Laserski skener

Osim područja kretanja taj „pomičući senzor” osigurava i glavni i sporedni rub zatvaranja vrata sa zaokretnim krilom. Njegov princip rada temelji se na aktivnoj infracrvenoj laserskoj tehnologiji i optičkom mjerenju razmaka. Zahvaljujući integriranom skrivanju objekata i zida senzor se brzo navikava na svoju okolinu vrata i tijekom pomicanja vrata proširuje područje osiguranja. Druga varijanta osigurava cijelo područje otvaranja na način da se vrata zatvaraju tek kada korisnik prođe.