Teme

BIM optimizira planiranje građevina - prvo digitalno, a zatim u stvarnosti

BIM je kratica za informacijsko modeliranje građevina, a označava modernu digitalnu metodu rada za integrirano planiranje, optimizaciju i stvaranje građevina te upravljanje njima. BIM modeli sastoje se od BIM objekata, digitalnog ekvivalenta stvarnih građevinskih proizvoda. GEZE besplatno stavlja na raspolaganje prilagodljive BIM predmete vrata kako bi se omogućila veća sigurnost planiranja koja zahtijeva manje truda.

BIM omogućuje jeftinije i učinkovitije građevinske projekte

Složeni građevinski projekti jeftiniji su i učinkovitiji zahvaljujući BIM-u.

Složeni građevinski projekti jeftiniji su i učinkovitiji zahvaljujući BIM-u.

Imate li prekomjerne troškove i probleme s rokovima? Naizgled neizbježno na velikim građevinskim projektima poput nove berlinske zračne luke ili hamburške koncertne dvorane Elbphilharmonie, izgleda da je to nemoguće izbjeći. Čak i manje građevine ne mogu pobjeći od tog problema. No posebno klijenti iz javnog sektora polažu veliku nadu u bolju budućnost odabirući nove postupke i alate za planiranje: metoda planiranja s pomoću informacijskog modeliranja građevina (BIM) osmišljena je radi poboljšanja planiranja i upravljanja građevinskim projektima.

Pri klasičnom planiranju građevine planovi se izrađuju u nekoliko faza, šalju nadležnim tijelima, a zatim još jedanput pregledavaju. Izrada troškovnika i koordiniranje radova pojedinih struka na gradilištu također su ključni zadaci. No s obzirom na to da građevinski projekti postaju sve složeniji, ti se procesi često ne odvijaju nesmetano jer postoje brojne međusobno ovisne poveznice i promjenjivi odnosi koje stalno treba uzimati u obzir.

Integrirano planiranje s pomoću BIM-a

BIM, ili informacijsko modeliranje građevina, povezuje sve uključene dionike na jednoj platformi i smanjuje broj koordinacijskih koraka. BIM predstavlja novi integrirani i digitalni sustav planiranja zgrada za koji se može reći da je divovska baza podataka. Kao dio toga, svi predmeti koji su specifični za zgradu (npr. ziđe, vrata, prozori itd., kao i tehnika zgrade) digitalno se snimaju, kombiniraju i umrežavaju u jedinstveni 3D model na kojem rade svi dionici.

Baza podataka sadržava i sve relevantne informacije o materijalima i njihovom vijeku uporabe, propusnosti zvuka, protupožarnoj zaštiti i, najvažnije, troškovima.

Na taj se način zgrade mogu dizajnirati, modelirati, optimizirati i simulirati s pomoću BIM-a. Cilj je provesti građevinske projekte jeftinije i jednostavnije te s manje odgoda. Osim toga, modeli se ne upotrebljavaju samo za izgradnju: zahvaljujući njima kasnije je upravljanje sigurnije, udobnije i učinkovitije.

Našim BIM stručnjak, Günther Weizenhöfer, u intervjuu o „planiranju zgrada s pomoću BIM-a”

Visoka kvaliteta planiranja

Ključna je prednost BIM-a što svi dionici - arhitekti i planeri, glavni izvođači radova i građevinari/vlasnici - mogu virtualno pregledati građevinski projekt kao model u fazi planiranja. Pogreške i nedosljednosti mogu se prepoznati i brzo izmijeniti u fazi izrade modela što znači da se uvelike poboljšavaju kvaliteta i, još važnije, sigurnost planiranja. Osim toga, građevinska poduzeća mogu odabrati materijale i izvođače radova u ranoj fazi na temelju informacija i prijedloga pohranjenih u BIM-u.

