zaštićene kao kulturno dobro

Jednostavna montaža i puštanje u rad putem tehnologije ECwire

Dostupne su verzije GEZE uređaja za blokadu s dvožičnom tehnologijom ECwire za jednostavno ožičenje, na primjer dodatni detektori dima. Taj sustav omogućava praktičnu montažu, umrežavanje i puštanje u rad dodatnih stropnih detektora.

GEZE detektori

I sljedeći proizvodi obuhvaćeni su asortimanom tvrtke GEZE: niz uređaja za blokadu za odozgo položene i integrirane zatvarače vrata, podne zatvarače vrata i automatizirane pogone zaokretnih vrata. Oni se mogu pojedinačno integrirati u koncept zgrade u skladu sa željama klijenta. Blokator je dio uređaja za blokadu, zajedno s centralom za dojavu dima (uključujući uređaj za aktiviranje, detektor požara i uređaj za napajanje).

Idite na GEZE uređaji za blokadu i blokatori

Brojne norme i smjernice

GEZE može osigurati opsežnu savjetodavnu podršku na temelju svog specijalističkog znanja i dugogodišnjeg iskustva u planiranju zaštite od požara.

Monteri tvrtke GEZE obučeni su za zadovoljavanje svih normi i smjernica, tako da montirani uređaji za blokadu ispunjavaju sve zahtjeve.

Prihvat i održavanje: provode samo stručnjaci

Imajte na umu uobičajene pogreške do kojih dolazi prilikom montiranja uređaja za blokadu

 • odabrani uređaj za blokadu ne uklapa se u kut otvaranja (zatvarač vrata u kontaktu je s vratima)
 • vrata su preširoka
 • neispravno polaganje kabela/kabeli nisu položeni
 • nije moguće ispuštanje dima
 • kontaminacija opreme u fazi gradnje
 • nije uklonjena zaštitna kapica
 • rad bez zaštite nakon puštanja u pogon, kontaminacija detektora dima 
 • zbog radova, otvori za ulaz zraka hermetički su zatvoreni nakon prvog prihvata, a zaštitni poklopci nisu uklonjeni nakon završetka radova
 • premalena udaljenost od detektora pada do stropa (potrebno je minimalno 20 mm iznad dimne sklopke)

Prihvat i održavanje uređaja za blokadu može izvršiti samo stručnjak ili ovlašteni predstavnik proizvođača. Stručnost tih radnika mora biti dokazana.

Pregled i održavanje mogu provesti i GEZE servisni tehničari

Uređaje za blokadu treba provjeravati mjesečno i održavati godišnje. Mjesečni pregled je nužan kako bi se utvrdilo ispravno funkcioniranje vrata.

Za sigurno rukovanje uređajima za blokadu potrebno je osigurati:

 • ispravnu montažu u skladu sa zahtjevima vrste ovlaštenja ili proizvođačevim specifikacijama
 • ispunjavanje zahtjeva za održavanje
 • pridržavanje vremenskih granica za zamjenu sastavnih dijelova
 • zadovoljavajuću dokumentaciju održavanja
 • zadovoljavanje minimalne razine kvalifikacija zaposlenih na održavanju

Servisni tehničari tvrtke GEZE Service GmbH isto su dostupni za pregled i održavanje.