Radarski detektor pokreta

Bez obzira na to jesu li vaša automatska zaokretna vrata u vanjskom ili unutarnjem području, radarski detektori pokreta detektiraju sve što se kreće u jasno definiranom radarskom polju. Zahvaljujući integriranom prepoznavanju smjera kretanja osoba detektori odlučuju o tome hoće li se vrata otvoriti ili ne. Na taj se način vrata ni ne otvaraju u slučaju prometa sa sporednih cesta, čime se štedi energija. Beskontaktna blizinska tipkala ciljano i higijenski aktiviraju sustav automatskog otvaranja vrata na visini ruke.