GC 308

Sučelje za naknadnu ugradnju GC 308 * Za jednostavno i vremenski brzo ožičenje senzora na unaprijed ožičena vrata

GC 308 Retrofit-sučelje
  • Ploča za naknadnu ugradnju za spajanje na kabele senzora instalirane na lokaciji
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Ploča za naknadnu ugradnju za spajanje na kabele senzora instalirane na lokaciji

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022