Upotreba BIM-a postaje sve prihvaćenija za građevinske projekte u javnom sektoru u Europi

Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska, Danska, Finska i Norveška također propisuju upotrebu BIM-a za građevinske projekte financirane javnim sredstvima. U Njemačkoj, Savezno ministarstvo za promet i digitalnu infrastrukturu (BMVI) želi od 2020. godine upotrebljavati BIM za sve nove projekte planiranja.

Prednosti virtualne gradnje s pomoću BIM-a

 • Bolja razmjena informacija između svih dionika
 • Povećana produktivnost
 • Ranije otkrivanje i otklanjanje pogrešaka
 • Veća sigurnost planiranja i kontrole troškova

BIM objekti povećavaju sigurnost planiranja i smanjuju stope pogrešaka

Digitalni modeli građevina osnovni su element BIM metode. Sastoje se od individualnih BIM objekata, tj. digitalnog ekvivalenta stvarnih građevinskih proizvoda. Temelje se na strukturiranim podacima koji omogućuju usporedbe proizvoda, primjerice, dimenzija, masa, tehničkih podataka o proizvodu i podataka proizvođača poput dostupnih varijanti, datuma narudžbe, cijena, rokova isporuke, informacija o montaži ili održavanju itd.

Ako se BIM objekti uvrste u BIM modele građevina, to pojednostavnjuje postupak objave poziva za podnošenje ponuda, procjenu troškova, izračun i simulaciju u fazi planiranja. U fazi izvršenja to pruža podršku pri naručivanju, isporuci, samom izvršenju i montaži. Štoviše, pojednostavnjuje upravljanje zgradom u operativnoj fazi.

BIM objekti mogu racionalizirati radne procese, minimizirati izvore pogrešaka i osigurati veću digitalizaciju u građevinarstvu.

Günther Weizenhöfer, arhitekt i voditelj tima seminara o planiranju u tvrtki GEZE

Brzo i sigurno dizajnirajte i isporučite građevinske projekte uporabom BIM predmeta vrata

Sva vrata u zgradi mogu se izrazito jednostavno isplanirati uporabom GEZE BIM objekata. Za razliku od drugih davatelja usluga, GEZE uvijek nudi cijela vrata kao BIM objekt kako bi se vrata mogla razmotriti sa svim svojim sastavnim dijelovima. Ta multifunkcionalna vrata mogu se upotrijebiti za prikazivanje svih zaokretnih, kliznih i rotirajućih vrata. GEZE BIM objekti besplatni su za softvere Autodesk Revit, Graphisoft Archicad i Nemetschek Allplan.

Saznajte više o BIM predmetima vrata i preuzmite ih
Terminologija

BIM glosar

Zajednička baza informacija potrebna je kako bi svi dionici projekta mogli učinkovito raditi s pomoću BIM-a. Informacijsko modeliranje građevina razvija se na transparentnoj, zajedničkoj platformi znanja. Ovdje ćete pronaći najvažnije BIM pojmove kako biste mogli započeti uspješnu suradnju. Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno se obratite našem timu stručnjaka.

Jednostavno planiranje s pomoću BIM-a

 • Kontaktiranje i interakcija sa stručnjacima dio je potpunog BIM rješenja tvrtke GEZE.
 • GEZE ne nudi samo 3D projekte, već i rješenje za projektante uključene u BIM postupak.
 • U budućnosti će arhitekti sve više morati upotrebljavati BIM za građevine koje se financiraju javnim sredstvima.

BIM objekti pružaju podršku obrađivačima i radnicima

Zahvaljujući BIM planiranju, obrađivači i inženjeri mogu biti sigurni da je sve dobro promišljeno i da neće biti nikakvih iznenađenja.

 • Znatno povećana sigurnost planiranja između različitih struka
 • Pogreške u komunikaciji između različitih struka mogu se izbjeći.

BIM objekti tvrtke GEZE minimiziraju vrijeme rada i troškove

 • Stavljanje BIM predmeta vrata na raspolaganje jest GEZE usluga za planere i arhitekte koji rade s BIM-om.
 • Planiranje je sveobuhvatnije i bolje promišljeno s GEZE BIM objektima, a rezultat su manja vremena rada i niži troškovi za vlasnika.