Teme

Sustavi držanja otvorenih vrata čine protupožarna vrata pristupačnima

Oni mogu biti prilično iritantni za ljude koji trebaju stalno prolaziti kroz njih: protupožarna i protudimna vrata moraju ostati zatvorena. Osim ako nisu opremljeni sustavom zadržavanja u otvorenom položaju, u tom slučaju mogu ostati otvoreni Jer sustavi za zadržavanje u otvorenom položaju jamče da će se vrata sigurno zatvoriti u slučaju požara. Budući da je riječ o kompliciranim instalacijama, redovno održavanje je obvezno.

Protupožarna i protudimna zaštitna vrata: nužno potrebna, ali često iritantna

Požar može brzo izbiti, često tako da to nitko ne primijeti. Hermetičko zatvaranje uvijek je najučinkovitija mjera za sprječavanje širenja smrtonosnih plinova. To znači da bi vatrootporni zidovi u zgradama trebali spriječiti širenje vatre i dima što je duže moguće. No oni to mogu samo ako se protupožarni zatvarači (protupožarna vrata) u protupožarnim zidovima, odnosno vrata i ograde, zatvore u slučaju požara. Stoga se protupožarna vrata treba zatvoriti neovisno pomoću zatvarača vrata.

No vrata je često teško otvoriti. Često se i samo otvaranje vrata doživljava kao neprikladno i nepraktično. Djeca i ljudi s tjelesnim ograničenjima mogu zatrebati pomoć izvana. Za njih zatvorena vrata mogu predstavljati prepreku. Stoga je u svakodnevna situacijama često poželjno držati vrata otvorena, tijekom duljih razdoblja ili čak stalno. No, držati vrata otvorena mehanički, upotrebom graničnika ili kuke, sa stajališta protupožarne zaštite predstavlja veliki nemar jer tada zatvarač vrata ne može zatvoriti vrata u slučaju požara.

© GEZE GmbH

Sustavi držanja otvorenih vrata umjesto klinova

Odobreni električni sustavi držanja otvorenih vrata praktičniji su i potpuno sigurni u pogledu zaštite od požara. Oni na kontroliran način onemogućuju funkciju samozatvaranja protupožarnih vrata. To znači da drže protupožarna vrata otvorena za pristup, ali ih automatski otpuštaju u slučaju požara, tako da zatvarači vrata mogu obaviti svoj posao.

Sustavi držanja otvorenih vrata komplicirani su tehnički sustavi. Sastoje se od barem jednog detektora požara, jednog naponskog napajanja, uređaja za držanje vrata i uređaja za aktiviranje. Uređaji za držanje otvorenih vrata su često elektromagnetski sustavi poput magnetskih držača vrata, magnetskih ventila i magnetskih spojki. Za magnete koji zadržavaju vrata u otvorenom položaju potrebne su zidne magnetske prihvatne pločice. Ostali sustavi već su integrirani u zatvarač vrata ili kliznu vodilicu.

Sve vrste uređaja za držanje otvorenih vrata imaju jedno zajedničko obilježje: aktivira ih detektor požara u slučaju oglašavanja alarma, ili pak uređaj za aktiviranje u slučaju nestanka struje. Zatvarač vrata otpušta vrata i dovodi ih u zatvoreni položaj. Kod dvokrilnih vrata integrirana regulacija slijeda zaključavanja osigurava propisno zatvaranje krila. Time je postignut cilj zaštite protupožarnih vrata: spriječeno je širenje požara i dima.

Vrata se u svakom trenutku mogu otpustiti ručno

Ako vrata ne bi trebala biti otvorena, ljudi mogu intervenirati u bilo kojem trenutku i ručno pokrenuti funkciju zadržavanja u otvorenom položaju. Naime, opće tipsko odobrenje za građevinsku tehniku, koju izdaje Njemački institut za građevinsku tehniku (DIBt) propisuje mogućnost ručne aktivacije. To se može postići tipkalom za ručnu aktivaciju koji isključuje trajni napon. On mora biti crvene boje, uz natpis „zatvori vrata”. Osim toga, mora se nalaziti u blizini i ne smije biti prekriven vratima koja blokiraju pristup. Ako se uređaj za držanje otvorenih vrata može aktivirati laganim guranjem krila vrata, nije potrebno tipkalo za ručnu aktivaciju.

Plus: kao dijelove (uređaje za držanje) sustava držanja otvorenih vrata treba uzeti u obzir pogone zaokretnih vrata te zatvarače zaokretnih vrata sa slobodnim hodom koji omogućuju gotovo nesmetan prolaz kroz protupožarna vrata i koji mogu biti već uključeni kao sastavni dijelovi uređaja za blokadu, na primjer uređaj za napajanje, uređaj za aktiviranje i detektor požara.

