Slimdrive EMD

Slimdrive EMD Invers * Elektromehanički sustav zaokretnih vrata za jednokrilne sustave otvaranja dovoda zraka za odvod dima i topline

Slimdrive EMD Invers
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti
 • Električki završni moment zatvaranja, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Pogon se može upotrebljavati s kliznom vodilicom ili polužjem
 • Funkcije Invers otvara vrata silom opruge i zatvara ih motorno
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u otvoreni položaj
Prikaži više
 • Funkcija Push & Go nakon blagog pritiska rukom na krilo vrata aktivira automatiku pogona
 • Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametriranja
 • Može se umrežiti i integrirati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Vrata na putu evakuacijskih izlaza i izlaza za spašavanje
 • Jednokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata sa širinom krila do 1400 mm ili težinom do 230 kg
 • Sustavi otvaranja dovoda zraka za odvod dima i topline
 • Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
 • Montaža na krilo vrata i montaža na okvir

Specifikacije proizvoda

Slimdrive EMD Invers
Težina krila (maks.), 1-krilno 230 kg
Širina krila (min.-maks.) 750 mm - 1400 mm
Dubina špalete (maks.) 400 mm
Preklop vrata (maks.) 50 mm
Tip pogona Elektromehanički
Kut otvaranja (maks.) 130 °
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s polužjem Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na krilo vrata na suprotnu stranu spojnica s vodilicom kotačića Ne
Montaža na krilo vrata na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na krilo vrata na stranu spojnica s polužjem Ne
Mehanički završni moment zatvaranja Ne
Električni završni moment zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Glavna sklopka u pogonu
Zadrška aktiviranja (maks.) 20 s
Radni napon 230 V
Nazivna snaga 230 W
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 1000 mA
Radna temperatura -15 - 50 °C
Vlaga zraka, ne kondenzira (maks.) 95 %
Tip zaštite IP20
Način rada Automatika, Trajno otvoreno, Noć, Isklj, Samo izlaz
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Funkcija Servo Ne
Funkcija Invers (otvaranje na oprugu) Da
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje Programska sklopka integrirana u pogonu, Programska sklopka DPS, Programska sklopka MPS
Parametriranje Servisni terminal ST 220, Programska sklopka DPS, GEZEconnects (PC + Bluetooth)
Sukladnost s normom DIN 18650, EN 16005

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022