Slimdrive EMD Invers

Slimdrive EMD Invers * Elektromehanički sustav zaokretnih vrata za jednokrilne sustave otvaranja dovoda zraka za odvod dima i topline

Rasplet kabela Tipkalo za resetiranje EMD-F
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti
 • Električki završni moment zatvaranja, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Električka regulacija redoslijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
 • Funkcije Invers otvara vrata silom opruge i zatvara ih motorno
 • Funkcija vjetrobrana regulira otvaranje i zatvaranje dvaju vrata koja se nalaze jedna iza drugih (predvorje)
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
Prikaži više
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u otvoreni položaj
 • Funkcija Push & Go nakon blagog pritiska rukom na krilo vrata aktivira automatiku pogona
 • Pogon se može upotrebljavati s kliznom vodilicom ili polužjem
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Vrata na putu evakuacijskih izlaza i izlaza za spašavanje
 • Jednokrilna i dvokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata s udaljenošću spojnica do 2800 m, širinom krila do 1400 mm ili težinom do 230 kg
 • Sustavi otvaranja dovoda zraka za odvod dima i topline
 • Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
 • Montaža na krilo vrata i montaža na okvir

Specifikacije proizvoda

Slimdrive EMD Invers
Visina 70 mm
Dubina 121 mm
Težina krila (maks.), 1-krilno 230 kg
Dimenzija spojnica (min.-maks.) 2-krilno 1500 mm - 2800 mm
Širina krila (min.-maks.) 750 mm - 1400 mm
Dubina špalete (maks.) 400 mm
Preklop vrata (maks.) 30 mm
Tip pogona Elektromehanički
Kut otvaranja (maks.) 130 °
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s polužjem Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na krilo vrata na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Električni završni moment zatvaranja Da
Električna regulacija slijeda zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Glavna sklopka u pogonu
Zadrška aktiviranja (maks.) 20 s
Radni napon 230 V
Nazivna snaga 230 W
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 1000 mA
Radna temperatura -15 - 50 °C
Tip zaštite IP20
Način rada Isklj, Automatika, Trajno otvoreno, Samo izlaz, Noć
Vrsta funkcije Potpuno automatski
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Funkcija tipki Da
Funkcija Invers (otvaranje na oprugu) Da
Funkcija vjetrobrana Da
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje Programska sklopka DPS, Programska sklopka integrirana u pogonu
Parametriranje GEZEconnects (PC + Bluetooth), Servisni terminal ST 220, Programska sklopka DPS
Sukladnost s normom DIN 18650, EN 16005

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022