Programski prekidač

Oni su sredstvo za postizanje cilja. Upotrebljavate ih za postavljanje načina rada vaših automatskih zaokretnih vrata. Bilo da je potpuno elektronički s zaslonom ili mehanički s okretnim gumbom odn. ključom – svaki se zahtjev može implementirati. Odaberite odgovarajući način rada: automatski, smanjena širina otvora, trajno otvoreno, samo izlaz, zaključano ili isključeno. Zabrinuti ste da će neovlaštene osobe promijeniti postavke? Programska sklopka osigurava se npr. u kombinaciji s tipkalom s ključem ili šifrom.