TS 5000 R-ISM/0

R-ISM/0 klizna vodilica TS 5000 * kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugom, bez električne blokade

R-ISM/0/S klizna vodilica TS 5000
 • Integrirana centralna jedinica za dojavu dima
 • Dimna sklopka s indikatorom onečišćenja i praćenjem praga alarma
 • Mogu se priključiti dodatne dimne sklopke
 • Radni napon 230 V AC
 • Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
 • Zaštita od vandalizma pomoću fleksibilne Bowdenove poteznice
Prikaži više
 • Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm
 • S kliznim elementom pričvršćenim vijcima
Kontaktirajte nas

kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugom, bez električne blokade

Područja primjene

 • Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
 • Uređaji za blokadu s integriranom dimnom sklopkom
 • Za kombinaciju s jednim zatvaračem s funkcijom slobodnog hoda ili magnetskim držačem
 • Montaža na stranu spojnica
 • Desna i lijeva zaokretna vrata
 • Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
 • Udaljenost spojnica do 2800 m
 • Minimalna udaljenost spojnica 1500 mm, minimalna širina pasivnog krila 400 mm

Specifikacije proizvoda

R-ISM/0 klizna vodilica TS 5000
Napon napajanja 230 V AC
Ulazni napon 230 V AC
Frekvencija napona napajanja 50/60 Hz
Trajanje uključivanja 100 %
Tip zaštite IP20
Minimalan razmak spojnica 1500 mm
Minimalna širina pasivnog krila 400 mm
Sukladnost s normom EN 1158
Odobrenja Opća dozvola građevinskog nadzora Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBT) kao uređaj za blokadu
Duljina 2740 mm
Širina 55 mm
Visina 30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju Da
Blokada Opcijski
Funkcija blokade na pomičnom krilu / pasivnom krilu Ne / Ne
Funkcija blokade pomoću magnetskog držača na pomičnom/ pasivnom krilu Opcijski Opcijski
Integrirana dimna sklopka Da
Indikator onečišćenja Da
Praćenje praga alarma Da
Integrirano mrežno napajanje Da
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja Da
Moguća visinska ispravka Da
Prilagodljiva blokada otvaranja Da

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022