E 212 24 V

Spojni element E 212 Za spajanje E 212 s OL 320 škarama

Spojni komad
  • Za sigurno spajanje elementa OL 320 s E 212
  • Može se prekriti odgovarajućim pokrivnim profilom
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Korištenje kod OL 320 u kombinaciji s E 212
  • Za okomito ugrađene otklopna prozorska krila od drva s otvaranjem prema unutra, plastika ili metal
  • Montaža na šipku

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022