ECturn

ECturn Elektromehanički pogon zaokretnih vrata za jednokrilna vrata bez prepreke do 125 kg

ECturn
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti
 • Električki završni moment zatvaranja, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Funkcija Low Energy otvara i zatvara vrata smanjenom brzinom pomicanja i time ispunjava najviše zahtjeve sigurnosti
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u otvoreni položaj
 • Funkcija Push & Go nakon blagog pritiska rukom na krilo vrata aktivira automatiku pogona
Prikaži više
 • Može se upotrijebiti pogon s kliznom vodilicom ili polužjem
 • Klizna vodilica stakla dostupna je za upotrebu na staklenim vratima s debljinom stakla od 8-10 mm
 • Opcijska punjiva baterija pri prekidu mreže za maksimalnu sigurnost
 • Opcijski pločica daljinskog prijma za bežično upravljanje bežičnim odašiljačem
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Jednokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata sa širinom krila do 1100 mm ili težinom do 125 kg
 • Ulazna i unutarnja vrata umjerene frekvencije prolaza
 • Automatizacija potpuno ostakljenih vrata bez okvira
 • Montaža na krilo vrata i montaža na okvir
 • Pristupi bez prepreka

Specifikacije proizvoda

ECturn
Visina 60 mm
Dubina 60 mm
Težina krila (maks.), 1-krilno 125 kg
Širina krila (min.-maks.) 650 mm - 1100 mm
Dubina špalete (maks.) 200 mm
Preklop vrata (maks.) 50 mm
Tip pogona Elektromehanički
Kut otvaranja (maks.) 110 °
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s polužjem Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s kliznom vodilicom Da
Montaža na okvir na strani otvaranja s kliznom vodilicom Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s kliznom vodilicom na potpuno ostakljenim vratima Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s kliznom vodilicom na potpuno ostakljenim vratima Da
Montaža na krilo vrata na suprotnu stranu spojnica s kliznom vodilicom Da
Montaža na krilo vrata na stranu spojnica s kliznom vodilicom Da
Montaža na krilo vrata na stranu spojnica s polužjem Da
Električni završni moment zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Glavna sklopka u pogonu
Zadrška aktiviranja (maks.) 10 s
Radni napon 110 – 230 V
Nazivna snaga 75 W
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 600 mA
Radna temperatura -15 - 50 °C
Tip zaštite IP20
Način rada Isklj, Automatika, Trajno otvoreno, Noć
Vrsta funkcije Potpuno automatski
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Funkcija tipki Da
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje Programska sklopka TPS, Programska sklopka integrirana u pogonu
Parametriranje Programska sklopka DPS, Upravljanje
Sukladnost s normom EN 16005

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022