Slimdrive EMD

Slimdrive EMD Elektromehanički pogon zaokretnih vrata visine od samo 7 cm za jednokrilna vrata do 180 kg

Slimdrive EMD
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti
 • Električki završni moment zatvaranja, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Funkcija Low Energy otvara i zatvara vrata smanjenom brzinom pomicanja i time ispunjava najviše zahtjeve sigurnosti
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u otvoreni položaj
 • Funkcija Push & Go nakon blagog pritiska rukom na krilo vrata aktivira automatiku pogona
Prikaži više
 • Pogon se može upotrebljavati s kliznom vodilicom ili polužjem
 • Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametriranja
 • Može se umrežiti i integrirati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
Kontaktirajte nas

Tih, elektromehanički pogonski sustav s ugradbenom visinom od samo 7 cm za 1-krilna zaokretna vrata.

Područja primjene

 • Jednokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata sa širinom krila do 1400 mm ili težinom do 180 kg
 • Ulazna i unutarnja vrata umjerene frekvencije prolaza
 • Montaža na krilo vrata i montaža na okvir

Specifikacije proizvoda

Slimdrive EMD
Težina krila (maks.), 1-krilno 180 kg
Širina krila (min.-maks.) 750 mm - 1400 mm
Dubina špalete (maks.) 400 mm
Preklop vrata (maks.) 50 mm
Tip pogona Elektromehanički
Kut otvaranja (maks.) 130 °
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s polužjem Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na krilo vrata na suprotnu stranu spojnica s vodilicom kotačića Ne
Montaža na krilo vrata na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na krilo vrata na stranu spojnica s polužjem Ne
Mehanički završni moment zatvaranja Ne
Električni završni moment zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Glavna sklopka u pogonu
Zadrška aktiviranja (maks.) 20 s
Radni napon 230 V
Nazivna snaga 230 W
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 1000 mA
Radna temperatura -15 - 50 °C
Vlaga zraka, ne kondenzira (maks.) 95 %
Tip zaštite IP20
Način rada Automatika, Trajno otvoreno, Noć, Isklj, Samo izlaz
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Funkcija Servo Ne
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje Programska sklopka integrirana u pogonu, Programska sklopka DPS, Programska sklopka MPS
Parametriranje Servisni terminal ST 220, Programska sklopka DPS, GEZEconnects (PC + Bluetooth)
Sukladnost s normom DIN 18650, EN 16005

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022