TS 5000 R/0

R klizna vodilica TS 5000 * s integriranom centralnom jedinicom za dojavu dima i polugom, bez električne blokade

TS 5000 R klizna vodilica, R klizna vodilica TS 5000 suprotna strana otvaranja, TS 5000 R klizna vodilica bez E-blokade
 • Integrirana centralna jedinica za dojavu dima
 • Dimna sklopka s indikatorom onečišćenja i praćenjem praga alarma
 • Mogu se priključiti dodatne dimne sklopke
 • Radni napon 230 V AC
 • Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm
 • S kliznim elementom pričvršćenim vijcima
Kontaktirajte nas

s integriranom centralnom jedinicom za dojavu dima i polugom, bez električne blokade

Područja primjene

 • Jednokrilna vrata
 • Uređaji za blokadu s integriranom dimnom sklopkom
 • Za kombinaciju s jednim zatvaračem s funkcijom slobodnog hoda ili magnetskim držačem
 • Montaža na stranu spojnica
 • Desna i lijeva zaokretna vrata

Specifikacije proizvoda

R klizna vodilica TS 5000
Napon napajanja 230 V AC
Ulazni napon 230 V AC
Frekvencija napona napajanja 50/60 Hz
Trajanje uključivanja 100 %
Tip zaštite IP20
Odobrenja Opća dozvola građevinskog nadzora Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBT) kao uređaj za blokadu
Duljina 745 mm
Širina 55 mm
Visina 30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju Da
Blokada Opcijski
Integrirana dimna sklopka Da
Indikator onečišćenja Da
Praćenje praga alarma Da
Integrirano mrežno napajanje Da
Moguća visinska ispravka Da
Prilagodljiva blokada otvaranja Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022