Pogoni za otvaranje

E 212 230 V * Elektrolinearni pogon za automatizaciju otvarača nadsvjetla ravnog oblika

Linearni pogon E 212 R E 212 R
  • Povoljno i jednostavno motorizirano rješenje za upravljanje nekoliko škara
  • Tanka izvedba elegantnog izgleda optimalno se integrira u dizajn fasade
  • Širinu otvora moguće je promjenjivo regulirati duljinom hoda i prilagoditi prema potrebi
  • Mogu se podesiti isklop preopterećenja i integrirana krajnja sklopka te hod
  • Potpuno predmontirani ugradni sklopovi olakšavaju montažu
Kontaktirajte nas

Elektrolinearni pogon za automatizaciju otvarača nadsvjetla ravnog oblika

Područja primjene

  • Automatizacija GEZE otvarača nadsvjetla OL 90 N, OL 95 i OL 320
  • Prirodno prozračivanje u području fasade
  • Otklopni prozor s otvaranjem prema unutra
  • Montaža na drvene, plastične ili metalne prozore
  • Montaža na okvir

Specifikacije proizvoda

E 212 230 V
Potreban prostor na okviru (min.) Potreban prostor treba se odrediti pojedinačno
Potreban prostor na krilu (min.) Potreban prostor treba se odrediti pojedinačno
Tlačna sila 1500 N
Vlačna sila 1500 N
Radni napon 230 V AC
Potrošnja struje 0.2 A
Potrošnja energije 50 W
Trajanje uključivanja 25 %
Min. presjek žile 1.5 mm²
Radna temperatura -20 - 60 °C
Tip zaštite IP42
Vrsta skraćenja hoda Mehaničko
Isključivanje u krajnjem položaju izvučeno Krajnja sklopka
Isključivanje u krajnjem položaju uvučeno Krajnja sklopka
Isključivanje kod preopterećenja Da
Oklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022