Sustavi držanja otvorenih vrata za protupožarna vrata

Protupožarna i protudimna zaštitna vrata sprečavaju širenje požara ili dima u zgradama. Njemački zakon o gradnji regulira specifikacije tih sustava držanja otvorenih vrata. Protupožarna i protudimna zaštitna vrata moraju biti samoblokirajuća, u skladu sa „Smjernicama za odobravanje protupožarnih zatvarača” (Guidelines for the Statement of Approval for Fire Protection Closers) Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBt). Ako se drže otvorenima, prihvatljiv je samo službeno odobreni sustav držanja otvorenih vrata. 

Obrazac upravnog propisa za tehničke građevinske propise (Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung, MVV TB) propisuje sljedeće: 

“Sustav zadržavanja u otvorenom položaju je sustav koji se sastoji od uređaja i/ili kombinacija uređaja koji mogu kontrolirano isključiti funkciju zaključavanja objekta. Ako se odgovarajući uređaj za aktiviranje aktivira u slučaju požara ili kvara ili ako se aktivira ručnim aktiviranjem, zatvarači koji su još uvijek otvoreni automatski se sigurno otpuštaju za zaključavanje. Sustav zadržavanja u otvorenom položaju obuhvaća minimalno sljedeće komponente 

 • detektor požara i dima te, ako je potrebno, detektor topline 
 • uređaj za aktiviranje obrade signala 
 • uređaj za napajanje spojen strujnu mrežu 
 • uređaj za zadržavanje u otvorenom položaju spojen na napajanje, i 
 • tipkalo za ručnu aktivaciju”.

Važno: Ti propisi za sustave zadržavanja u otvorenom položaju primjenjuju se na jednokrilna i dvokrilna zaokretna vrata u unutarnjim zidovima. Sustavi držanja otvorenih vrata ne mogu se upotrebljavati na vanjskim vratima bez daljnjih mjera. Klasifikacija protupožarnog zida u skladu s odjeljkom 30. nudi smjernice o tome je li određeni sustav za zadržavanje u otvorenom položaju odobren prema „odobrenju za opću građevinsku tehniku”. Ako su potrebna dodatna pojašnjenja, zahtjev se mora podnijeti odgovornom višem tijelu za građevinski nadzor, u obliku certifikata o projektu za određenu imovinu.

Općenito, sustavi za zadržavanje u otvorenom položaju prikladni su i za zaštićena unutarnja područja na vanjskim protupožarnim vratima i prozorima. U tim se primjenama moraju poštovati navedeni radni uvjeti za temperaturu i vlagu. Međutim, Njemački institut za građevinsku tehniku (DIBt) preporučuje da od stručnjaka za protupožarnu zaštitu ishodite barem jednu dodatnu procjenu. 

Dozvola za građevinsku tehniku sustava za zadržavanje u otvorenom položaju

Za sustav držanja otvorenih vrata potrebno je opće tipsko odobrenje (aBG) kao dokaz upotrebljivosti u Njemačkoj. Stoga se mora podvrgnuti provjeri prikladnosti u skladu sa Specifikacijama Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBt). Ta vrsta izjave o odobrenju obično je valjana pet godina i može se produljiti na zahtjev.

Ako opće tipsko odobrenje za sustav držanja otvorenih vrata istekne, više ne postoji odobrenje za montažu u zgradi. No postojeće instalacije mogu se i dalje upotrebljavati ako ispunjavaju izvorne zahtjeve i ako se redovno pregledavaju i održavaju. Upravitelji zgrade bi stoga trebali zadržati primopredajni zapisnik tvrtke koja je montirala instalaciju, kao i dokaz o upotrebljivosti.

Općenito, pregledavaju se i odobravaju samo cjeloviti sustavi držanja otvorenih vrata, sa svim odgovarajućim dijelovima. Zbog zamjene pojedinačne komponente uređaja, koji više nije naveden u općem tipskom odobrenju, cijeli sustavi držanja otvorenih vrata gubi dozvolu za rad. Nakon pribavljanja valjane izjave o odobrenju potreban je novi proces prihvata.

GEZE sustavi držanja otvorenih vrata - kompaktni i sigurni

Protupožarna vrata s pogonskom jedinicom moraju uvijek biti upotpunjena sustavom držanja otvorenih vrata.

