E 212 24 V

Sigurnosne škare br. 35 * Za osiguranje otklopnih krila

Sigurnosne škare br. 35 brine za permanentnu vezu između krila i dovratnika
  • Omogućuje trajno čvrstu vezu između okvira prozora i prozorskog krila
  • Mogućnost primjene od visine krila od 300 mm
  • Ovisno o visini krila i težini krila može se realizirati širina otvaranja do oko 700 mm
  • Za svako prozorsko krilo potrebne su dvije sigurnosne škare
Kontaktirajte nas

Za osiguranje otklopnih krila

Područja primjene

  • Prikladno za otklopna prozorska krila
  • Upotrebljava pri uporabi lančanog pogona na otklopnom prozoru
  • Montaža na drvene, plastične ili metalne prozore
  • Montaža na krilo i okvir

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022