Integrirani pogoni automatskih vrata

ECturn Inside Elektromehanički pogon zaokretnih vrata za jednokrilna vrata bez prepreke do 125 kg s mogućnošću integracije

ECturn Inside ECturn Inside za montažu u krilo vrata/dovratnik koji se sastoji od pogona, dijelova za montažu, napajanja i klizne vodilice
 • Pogon je upušten u krilo vrata ili dovratnik i ispunjava najviše dizajnerske zahtjeve
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti
 • Električki završni moment zatvaranja, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Funkcija Low Energy otvara vrata smanjenom brzinom pomicanja i time ispunjava najviše zahtjeve sigurnosti
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u otvoreni položaj
Prikaži više
 • Funkcija Push & Go nakon blagog pritiska rukom na krilo vrata aktivira automatiku pogona
 • Pogon se upotrebljava s kliznom vodilicom
 • Opcijska punjiva baterija pri prekidu mreže za maksimalnu sigurnost
 • Opcijski pločica daljinskog prijma za bežično upravljanje bežičnim odašiljačem
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Jednokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata sa širinom krila do 1100 mm ili težinom do 125 kg
 • Ulazna i unutarnja vrata umjerene frekvencije prolaza
 • Za debljine krila vrata od 55 mm
 • Integrirana montaža u krilo vrata ili dovratnik
 • Pristupi bez prepreka

Specifikacije proizvoda

ECturn Inside
Težina krila (maks.), 1-krilno 125 kg
Širina krila (min.-maks.) 700 mm - 1100 mm
Tip pogona Elektromehanički
Kut otvaranja (maks.) 110 °
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža u krilo vrata Da
Montaža u okvir vrata Da
Mehanički završni moment zatvaranja Ne
Električni završni moment zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Kabelski utični spoj
Zadrška aktiviranja (maks.) 20 s
Radni napon 24 V
Nazivna snaga 75 W
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 600 mA
Radna temperatura -15 - 50 °C
Vlaga zraka, ne kondenzira (maks.) 95 %
Tip zaštite IP20
Način rada Automatika, Trajno otvoreno, Noć, Isklj
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Funkcija Servo Ne
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje Programska sklopka integrirana u pogonu, Programska sklopka TPS, Programska sklopka MPS
Parametriranje Upravljanje, Programska sklopka DPS
Sukladnost s normom EN 16005

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022