Protupožarna vrata s pogonskom jedinicom moraju uvijek biti upotpunjena sustavom držanja otvorenih vrata. © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

Tvrtka GEZE ima širok asortiman sustava držanja otvorenih vrata koji su osmišljeni posebno za upotrebu u sustavima preventivne protupožarne zaštite. Svi su pregledani i certificirani u skladu s odgovarajućim normama i podliježu općem tipskom odobrenju Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBt).

Kompaktni sustavi držanja otvorenih vrata tvrtke GEZE sastoje se od gornjeg zatvarača vrata i klizne vodilice. Napajanje, centrala za dojavu dima i elektromehanička funkcija za zadržavanje u otvorenom položaju integrirani su u vodilice – nema glomaznih dijelova na vratima ili zidovima. Za varijante uređaja namijenjene dvokrilnim protupožarnim vratima električni uređaj za držanje otvorena oba krila vrata i mehanička regulacija slijeda zaključavanja integrirani su u neprekinutu vodilicu.

Bežično radijsko proširenje FA GC 170 nagrađivana je inovacija koja uklanja potrebu za dugotrajnim ožičavanjem pojedinih komponenti sustava zadržavanja u otvorenom položaju. Ta je prednost osobito korisna u slučaju nadogradnje postojećih zgrada, osobito navedenih zgrada.

Idi na referentni projekt: Nadogradnja protupožarne zaštite u zgradi „Gründerzeit” (razdoblje osnivača)

Jednostavna montaža i puštanje u rad putem tehnologije ECwire

Dostupne su verzije GEZE sustava držanja otvorenih vrata s dvožičnom tehnologijom ECwire za, na primjer, jednostavno ožičenje dodatnih detektora dima. Taj sustav omogućava praktičnu montažu, umrežavanje i puštanje u rad dodatnih stropnih detektora.

GEZE uređaji držanja otvorenih vrata

Asortiman tvrtke GEZE obuhvaća i sljedeće proizvode: niz uređaja držanja otvorenih vrata za odozgo položene i integrirane zatvarače vrata, podne zatvarače vrata i automatizirane pogone zaokretnih vrata. Oni se mogu pojedinačno integrirati u koncept zgrade u skladu sa željama klijenta. Stoga je uređaj za držanje, zajedno s centralom za dojavu dima, uređajem za aktiviranje, detektorom požara i uređajem za napajanje, dio sustava za zadržavanje u otvorenom položaju.

Idite na GEZE sustavi i uređaji za držanje otvorenih vrata

Brojne norme i smjernice

Sa svojim stručnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom u projektiranju protupožarne zaštite, tvrtka GEZE može pružiti sveobuhvatnu savjetodavnu podršku.

Monteri tvrtke GEZE obučeni su da poštuju sve norme i smjernice, tako da montirani sustav držanja otvorenih vrata ispunjava sve očekivanja.

Prihvat i održavanje: provode samo stručnjaci

Imajte na umu uobičajene pogreške do kojih dolazi prilikom montiranja sustava držanja otvorenih vrata

 • odabrani sustav držanja otvorenih vrata ne uklapa se u kut otvaranja (zatvarač vrata u kontaktu je s vratima)
 • vrata su preširoka
 • neispravno polaganje vodilica / nedostaje vodilica
 • dim se ne može ispustiti
 • kontaminacija opreme u fazi gradnje
 • nije uklonjen zaštitni osigurač
 • rad bez zaštite obavljen nakon puštanja u pogon, kontaminacija detektora dima 
 • zbog radova, otvori za ulaz zraka hermetički su zatvoreni nakon preliminarne primopredaje, a zaštitni poklopci nisu uklonjeni nakon završetka radova
 • premaleni prostor između detektora montiranog na nadvratnik i stropa 
   

Sustave držanja otvorenih vrata može primopredati i održavati samo stručnjak ili ovlašteni predstavnik proizvođača. Moraju se dostaviti dokazi o ovoj stručnosti.

Pregled i održavanje mogu provesti i servisni tehničari tvrtke GEZE.

Sustave držanja otvorenih vrata treba provjeravati mjesečno, a pregledavati i održavati godišnje. Mjesečni pregled je nužan kako bi se utvrdilo ispravno funkcioniranje vrata.

Da biste sigurno rukovali sustavima držanja otvorenih vrata, osigurajte da:

 • su ugrađeni ispravno u skladu s odredbama opće građevinske dozvole i specifikacijama proizvođača
 • su ispunjene specifikacije za održavanje
 • pridržavanje vremenskih granica za zamjenu sastavnih dijelova
 • je dokumentacija održavanja kompletna
 • je zadovoljena minimalna razina kvalifikacija zaposlenih na održavanju.

Servisni tehničari tvrtke GEZE Service GmbH također su na raspolaganju za obavljanje pregleda i održavanja.