ECturn

Olakšajte svakodnevicu sebi i drugima s našim provjerenim pogonima automatskih vrata ECturn. Elektromehanički pogon zaokretnih vrata automatski otvara i zatvara vaša vrata. U pogledu higijene i udobnosti ECturn ispunjava sve zahtjeve, osobito u privatnim objektima – bez kontakta i prepreka. Sami odlučite koliko bi se brzo vaša zaokretna vrata trebala otvarati i zatvarati i osjećajte se sigurno s detekcijom prepreka, u tom se slučaju postupak otvaranja ili zatvaranja odmah zaustavlja.