Powerturn

Powerturn IS/TS * Poluautomatski sustav s pogonom zaokretnih vrata na pomičnom krilu i zatvaračem vrata na pasivnom krilu

Powerturn IS/TS
 • Funkcija Smart swing za lako ručno otvaranje vrata
 • Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN3-7
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti na pomičnom krilu
 • Mehanički završni moment zatvaranja, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Mehanička regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
 • Funkcija Low Energy otvara vrata smanjenom brzinom pomicanja i time ispunjava najviše zahtjeve sigurnosti
Prikaži više
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u položaj otvaranja ili zatvaranja
 • Funkcija Push & Go nakon ručnog pritiska ručke vrata aktivira automatiku pogona
 • Sustav je dostupan s vodilicom kotačića ili polužjem
 • Opcijski pločica daljinskog prijma za bežično upravljanje bežičnim odašiljačem
 • Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametriranja
 • Može se umrežiti i integrirati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Dvokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata s udaljenošću spojnica do 3200 mm s montažom s polužjem
 • Zaokretna vrata s udaljenošću spojnica do 3000 mm s montažom s vodilicom kotačića
 • Minimalan razmak spojnica 1270 mm, minimalna širina pasivnog krila 470 mm (ovisno o vrsti montaže)
 • Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
 • Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
 • Montaža na okvir na stranu otvaranja i na suprotnu stranu otvaranja

Specifikacije proizvoda

Powerturn IS/TS
Težina krila (maks.), 1-krilno 600 kg
Minimalna širina pasivnog krila 470 mm
Širina pasivnog krila maks. 1400 mm
Širina pomičnog krila min. 800 mm
Širina aktivnog krila maks. 1600 mm
Dubina špalete (maks.) 160 mm
Kut otvaranja (maks.) 136 °
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s polužjem Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Mehanički završni moment zatvaranja Da
Električni završni moment zatvaranja Da
Mehanička regulacija slijeda zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Glavna sklopka u pogonu
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 1.2 A
Radna temperatura -15 - 50 °C
Način rada Automatika, Isklj, Trajno otvoreno, Samo izlaz, Noć
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Funkcija Smart swing Da
Funkcija Servo Da
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje Programska sklopka DPS, Programska sklopka integrirana u pogonu, Programska sklopka MPS
Sukladnost s normom DIN 18650, EN 16005

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022