E 1500 N

Konzola krovnog prozora H40 E 1500 * Za montažu vretenastog pogona E 1500 N

Konzola za krovne prozore E 1500 H40 Pribor za E 1500
  • Jednostavna montaža na okvir krovnog prozora
Kontaktirajte nas

Za montažu vretenastog pogona E 1500 N

Područja primjene

  • Montaža glavnog ruba zatvaranja na krovne prozore

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022