GC 308

Sučelje za naknadnu ugradnju GC 308 * Za jednostavno i vremenski brzo ožičenje senzora na unaprijed ožičena vrata

  • Ploča za naknadnu ugradnju za spajanje na kabele senzora instalirane na lokaciji
Kontaktirajte nas

Za jednostavno i vremenski brzo ožičenje senzora na unaprijed ožičena vrata

Područja primjene

  • Ploča za naknadnu ugradnju za spajanje na kabele senzora instalirane na lokaciji

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022