Elementi zaključavanja

MA 500 * Magnetski držač za zaključavanje evakuacijskih vrata magnetskom silom

Magnetski držač 500 MA Magnetska stezaljka MA 500 s protupločom, pribor sustav evakuacijskih putova,
  • Integrirani nadzor kontrolira stanje blokade
  • Zaseban kontakt vrata omogućuje dojavu o stanju vrata
  • Različiti kompleti za montažu osiguravaju tri različite situacije ugradnje
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Zaključavanje evakuacijskih vrata u skladu s EltVTR-om od neovlaštenog prolaska
  • Jednokrilna i dvokrilna vrata na evakuacijski izlazima i izlazima za spašavanje
  • Protupožarna vrata

Specifikacije proizvoda

MA 500
Širina 265 mm
Visina 66 mm
Dubina 41 mm
Vrsta montaže s odgovarajućim kompletom za montažu (na strani spojnica, na suprotnoj strani spojnica ili u špaleti)
Radna temperatura -10 - 50 °C
Tip zaštite IP30
Radni napon 24 V DC
Potrošnja struje 250 mA
Odgovara EltVTR-u Da
Odgovara EN 13637 Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022